Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1912. január-december (15. évfolyam, 1-51. szám)

1(1 ! Hivatalos Tárgy lap száma Endröd—mezőtúri vicinális közúton a Hármas-körös folyón építendő vashidra versenytárgyalási hirdetmény : 168- líl0’ 164 Erdőőri és vadőri szakvizsga megtartásáról hirdetmény '®2 Egereszki Anna körözése Endrőd községi iktatói állásra pályázati hirdetmény 263 Endrőd községben adóellenőri s jegyzői állásra pályázati hirdetmény “^4 Emődi István körözésé 280 F Fehér Gábor „Városok és községek lapja-1 cimü közig, szaklapot indított ^ Falusi Józsefné körözése 2 Fritz József körözése 3 Fekete János körözése , 3 Fried Sámuel körözése 16 Ferencz Kati körözése 21 Fábián Gábor járlatának megsemmisítése 22 Fodor Jakab körözése 42 Fazekas József körözése 42 Fényes Mária körözése 121 Flórián Krisztina körözése 121 Fabula János marhajárlatának megsemmisítése 126 Forrai József marhajárlatának megsemmisítése 137 Fraczilla Nekifon körözése 142 Ferenczi Mária körözése 169 Farkas Teréz körözése ' 184 Özv Fehér Józsefné körözése 219 Fenyvesi (Farin) Lipót körözése 243 Feri Sándor körözése 256 Feuer Eszter körözése 264 Özv. Fecske Andrásné járlatának megsemmisítése 264 Floris Krisztina körözése 280 G Gy Gajdos Mihály körözése Gajdos Gizella körözése 7 Grünwald Ernő munkakönyvének megsemmisítése 16 Gyorc Karolina körözése 26 Gyurcsányi Sarolta körözése 27 G Gyaraki Antal munkásigazolványának megsemmisítése " 42 Dr. Gottlieb Márk orvosi oklevelének meghirdetése 47 Gyoma községi segédjegyzői állásra pályázati hirdetménye 50, 57 Gyulavári községi jegyzői lakás újjáépítése tárgyában versenytárgyalási hirdetmény 57 Gyomai népkerti pavillon haszonbérbe adására árverési hirdetmény 64 Gyula—sarkadi törvényhatósági utón 3. számú Fehér-Körösi hid újjáépítésére versenytárgyalási hirdetmény 65 Gráczer György körözése 66 Gáli Zsolt körözése 72 Gyoma községi volt főjegyzői lak melléképülete átalakítási munkálatainak ár­lejtési hirdetménye I 76 Gyulaváros területéről ismeretlen helyre távozók körözése 77 Gergely Anna körözése 85 Gyoma községi Erzsébet-kertben építendő téli vendéglő építésére versenytár­gyalási hirdetmény 92 Gyoma községi iskolaszolga lakás stb. építésére versenytárgyalási hirdetmény 92, 125 Gyopáros fürdőn postaügynökség létesítése 136 Gracza Kálmán és neje körözése 137 Guth Rozália körözése 142 Gál János körözése 157 Gyuricska Mária körözése ' 1 184 Gyulavárosi cselédségi ruházatok és csizmák 1913. évre szállítása iránt ver­senytárgyalási hirdetmény 188 Gyulavárosi községi s. jegyzői állásra pályázati hirdetmény 188 Gyulaváros részére tűzi anyag szállítására árlejtési hirdetmény 188 Gellai Mihály marhalevelének megsemmisítése 190 Gádoros községben segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 194 Györki János körözése j 195 Gál Katalin körözése 238 Gál István marhalevelének megsemmisítése 243

Next

/
Oldalképek
Tartalom