4. oldal, 298 találat (0,160 másodperc)

Találatok

151. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1329. oldal)
[...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] földbirt VH sip u 5 István kifőzés U váczi út 18 [...] munkás telep IV sz isk István betűszedő VHI fhg Sándor tér 4 István hivatalnok VIH köztemető u 25 [...]
152. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_252. oldal)
[...] László Irodafőigazgató Thoma Miklós Telekkönywezetők Bozóky Leó Csala Károly Tármay Pál [...] 114 85 Elnök dr Moldovány István Birák Borszéky Ákos dr Pálffy [...] jeli felruh tvszéki tanácselnök Zakariás István Bigner József IH csop ós [...] bírák dr Schernhardt János Patay István dr Fehér Róbert dr Publik [...]
153. 2. rész - Ház-jegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (15. oldal)
[...] Erzly József 1698 5 Peitl István és Paula 1643 6 Nóvák [...] u 84 1226 6 Müller István s Müller Borbála hitest 1313 [...] Hang János 1215 21 Mingovits István 1236 23 Budapest főváros 1237 [...] Bauer Anna hitestársak 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján [...]
154. 2. rész - Házjegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (13. oldal)
[...] kísk Dittrich IloDa 1254 5 Bozoky Károlyné szül Bauseher Jozefa 1253 [...] Yojnovits Erzsébet 1178 26 Krizsánovits István 1179 28 Lnraszky Dávid 1171 [...] Bóza hitest 1821 11 Krizsánovits István és Cseperkalovits Bóza hitestársak 1834 [...] Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francz hitest 1823 [...]
155. 9. rész - Lakás-jegyzék (Budapest lakosainak betűrendes névsora) • B (1066. oldal)
[...] főhadnagy IX remete u 38 István gépész VI üteg u 5 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] orvos Vili Jozsef u 27 István Bozóki máv alk VI Szondy [...] 34 Bozsán József magánhiv VH István út 17 Bozsánek József házfelügyelő [...]
156. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1165. oldal)
[...] honvédőrnagy I országház u 8 István Botka déli vas ellenőr I [...] kalauz YIH József u 67 István orsz képv IY Semmelweis u [...] VIH óriás u 25 Bottyán István építő m YIH Flór u [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...]
157. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1114. oldal)
[...] főhadnagy IX remete u 38 István gépész VI üteg u 5 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...] 34 Bozsán József magánhiv VD István út 17 Bozsánek József házfelügyelő [...] szabónő IV váczi u 80 István betűszedő VHI fhg Sándor tér [...]
158. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (971. oldal)
[...] IH Lajos u 172 Bovolyár István üzl alk VI Hungária kőrút [...] s VH holló u 15 István gépkezelő VI Podmaniczky u 73 [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] s IX Ferencz körút 34 István máv fűtő VI felső erdősor [...]
159. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1302. oldal)
[...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] IX üllői út 97 Bozsik István betűszedő VHI fhg Sándor tér 4 István hivatalnok VHI Dugonics u 3 [...] magánzó V Csáky u 28 Istvánná özv mag VIH nagytemplom u [...]
160. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1342. oldal)
[...] biró IX Ráday u 54 István községi pénzt Erzsébetf család u [...] postatiszt YIH aggteleki u 17 István Botka déli vas főell I alkotás u 11 István Botka magánzó AT grf ZichyJenő [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
161. 3. rész • A) Országgyűlés (228. oldal)
[...] Komlós VI Andrássy­út 88 Bene István Háromszék vm Szepsi Szt Gyórgy [...] IV Havas u 4 Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] Bottlik János Pest vm Vácz Bozóky Árpád Pest vm Kun Szt [...] Nagv Szeben város II V István főhg szálloda Burgyán Aladár Szepes [...]
162. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (197. oldal)
[...] János Simon Péter dr Szemák István Szemethy Béla dr Szi­getvári Iván [...] Sándor dr Tomozy Endre Harkay István dr Suták József dr Titz [...] 1 tagja Rendes tanárok Dr Bozóky Endre dr Janesó­Benedek dr Bichter [...] Császár Árpád Csopey László Dávid István dr Fialovszky Lajos Hornischek Henrik [...]
163. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_245. oldal)
[...] Országos tébolyda I Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária Elemi leányiskola és kisdedóvó [...] Paula Vakok országos intézete VH István út 95 Tel Jdzs 91 [...] nevezett apáczák Sacré Goenr VH István út 75 Tel J 380 [...] Andor missiói lelkészek Segédlelkészek Zugor István DerzsiEndre Dobos Dezső Balogh Vilmos [...]
164. 5. rész. Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (340. oldal)
[...] Titkár Dombáy Arthur Jegyző Kereszthy István Pénztáros Zoltai Mátyás Könyvtárnok Dombay [...] I mann Sándor Titkár Eperjessy István A titkár szí­vesen szolgál felvilágosítással [...] Igazgató Szobenics Lajos Titkár Mennyei István Pénztáros Gonda Zoltán Gazda Keömley [...] Ószkár Pénztáros Ott Lajos Ellenőr Bozóky Ádám dr Jegsző Gallner József [...]
165. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (344. oldal)
[...] Kelen Béla Gyakornokok dr Tassy István dr Szelke Béla dr Kalledey [...] dr Dávid Mihály dr Polgár István dr Tasnády Béla Egyetemi szülésznő [...] Paulovics Pál Irgalmas testvérek főnöknője Bozóky Mária Budapest angyalföldi m kir [...]
166. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (522. oldal)
[...] dr Szüsz Manó Titkár Gumberth István Dunántuli közművelődési egyesület VII dohány [...] 40 Ügyvivő elnök dr He­gedűs István egyet ny r tanár Társelnökök dr Alexander Bernát dr Bárczy István dr Beöthy Zsolt dr Berzeviczy [...] dr Rajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...]
167. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_452. oldal)
[...] Grünhut Géza Franki Vilmos Wuke­ties István Vadász Gusztáv Szamos hajózási szállítmányozási [...] 06 Igazgatóság Baranyai Lajos dr Bozoky Géza Lipcsey Andor Vári Dezső [...] Ocskay Sándor Prihradny János Fodor István Kozma Ferencz Moiret F Ödön [...] Felügyelő bizottság Székely Lajos Langer István özv Ösztreicher Miklósné Czégvezetők Brody [...]
168. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (802. oldal)
[...] nyugdijas IX üllői út 87 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd n [...] hiv IX Ferencz körút 44 István nyug min tisztv II kacsa [...] VH Hernád u 28 Bozsa István rendőr IX Lónyay u 43 [...] s IX Banolder u 3 István máv tisztviselő VH nefelejts u [...]
169. 10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) • B (706. oldal)
[...] VIH üllői út 4 Boskó István czipész V visegrádi u 11 [...] titkár V Erzsébet tér 19 István máv hivat ATI Izabella u [...] I sz György tér 3 István vasúti hivat I városmajor u [...] VI Szondy u 45 47 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
170. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_411. oldal)
[...] Ullmann György Polgár Adolf Thomann István Felügyelő bizottság Augenf eld Izidor [...] vezérigazgató Oester­reicher Miksa br Pásztélyi István br Radvánszky Albert Engel Ármin [...] Jolesch Ferencz Bächer Károly Darvas István Gyulai Miklós Quittner Emil Szamek [...] dr Batthyány Strattmann László dr Bozóky Géza dr Császár Elemér dr [...]
171. 8. rész • Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1037. oldal)
[...] L Vendéglősök alatt is Ábel István I Berényi út 10 Ábrahám [...] VH hajtsár út 135 ndám István I Mészáros u 12 Ágh [...] X Gergely u 26 Bakó István X Asztalos Sándor út 14 [...] Károly V váczi út 112 Bozóky Károly IH Szépvölgy u 34 [...]
172. 2. rész - Házjegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (16. oldal)
[...] 1615 Judit utcza 1 Bittermann István és Mária 1357 2 Görög [...] tér 13 1423 14 Weytracher István és ne j e Schilberszky [...] Gärtner Antal 1356 4 Bittermann István és neje 1357 5 Görög [...] József és neje 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján [...]
173. 3. rész • A) Országgyűlés (235. oldal)
[...] Luther u 1 c Bene István Háromszék vm Szepsi Szt György [...] VHI Szentkirályi u 26 Bernáth István Bimaszombat IX üllői út 25 [...] Bethlen VILI Pannónia szálló Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] vm Vácz VIH Pannónia szálló Bozóky Árpád Kun Szt Márton VIII [...]
174. 2. rész - Ház-jegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (12. oldal)
[...] Mária hitestárs 11776 26 Krizsánovits István 1179 28 TomaskóFrigyes ésMit­termay er [...] és Magdolna 1821 II Krizsánovits István és Cseperkalovits Róza hitestársak 1834 [...] Stankovich Imre 1833 14 Schachinger István és Bürger Francziska hi­testársak 1823 [...] Pál és Anna 1254 5 Bozoky Miklós 1253 Czakó utcza L [...]
175. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (481. oldal)
[...] Ödön Jegyző Trájtler Károly Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngérfi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szer­kesztő Szőts Farkas [...] u 12 Igazgatók dr Apáthy István dr Gaal Jenő dr Jancsó [...] Pénztárnok Szűcs Bertalan Ellenőr Hosszú István Ügyész dr Kenedi Géza Gazda [...]
176. 1. rész • B) Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nem-zeti és művészeti egyesületek (1_187. oldal)
[...] Berzeviczy Albert Alelnök dr Hegedűs István Igazgatóság Bleyer Jakab Förster Aurél Gyomlay Gyula Győry Tibor Székely István Yayer Lajos Magyar ifjúsági irodalmi [...] dr Danilovics Pál dr Egyed István dr Fabinyi Tihamér dr Kollár [...] Béla Jegyző Éltes Mátyás Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngérfi János Könyvtáros [...]
177. 2. rész. Ház-jegyzék • A) Belterület • I. Kerület (12. oldal)
[...] 1848 Czakó köz 3 Bikits István és Devits Erzsébet hitestársak 1251 [...] Pál és Anna 1254 5 Bozoky Miklós 1253 Czakó utcza L [...] Mária hitestárs 1177 26 Krizsánovits István 1179 28 TomaskóFrigyes ésMit­termayerAlojzia hitest [...] és Magdolna 1821 11 Krizsánovits István és Cseperkalovits Róza hitestársak 1834 [...]
178. 8. rész • Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1181. oldal)
[...] Imre X kerepesi út 102 István VH Cserei u 6 Adám [...] IX Ferencz krt 3 Avar István H fő u 79 László [...] 6 Tel Józs 25 28 István YI Szabolcs u 10 és [...] András I budafoki út 13535 István Bozóky H mecset u 8 Böhm [...]
179. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (936. oldal)
[...] 9 Tel 29 03 Köhler István VIH József krt 9 Tel [...] Klauzál tér 5 Lajos VII István út 37 Lajos és társa [...] VI Munkácsy u 37 Baranyai István VI rózsa u 97 Batzkó [...] Aladár IH Majláth u 59 Bozóky András V Lipót körút 26 [...]
180. 2. rész • C) RÁKOSPALOTA • III. Gyárosok. Iparosok. Kereskedők (2_953. oldal)
[...] Rákospalotai nemzeti demokrata kör Elnök Bozoky Nándor Máv nyugdijasok nyugbéresek és [...] Ignácz Bocskay u 85 Teleki István Klapka u 24 Tóth András [...] Ferencz rákosi út 89 Burghardt István Zápolya u 144 Csapszky László [...] Dugonics u 47 j Bencsik István Pázmány u 8 Berák István Bocskay u 150 Bertalan Kálmán [...]
181. 2. rész - Ház-jegyzék • A) BELTERÜLET • II. Kerület (20. oldal)
[...] Jozefa hitest 2938 10 Stojkovits István és Teréz hitest 2947 11 b ammer Magdolna 2940 12 Bozoky Mária Jozefin Irma Károly István László 2946 13 Sauer Jozefa [...] Ferencz 2943 21 SpielmannMária Szabó István Johanna 2944 Csónak iitcza 1 [...] Schuhmayer Mátyás 2386 5 Lencz István Appels­hoffer Borhála hitv 2387 7 [...]
182. 2. rész - Ház-jegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (12. oldal)
[...] 66 Özv Dörflinger Anna Dörflinger István és Teréz férj Zettel 1533 [...] 1848 Czakó köz 3 Bikits István és Devits Erzsébet hitestársak 1251 [...] Pál és Anna 1254 5 Bozoky Miklós 1253 Czakó utcza L [...] Mária hitestárs 11776 26 Krizsánovits István 1179 28 Luraszky Dávid 1171 [...]
183. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (296. oldal)
[...] Fejérpataky László egyetemi tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...]
184. 2. rész. Házjegyzék • A) Belterület • I. Kerület (17. oldal)
[...] kisk Dittrich Ilona 1254 5 Bozoky Károlyné szül Bauscher Jozefa 1253 [...] utcza 6 1178 26 Krizsánovits István 1179 28 Luraszky Dávid 1171 [...] Róza hitest 1821 11 Krizsánovits István és Cseperkalovits Róza hitestársak 1834 [...] és neje 1833 14 Schachinger István és Bürger Francz hitest 1823 [...]
185. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (200. oldal)
[...] fő u 62 Főnök Sikircevic István Zárda főnök és plébános helynök Ville Sámuel Káplánok Schmidt Fulgens Bozóky Ödön Kaizer Nándor 8 Tabáni [...]
186. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (273. oldal)
[...] dr Ullrich Gyula Kezelőtiszt Farkass István Ápolónők világiak és szerzetesnők a [...] dr Tornai József dr Szentkirályi István dr Joob Szinnyey József dr [...] Műtőnövendékek dr Gergő Imre dr Bozóky Béla dr Christián János dr [...]
187. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_953. oldal)
[...] 72 Beyer Z Abrabám VII István út 36 Bischitz Mór VI [...] Vörösmarty u 45 Jenő VH István út 55 Bovvinszky József IV városbáz u 8 Bozóky János VI felső erdősor 29 [...]
188. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (189. oldal)
[...] Béla dr Márki Sándor Szemák István dr Szemethy Béla Szilasi Mór [...] Prámer Elek Rejtényi József Tóth István dr Váczy János 9 Fekete [...] Helyettes tanárok Liszka Béla dr Bozóky Endre Tanítók Beisz György szépírás [...]
189. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (152. oldal)
[...] dr XII ügyosz­tály br Andreánszky István IV főoszt Kupecz Ödön min [...] titkárok továbbá Vályi László Uray István báró Pon­grácz Vincze Márton Dezső [...] Akter Sánd Gligorescu Ág Petz István nagyajtai Kovács Gyula Czeitler Béla [...] Laj Barczán Sándor Zdra­hál Gyula Bozóky Kár Wolilrath Bikárd Bleszkányi Géza [...]
190. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (364. oldal)
[...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér Angyalföldi orsz [...] János ny főgymn igaz­gató Dzubay István máv főellenőr GarancsyMihály főv közmunkatanácsi [...]
191. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (519. oldal)
[...] VI Teréz krt 26 Szüsz István VH Thököly út 28 Taubner [...] Simon VH Hernád u 54 Bozóky üdárn dr H Szilágyi Dezső­tér [...] VH király u 85 Éles István VI nagymező u 34 Faludi [...] jog gral Mró tisztviselők Bárczy István dr polgármester Rózsavölgyi Gyula alpolgármester [...]
192. 2. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (50. oldal)
[...] Imhoff Mór guardian Majlinger Emil Bozóky Ödön Pluhár Nazarius Harnpl Ign [...] Szt szívről nevezett apáczák VH István iit Waltlierskirchen Klára főnöknő Buol [...]
193. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (149. oldal)
[...] Antal 8003 6 8018 Yellay István Julia Pál és Mandák Pál [...] gőztéglagy r t 8078 Pillmayer István 8079 Bodanszky Laj és Lipót [...] Mihály és neje 8236 Szabó István 8237 Máté János 8238 Szécsényi [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 Nedolucha József [...]
194. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1004. oldal)
[...] aradi u 35 és VH István út 24 Makó Mihály utódai [...] X Gergely u 26 Bakó István X Asztalos Sándor út 14 [...] IX Báday u 10 Bencsik István IX liliom u 10 Benes [...] Károly VH Elemér utcza 36 Bozóky Károly IH ürömi u 53 [...]
195. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (480. oldal)
[...] Heinrich Gusztáv Alelnök dr Hegedűs István Titkár dr Yári Bezső Jegyző [...] 40 Ügyvivő elnök dr He­gedűs István egyet ny r tanár Társelnökök dr Alexander Bernát dr Bárczy István dr Beöthy Zsolt dr Berzeviczy [...] dr Rajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Magyar háztartási iskola egyesület [...]
196. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (560. oldal)
[...] Madarász Félix Szolgálattételre berendelve Hegedűs István Irodaigazgató Kecskeméthy Elek Kisfaludy társaság [...] u 12 Elnök dr Dobay István Alelnök Balogh Budolf Titkár dr [...] Elnök Olgyai Vik­tor Titkár Zádor István Pénztáros Conrád Gyula H Margit [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...]
197. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (498. oldal)
[...] ATI szövetség u 11 Somogyi István VI király u 16 Stark [...] u 46 Svarba Pál VH István út 27 Szabó Lajos IV [...] Eszter IX angyal u 28 Bozóky Mária IX üllői út 87 [...] VI lovag u 3 Demarocsik Istvánná ATH német­u 38 Demetrovics Pető [...]
198. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_687. oldal)
[...] 4 Tel 10 66 Bakányi István IV aranykéz u 6 Balázs [...] Vörösmarty u 45 Jenő VH István út 53 Bozóky János VI felső erdősor 29 [...] VHI práter u 37 Gronav István IV aranykéz u 4 Tel [...] H fő u 79 Herczegfy István I Krisztina krt 117 Herczegh [...]
199. 3. rész • A) Országgyűlés (231. oldal)
[...] Komlós VI Andrássy­út 88 Bene István Háromszék vm Szepsi Szt György [...] IV Havas u 4 Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] Bottlik János Pest vm Vácz Bozóky Árpád Pest vm Kun Szt [...] Vilmos Brassó vm Szászhermány Craus István Szenicz VH Boyal szálló Csáky [...]
200. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (981. oldal)
[...] ATI munkás u 11 Kobela István VH dohány u 30 Tel [...] YIH József körút 59 61 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] körút 23 Dénes A VH István út 37 Deutsch Alfréd VI [...] u 19 Drucker K VH István út 19 Duffek Ferencz IH [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Forrás
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind