Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1928. január-december (31. évfolyam, 1-52. szám)

Miniszteri Alispáni . Oldal- J----------------- T ,l r S y szám" sz ám 14069 Országgyűlési képviselőválasztói névjegyzékek kiigazitásáért járó jutalom 180 ad 13563 Az orosházi járási székház telkéből eladás 205 21561 Orosházi bérautók viteldija 292 22469 Az Orosháza —szentetornyai ut kiépítése 310 25750 Országos és hetivásári rendtartásról alkotott vármegyei szabályrendelet módosítása 344 25747 Országos Központi Hitelszövetkezet támogatása 362 26009 | Országos Gazdasági munkáspénztárnálsaz^ 1929. évre szóló balesetbiztosítások eszközlése 387 26455 Az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál biz­tosítottak baleseti következményes betegsége esetére a segélyezési jogigény megállapítása 3i89 28139 Országos Szinészegyesület és nyugdíjintézet segélyezése i 409 I 28453 Országgyűlési képviselőválasztói névjegyzékek leírási dija 410 29608 Öcsöd község részére vásártér bekerítésére se­gély megszavazása 432 29603 Országos Siketnéma Otthon anyagi támogatása 432 B. M. ad 257411 29823 Öngyilkosok egyéni lapjának kiegészítése 435 Orvosi oklevelek, szak címek : 599 Dr. Röthler István orvos Békéssámson 13 991 !j Dr. Bene Lajos orvos Gyula ___ 28 1464 Dr. Sinkovics György fogorvosi szakcime Szarvas 32 i 1385 Dr. Glück Malvin, férj. dr. Wertheim Ivánné orvos Gyula 33 1822 Dr. Somogyi Gábor orvos Békés 40 6251 Dr. Henszelmann Sámuel Szilárd békéscsabai orvosnak gyermekbetegségek szakorvosa cime 89 6258 Dr. Földessy Zoltán orvos Szentetornya 89 5591 Dr. Gajdán Ernő orvos Békéssámson 89 j 7047 Pomázi Ferenc állatorvos Újkígyós 114 9179 Dr. Fogarassy Béla orvos Békéscsaba 133 9849 Dr. Faludi Imre orvos Öcsöd 141 10249 Dr. Feuer Árpád orvos Szeghalom 141 10757 Dr. Hordonka Mihály orvos Füzesgyarmat (Bu- 147 csatelep) í 11485 Dr. Gottlieb Árpád orvos Békéscsaba 153 12562 Dr. Lóránt Erzsébet békéscsabai orvos fogász szakorvosi cime 171 13270 Dén Sándor állatorvos Orosháza 172 13238 j Dr. Fogarassy Béla békéscsabai orvos fogász szakorvosi cime 180 14533 Dr. Budai János orvos Füzesgyarmat 206 19923 | Dr. Gottlieb Árpád békéscsabai orvos szülész szakorvosi cime 275 22230 Dr. Hints Elek orvos Gyula------310’ j 27420 | Dr. Lehóczky László orvos Békéscsaba 389 — 11 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom