11 találat (0,049 másodperc)

Találatok

1. 1902-01-16 / 3. szám
[...] 15 százalék engedménynyel A bizottság Feuer Márk ajánlatát fogadta el Névváltoztatás [...] marharakodó állomásokhoz helyettes szakértőül Kunos István orosházi községi állatorvost rendelto ki [...]
2. 1903-02-19 / 8. szám
[...] vizsgálatok ideiglenes beszüntetése iránt 40 Feuer Márk orosházi lakos felebbezése a [...] tárgyában hozott véghatározata ellen 47 Feuer Márk felebbezése Orosháza köz­ség képviselőtestületének [...] beszerzése tárgyában Ez ellen Franczisti István és társai felebbezése 56 Orosháza [...]
3. 1905-12-19 / 51. szám
[...] egyesület megkeresése segélyezés iránt 24 Feuer Márk felebbezése a vármegyei szol­gaszemélyzet [...] képviselőtestületi vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...]
4. 1907-02-18 / 7. szám
[...] 269 Mocskonyi József 270 Placskó István 271 Soltz Gyula 272 Komár [...] II ik alkerület 276 Zlinszky István 277 Dr Déri Henrik 278 [...] Tolnai Ferencz Választottak 313 Papp István Szarvas 314 Dr Oláh Antal [...] 329 Herczegh Géza 330 Mikolay István 331 Feuer Márk 332 Weisz Imre
5. 1907-02-18 / 7. szám
[...] Elek 787 36 171 Kalocsa István Gyoma 787 23 172 Kállai [...] Lajos Öcsöd 776 93 180 Feuer Márk Orosháza 774 45 181 [...] 46 Ügyvédi oklevél 198 Bolla István Pusztaföldvár 721 92 199 Pataj [...] Kétegyháza 711 07 204 Nyitrai István Szeghalom 709 23 205 Tolnai [...]
6. 1908-05-15 / 19. szám
138 Feuer Márk czég felebbezése a kórházi [...] Ferencz Hölczer Kálmán és Papp István vármegyei alkal­mazottak segély iránti kérvénye [...] hozott hatá­rozata ellen 75 Molnár István lovasrendőr bucsatelepi lakos felebbezése Füzesgyarmat [...]
7.
[...] állásra pályázati hirdetmény 4 Emődi István körözésé 280 F Fehér Gábor [...] 243 Feri Sándor körözése 256 Feuer Eszter körözése 264 Özv Fecske [...] Gál Katalin körözése 238 Gál István marhalevelének megsemmisítése 243
8. 1912-11-21 / 47. szám
[...] évi november 7 Dr Beríhóty István főszolgabíró 15 271 1912 szám [...] alispánjához küldendő 19049 1912 szám Feuer Eszter nyomoztatandó s feltalálás esetén [...] között lévő hiteles másolat bevonandó Feuer Erzsi Feuer Háni és Weisz Katalin szülőktől [...]
9.
[...] szak címek 599 Dr Röthler István orvos Békéssámson 13 991 j [...] orvos Öcsöd 141 10249 Dr Feuer Árpád orvos Szeghalom 141 10757 [...]
10.
[...] Antal 265 15209 1941 Főrízs István 266 15904 1941 Filimon János [...] körözése 364 II v Farkas István Attila körözése 364 II Farkas [...] II Ferenczy László 364 II Feuer Gusztáv 365 II Fixler Géza [...] Fülöp Katalin 365 fi Füves István 365
11. 1941-11-09 / 52. szám
[...] Szül helye Anyja neve 73 Feuer Gusztáv 1921 Beregszász Hamburg Eta [...] Budapest Bálya Szerafin 80 Füves István 1917 Komárom Kienicz Erzsébet 81 [...] Kökényes Szabó Róza 94 Geller István Titusz 1911 Siklós Spitz Olga [...]