Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1941. január-december (44. évfolyam, 1-61. szám)

1941-11-09 / 52. szám

Sorsz. Név Szül. év Szül. helye Anyja neve 73. Feuer Gusztáv 1921. Beregszász Hamburg Eta 74. Fixler Géza 1905. Ökörmező Fixler Frida 75. Fogéi Adolf 1912. Máramarossziget Pollák Szura 76. Fogéi Ármin 1920. Szatmárnémeti Cinner Mili 77. Fóris Ferenc 1914. Nagyrécze Martinelly Ilona 78. Fóris László 1922. Técső Kisfaludy Jolán 79. Fillöp Katalin 1918. Budapest Bálya Szerafin 80. Füves István 1917. Komárom Kienicz Erzsébet 81. Füzesi Balázs 1914. Nagybereg Kopperdák Teréz 82. Friedman Hermán 1924. Huszt Friedman Zseni 83. Friedman Jenő 1927. Nagyszőllős Halpert Hani 84 Friedman Sámuel 1925. Nagyberezna Ábrahámovics Margit 85. Friedman Sándor 1891. Benc Salamon Ida 86. Gaál Pál 1925 Tiszakerecseny Vladár Berta 87. Dr. Cemhényi Gábor Ödön 1897. Bereck Rózsa Ágnes 88. Galambosi Kálmán 1905. Zalaudvarnok Vajda Rozália 89. Galambosi János 1919 Kótaj Batári Mária 90. v. Gálffy Sándor 1917. Kistelek Tisóczki Anna 91 Garanyi Dezső 1903. Amerika Vályi Julianna 92. Gebei Terézia 1914. Szeghalom Kovács Zsuzsanna 93. Geller Burech 1925. Kökényes Szabó Róza 94. Geller István Titusz 1911. Siklós Spitz Olga 95. Gera József 1922. Beregszász Kerekes Ida 96. Gold mán Jenő 1924. Kassa Klein Seindel 97. Gottdiener Nándor 1913. Szinna Weitzer Pepi 98. Guttmann Dávid 1920. Alsóapsa Vég Blanka 99. Guttmann Manó 1898. Nátafalva Neuinan Margit 100. Glanz Rudolf 1917. Szatmár Stern Róza 101. Glász Tibor 1920. Beregszász Mermelstein Regina 102. Griger András 1915. Rozsnyó Lipták Júlia 103. Groszman Márton 1921. Magyarkomját Zelmanovics Fáni 104. Grulyó Rudolf .1922 Tornaija Grulyó Karolin 105. Grünberger Jenő 1926. Ilosva Róth Malvin 106. Grünspán Kálmán 1922. Beregszász Grünspán Berta 107. Grünstein Izrael 1915. Beregkövesd Schneider Regina 108. Hajdú János 1925. Tiszaujlak Kövér Erzsébet 109. Hajnal Balázs 1911. Sátoraljaujhdly Szabó Erzsébet 110. Halász Ferenc 1919. Mezőkaszony Veinberger Jolán 111. Dr. Halmos Gusztáv 1895 Nagymajtény Radeczki Hermina 112. Hanzsel Lajos 1875. Pozsony Tóth Anna 113. Harkály Ferenc 1902. Marok Lukovics Katalin 114. Hartstein Lipót 1900. Munkács Fried Mária 115. Havasi Jolán 1919. Kismarja Szegedi Vilma 116. Hazafi Ferenc 1897. Balmazújváros Leiter Zsuzsanna 117. Hegedűs Katalin 1909. Mezőkaszony Hegedűs Borbála 118. Hegedűs Sándor 1923 Guláoe Hegedűs Ida 119. Hegyi Elemér 1927. Tarpa György Ilona 120. Heilbrum Henrik 1921. Nyírbátor Korn Szeréna 121. Henter Ervin 1924. Rahó Huszti Aranka 122. Herskovics Dávid 1927. Ölyvös Goldstein Jolán 123. Herskovics Henrik 1916. Komlós Mermelstein Bella 124. Hidvégy Vilmos 1900. Salgótarján Schiffer Matild .125. Hirschl Norbert 1893­Nagyberezna Seregély Emília 126. Hauer Bernát 1907. Beregszász Hauer Léni

Next

/
Oldalképek
Tartalom