4. oldal, 298 találat (0,270 másodperc)

Találatok

151. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1114. oldal)
[...] főhadnagy IX remete u 38 István gépész VI üteg u 5 [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd H [...] 34 Bozsán József magánhiv VD István út 17 Bozsánek József házfelügyelő [...] szabónő IV váczi u 80 István betűszedő VHI fhg Sándor tér [...]
152. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (971. oldal)
[...] IH Lajos u 172 Bovolyár István üzl alk VI Hungária kőrút [...] s VH holló u 15 István gépkezelő VI Podmaniczky u 73 [...] 1 Batyik Bozóki alatt is Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] s IX Ferencz körút 34 István máv fűtő VI felső erdősor [...]
153. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (416. oldal)
[...] Baksay Sándor Bárd Miklós Bársony István Bayer Jó­zsef Benedek Elek Beöthy [...] Gárdonyi Géza Haraszti Gyula Hegedűs István Heinrieh Gusztáv Herczeg Ferencz Jakab [...] Ábonyi Árpád Ambrus Zoltán Bársony István Bulla János Csengey Gusztáv Czobel [...] udv tan egyetemi tanár­Titkár dr Bozóky Endre középiskolai igazgató Előadó tanácsosok [...]
154. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1342. oldal)
[...] biró IX Ráday u 54 István községi pénzt Erzsébetf család u [...] postatiszt YIH aggteleki u 17 István Botka déli vas főell I alkotás u 11 István Botka magánzó AT grf ZichyJenő [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
155. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_245. oldal)
[...] Országos tébolyda I Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária Elemi leányiskola és kisdedóvó [...] Paula Vakok országos intézete VH István út 95 Tel Jdzs 91 [...] nevezett apáczák Sacré Goenr VH István út 75 Tel J 380 [...] Andor missiói lelkészek Segédlelkészek Zugor István DerzsiEndre Dobos Dezső Balogh Vilmos [...]
156. 3. rész • A) Országgyűlés (228. oldal)
[...] Komlós VI Andrássy­út 88 Bene István Háromszék vm Szepsi Szt Gyórgy [...] IV Havas u 4 Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] Bottlik János Pest vm Vácz Bozóky Árpád Pest vm Kun Szt [...] Nagv Szeben város II V István főhg szálloda Burgyán Aladár Szepes [...]
157. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1302. oldal)
[...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...] IX üllői út 97 Bozsik István betűszedő VHI fhg Sándor tér 4 István hivatalnok VHI Dugonics u 3 [...] magánzó V Csáky u 28 Istvánná özv mag VIH nagytemplom u [...]
158. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (522. oldal)
[...] dr Szüsz Manó Titkár Gumberth István Dunántuli közművelődési egyesület VII dohány [...] 40 Ügyvivő elnök dr He­gedűs István egyet ny r tanár Társelnökök dr Alexander Bernát dr Bárczy István dr Beöthy Zsolt dr Berzeviczy [...] dr Rajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...]
159. 5. rész. Egyesületek és körök • XXI. Tanuló ifjúság egyesületei • XXII. Társas egyesületek (340. oldal)
[...] Titkár Dombáy Arthur Jegyző Kereszthy István Pénztáros Zoltai Mátyás Könyvtárnok Dombay [...] I mann Sándor Titkár Eperjessy István A titkár szí­vesen szolgál felvilágosítással [...] Igazgató Szobenics Lajos Titkár Mennyei István Pénztáros Gonda Zoltán Gazda Keömley [...] Ószkár Pénztáros Ott Lajos Ellenőr Bozóky Ádám dr Jegsző Gallner József [...]
160. 10. rész. Lakás-jegyzék (Budapest) • B (706. oldal)
[...] VIH üllői út 4 Boskó István czipész V visegrádi u 11 [...] titkár V Erzsébet tér 19 István máv hivat ATI Izabella u [...] I sz György tér 3 István vasúti hivat I városmajor u [...] VI Szondy u 45 47 Bozóky Ádám dr ügyvéd H bomba [...]
161. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (197. oldal)
[...] János Simon Péter dr Szemák István Szemethy Béla dr Szi­getvári Iván [...] Sándor dr Tomozy Endre Harkay István dr Suták József dr Titz [...] 1 tagja Rendes tanárok Dr Bozóky Endre dr Janesó­Benedek dr Bichter [...] Császár Árpád Csopey László Dávid István dr Fialovszky Lajos Hornischek Henrik [...]
162. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_411. oldal)
[...] Ullmann György Polgár Adolf Thomann István Felügyelő bizottság Augenf eld Izidor [...] vezérigazgató Oester­reicher Miksa br Pásztélyi István br Radvánszky Albert Engel Ármin [...] Jolesch Ferencz Bächer Károly Darvas István Gyulai Miklós Quittner Emil Szamek [...] dr Batthyány Strattmann László dr Bozóky Géza dr Császár Elemér dr [...]
163. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (802. oldal)
[...] nyugdijas IX üllői út 87 Bozóky Bozóki Adám dr ügyvéd n [...] hiv IX Ferencz körút 44 István nyug min tisztv II kacsa [...] VH Hernád u 28 Bozsa István rendőr IX Lónyay u 43 [...] s IX Banolder u 3 István máv tisztviselő VH nefelejts u [...]
164. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (344. oldal)
[...] Kelen Béla Gyakornokok dr Tassy István dr Szelke Béla dr Kalledey [...] dr Dávid Mihály dr Polgár István dr Tasnády Béla Egyetemi szülésznő [...] Paulovics Pál Irgalmas testvérek főnöknője Bozóky Mária Budapest angyalföldi m kir [...]
165. 8. rész • Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1037. oldal)
[...] L Vendéglősök alatt is Ábel István I Berényi út 10 Ábrahám [...] VH hajtsár út 135 ndám István I Mészáros u 12 Ágh [...] X Gergely u 26 Bakó István X Asztalos Sándor út 14 [...] Károly V váczi út 112 Bozóky Károly IH Szépvölgy u 34 [...]
166. 2. rész - Házjegyzék • A) BELTERÜLET • I. Kerület (16. oldal)
[...] 1615 Judit utcza 1 Bittermann István és Mária 1357 2 Görög [...] tér 13 1423 14 Weytracher István és ne j e Schilberszky [...] Gärtner Antal 1356 4 Bittermann István és neje 1357 5 Görög [...] József és neje 1186 10 Bozóky Miklós 1249 11 Schinagl Ján [...]
167. 8. rész • Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1181. oldal)
[...] Imre X kerepesi út 102 István VH Cserei u 6 Adám [...] IX Ferencz krt 3 Avar István H fő u 79 László [...] 6 Tel Józs 25 28 István YI Szabolcs u 10 és [...] András I budafoki út 13535 István Bozóky H mecset u 8 Böhm [...]
168. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (936. oldal)
[...] 9 Tel 29 03 Köhler István VIH József krt 9 Tel [...] Klauzál tér 5 Lajos VII István út 37 Lajos és társa [...] VI Munkácsy u 37 Baranyai István VI rózsa u 97 Batzkó [...] Aladár IH Majláth u 59 Bozóky András V Lipót körút 26 [...]
169. 3. rész • A) Országgyűlés (235. oldal)
[...] Luther u 1 c Bene István Háromszék vm Szepsi Szt György [...] VHI Szentkirályi u 26 Bernáth István Bimaszombat IX üllői út 25 [...] Bethlen VILI Pannónia szálló Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] vm Vácz VIH Pannónia szálló Bozóky Árpád Kun Szt Márton VIII [...]
170. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (200. oldal)
[...] fő u 62 Főnök Sikircevic István Zárda főnök és plébános helynök Ville Sámuel Káplánok Schmidt Fulgens Bozóky Ödön Kaizer Nándor 8 Tabáni [...]
171. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (481. oldal)
[...] Ödön Jegyző Trájtler Károly Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngérfi János Könyvtáros [...] Sándor püspök és gróf Tisza István Titkár és szer­kesztő Szőts Farkas [...] u 12 Igazgatók dr Apáthy István dr Gaal Jenő dr Jancsó [...] Pénztárnok Szűcs Bertalan Ellenőr Hosszú István Ügyész dr Kenedi Géza Gazda [...]
172. 1. rész • B) Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nem-zeti és művészeti egyesületek (1_187. oldal)
[...] Berzeviczy Albert Alelnök dr Hegedűs István Igazgatóság Bleyer Jakab Förster Aurél Gyomlay Gyula Győry Tibor Székely István Yayer Lajos Magyar ifjúsági irodalmi [...] dr Danilovics Pál dr Egyed István dr Fabinyi Tihamér dr Kollár [...] Béla Jegyző Éltes Mátyás Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngérfi János Könyvtáros [...]
173. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_251. oldal)
[...] dr Steiner Ferencz dr Pázmándy István dr Szaplonczay István Irodafőigazgatók Győrffy József Ludaser János [...] Ernő Ury Lajos dr Schermann István dr Kállay Miklós Bakóczy István Auer Károly Gadó István Pol­gár István dr Harmath Jenő dr Kovács [...] dr Frenreisz Frigyes dr Sziberth István Medvigy Ist­ván Sutoris Edgár dr Mészáros Lajos [...]
174. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (364. oldal)
[...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária 28 nővér Angyalföldi orsz [...] János ny főgymn igaz­gató Dzubay István máv főellenőr GarancsyMihály főv közmunkatanácsi [...]
175. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (296. oldal)
[...] Fejérpataky László egyetemi tanár Fölser István műegyetemi tanár Dr Fröhlich Izidor [...] Pál egyetemi tanár Dr Hegedűs István egyetemi tanár Dr Heinrich Gusztáv [...] Andor Tivadar Baumgartner Alajos dr Bozóky Endre dr Császár Elemér dr [...]
176. 2. rész - Tiszti czímtár • III. Szakasz (50. oldal)
[...] Imhoff Mór guardian Majlinger Emil Bozóky Ödön Pluhár Nazarius Harnpl Ign [...] Szt szívről nevezett apáczák VH István iit Waltlierskirchen Klára főnöknő Buol [...]
177. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (149. oldal)
[...] Antal 8003 6 8018 Yellay István Julia Pál és Mandák Pál [...] gőztéglagy r t 8078 Pillmayer István 8079 Bodanszky Laj és Lipót [...] Mihály és neje 8236 Szabó István 8237 Máté János 8238 Szécsényi [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 Nedolucha József [...]
178. 1. rész • E) • XIII. Műépítészek • XIV. Orvosok (1_655. oldal)
[...] ig Tel L 992 86 Bozoky István VIII Rökk Szilárd­utcza 19 rendel [...] II Margit krt 3 Csapody István fejéregyházi I Krisztina krt 141 [...] I Hertelendy u 8 Csema István IV városház u 10 Tel [...] Tel J 306 33 Czukor István V Lipót krt 20 Tel [...]
179. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (273. oldal)
[...] dr Ullrich Gyula Kezelőtiszt Farkass István Ápolónők világiak és szerzetesnők a [...] dr Tornai József dr Szentkirályi István dr Joob Szinnyey József dr [...] Műtőnövendékek dr Gergő Imre dr Bozóky Béla dr Christián János dr [...]
180. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_953. oldal)
[...] 72 Beyer Z Abrabám VII István út 36 Bischitz Mór VI [...] Vörösmarty u 45 Jenő VH István út 55 Bovvinszky József IV városbáz u 8 Bozóky János VI felső erdősor 29 [...]
181. 5. rész. Gyárosok, iparosok, kereskedők, mérnökök, orvosok, ügyvédek stb. czím-jegyzéke (498. oldal)
[...] ATI szövetség u 11 Somogyi István VI király u 16 Stark [...] u 46 Svarba Pál VH István út 27 Szabó Lajos IV [...] Eszter IX angyal u 28 Bozóky Mária IX üllői út 87 [...] VI lovag u 3 Demarocsik Istvánná ATH német­u 38 Demetrovics Pető [...]
182. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (1004. oldal)
[...] aradi u 35 és VH István út 24 Makó Mihály utódai [...] X Gergely u 26 Bakó István X Asztalos Sándor út 14 [...] IX Báday u 10 Bencsik István IX liliom u 10 Benes [...] Károly VH Elemér utcza 36 Bozóky Károly IH ürömi u 53 [...]
183. 3. rész - Tiszti czímtár • XIII. Szakasz • XIV. Szakasz (152. oldal)
[...] dr XII ügyosz­tály br Andreánszky István IV főoszt Kupecz Ödön min [...] titkárok továbbá Vályi László Uray István báró Pon­grácz Vincze Márton Dezső [...] Akter Sánd Gligorescu Ág Petz István nagyajtai Kovács Gyula Czeitler Béla [...] Laj Barczán Sándor Zdra­hál Gyula Bozóky Kár Wolilrath Bikárd Bleszkányi Géza [...]
184. 3. rész. Tiszti czímtár • III. Szakasz. A m. kir. ministeriumok és az azok szakköréhez tartozó hatóságok, intézetek és közegek (189. oldal)
[...] Béla dr Márki Sándor Szemák István dr Szemethy Béla Szilasi Mór [...] Prámer Elek Rejtényi József Tóth István dr Váczy János 9 Fekete [...] Helyettes tanárok Liszka Béla dr Bozóky Endre Tanítók Beisz György szépírás [...]
185. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_687. oldal)
[...] 4 Tel 10 66 Bakányi István IV aranykéz u 6 Balázs [...] Vörösmarty u 45 Jenő VH István út 53 Bozóky János VI felső erdősor 29 [...] VHI práter u 37 Gronav István IV aranykéz u 4 Tel [...] H fő u 79 Herczegfy István I Krisztina krt 117 Herczegh [...]
186. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (519. oldal)
[...] VI Teréz krt 26 Szüsz István VH Thököly út 28 Taubner [...] Simon VH Hernád u 54 Bozóky üdárn dr H Szilágyi Dezső­tér [...] VH király u 85 Éles István VI nagymező u 34 Faludi [...] jog gral Mró tisztviselők Bárczy István dr polgármester Rózsavölgyi Gyula alpolgármester [...]
187. 1. rész • E) • XX. Táncziskolák • XXI. Ügyvédek (1_659. oldal)
[...] dr VH sip u 6 István dr VH Wesselényi u 13 [...] 5 Tel 22 36 Bielek István dr VHI József körút 60 [...] u 19 Tel 126 92 István dr VI Andrássy út 15 [...] u 172 Tel 163 64 Bozóky Ádám dr H Szilágyi Dezső­tér [...]
188. 4. rész - Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (480. oldal)
[...] Heinrich Gusztáv Alelnök dr Hegedűs István Titkár dr Yári Bezső Jegyző [...] 40 Ügyvivő elnök dr He­gedűs István egyet ny r tanár Társelnökök dr Alexander Bernát dr Bárczy István dr Beöthy Zsolt dr Berzeviczy [...] dr Rajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Magyar háztartási iskola egyesület [...]
189. 4. rész - Egyesületek és körök • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nemzeti és művészeti egyesületek (560. oldal)
[...] Madarász Félix Szolgálattételre berendelve Hegedűs István Irodaigazgató Kecskeméthy Elek Kisfaludy társaság [...] u 12 Elnök dr Dobay István Alelnök Balogh Budolf Titkár dr [...] Elnök Olgyai Vik­tor Titkár Zádor István Pénztáros Conrád Gyula H Margit [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő Bantler Ödön Magyar [...]
190. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czim-jegyzéke (907. oldal)
[...] u 71 Adler F VH István út 18 Ágoston János IX [...] kerepesi i t 35 Bakó István X Asztalos Sándor u 14 [...] Béla VHI Baross u 59 István VH Dembinski u 19 Péter [...] Artúr V Zoltán u 7 Bozóky Károly IH Szépvölgy u 34 [...]
191. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (981. oldal)
[...] ATI munkás u 11 Kobela István VH dohány u 30 Tel [...] YIH József körút 59 61 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] körút 23 Dénes A VH István út 37 Deutsch Alfréd VI [...] u 19 Drucker K VH István út 19 Duffek Ferencz IH [...]
192. 3. rész • A) Országgyűlés (231. oldal)
[...] Komlós VI Andrássy­út 88 Bene István Háromszék vm Szepsi Szt György [...] IV Havas u 4 Bethlen István gr Maros Torda vm Maros [...] Bottlik János Pest vm Vácz Bozóky Árpád Pest vm Kun Szt [...] Vilmos Brassó vm Szászhermány Craus István Szenicz VH Boyal szálló Csáky [...]
193. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (183. oldal)
[...] neje 231 35 Dr Sass István 228 37 A Müveit nők [...] Kk Kisfaludy Sarolta Kk Kisfaludy István Egressy út Gerhardt Gusztáv Gerhardt [...] 79 Pilisi utcza 8 Mager István 7599 70 4 10 Mager István 7599 70 3 12 Szeveosek [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 a Nedolucha [...]
194. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (281. oldal)
[...] Dunszt Ferencz hahóti apát Bosos István murakereszturi apát Csekó Gábor egri [...] dr Nemes Antal apát Segédlelkészek Bozóky Géza Laczó Viktor 2 Budapest [...]
195. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (283. oldal)
[...] Innocentia 100 testvér 11 Szent István kórház IX gyáli út Főnöknő [...] 22 Országos tébolyda Lipótmező Főnöknő Bozóky Mária 26 testvér 23 Angyalföldi [...]
196. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czimjegyzéke, foglalkozás szerint betűsorrendbe csoportosítva (943. oldal)
[...] IX mester u 32 Bakó István X Asztalos Sándor út 14 [...] AT bajnok u 6 Beringer István IH vörösvári u 46 János [...] VI rózsa u 78 Boncz István IX mester u 36 Bondár [...] Artúr VI Petneházy u 21 Bozóky Károly IH Szépvölgy u 34 [...]
197. 3. rész • C) A ministeriumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (336. oldal)
[...] Paulovics Pál Irgalmas testvérek főnöknője Bozóky Mária 2 Budapest angyalföldi xn [...] dr Dósai Mihály Másodorvos Albu István szitr orvos helyettes Orvosgyakornok Yinczencz [...]
198. 8. rész - Gyárosok, iparosok és kereskedők czim-jegyzéke (944. oldal)
[...] VIH József körút 59 61 Bozóky János VI Szondy u 44 [...] körút 23 Dénes A VH István út 37 Deutsch Alfréd VI [...] u 19 Drucker K VH István út 19 Duller A VIH [...] 9 Fábry Imre IV Türr István u 6 Färber S VH [...]
199. 1. rész • C) Ház- és telekjegyzék • X. Kerület (161. oldal)
[...] Stary Mátyás 8245 a Julinszky István 8245 6 Stary Mátyás és [...] Klinczing Jánosné 8493 6 Horváth István 8497 8498 10 Bárány Pál [...] neje 23 35 Dr Sass István 223 37 A Művelt nők [...] 6 Szigligeti u 20 15 Bozóky Károly 2082 16 a Nedolucha [...]
200. 1. rész • B) • h) A minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_305. oldal)
[...] ny állom orvos­tábornok Ügyész Juhász István hadbíró ezredes Beosztott badbirák dr [...] Beosztott törzstisztek Márialaky Imre Arady István csendőralezredesek Segédtiszt Jelinek Sándor százados [...] u 55 57 dr Bárczy István nyug igaz ságügymin országgy képv [...] III Lajos u 172 dr Bozóky Ádám ügyvéd H Szilágyi Dezső [...]