Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1907. január-december (10. évfolyam, 1-53. szám)

1907-02-18 / 7. szám

— 3 — 220 Schultz Imre 221 N. Rau Mihály 222 Rau Ádám 223 Braun D. Márton 224 Münich József Válasz tót tak: 225 *Tóth György 226 *Nun Márton 227 *Dr. Grünwald Dezső 228 *Kolozsi Endre 229 *Horváth János 230 Dr. Kovács László 231 Borgula György 232 Csák György (Gyula) 233 Jeszenszky Károly 234 Hoffmann D. András 235 Vinter Mihály 236 Beinschrodt Márton Köröstarcsa. V i r i 1 i s e k : 237 Boros János 238 Vámos Sándor 239 Nagy Imre 240 Nagy Károly Választottak: 241 *Nagy Antal 242 *Szabó János 243 *Pardi János 244 *Petneházi Ferencz 245 *Puskás László 246 T. Szabó Mihály Szarvas. V i r i 1 i s e k : 247 Gróf Bolza Pál 248 Gróf Bolza Géza 249 Dr. Lengyel Sándor 250 Mikolay Mihály 251 Janurik Pál 252 Dr. Haviár Gyula 253 Janurik Mihály 254 Ungar Adolf 255 Tepliczky János 256 Kovács János 257 Janurik György 258 Ifj. Litauszky György 259 Szirmay L. Árpád 260 Borgula Pál 261 Lestyán János Goda 262 Szrnka N János 263 Garay Frigyes 264 Lestyán András Goda 265 Krsnyák János 266 Kis Pál Gyúró 267 Ruck Adolf Választottak : I- ső alkerület. 268 *Dr. Sziráczfy János 269 *Mocskonyi József 270 Placskó István 271 Soltz Gyula 272 Komár György 273 Neumann Jenő 274 Sárkány András 275 Borgulya György (Kovács) II- ik alkerület. 276 *Zlinszky István 277 *Dr. Déri Henrik 278 *Dr. Szemző Gyula 279 Csicsely János 280 Dr. Reismann Adolf 281 Elefánt János 282 Dr. Szlovák Pál 283 Dr. Dancs Szilárd III- ik alkerület. 284 *Marsal Soma 285 *Hajnal Béla 286 *Dr. Mázor Elemér 287 Schreiber Lipót 288 Medvegy György 289 Ridegh János 290 Wolf Gyula 291 Kovács János IV- ik alkerület 292 *Haviár Dániel 293 *Benka Gyula 294 *Melis Mátyás 295 *Grimm Mór 296 Zvarinyi János 297 Melis Pál • 29$ Sápszky János 299 .............•........x......................... Bé késszcntandrás. V i r i 1 i s e k : 300 Léderer Rudolf 301 Dr. Dunay Alajos Választottak: 302 *Ifj. Tolnay Ferencz 303 *Dr.Wieland Sándor (Szarvas) 304 Darabos Sándor 305 Bállá Sándor 306 Jurcsek Győző (Kompolt, u. p. Kápolna, Heves m) Öcsöd. V i r i 1 i s e k : 307 Léderer László 308 Tóth Lajos 309 Tóth Zsigmond 310 Dezső Antal 311 Poór Lajos 312 Tolnai Ferencz Választottak: 313 *Papp István (Szarvas) 314 Dr. Oláh Antal 315 Csonka László 316 Soós István 317 Harza Ferencz 318 Pápai László Kondoros. V i r i 1 i s e k : 319 Dérczy Péter 320 Fejér Imre 321 Kiss Pál 322 Reiner Béla Oroshíiza. V i r i 1 i s e k : 323 Ravasz Ferencz 324 Bázár Gyula 325 Bullajj Sándor 326 Gémes Ferencz 327 Melega János 328 Rosenberg János 329 Herczegh Géza 330 Mikolay István 331 Feuer Márk 332 Weisz Imre

Next

/
Oldalképek
Tartalom