14. oldal, 298 találat (0,258 másodperc)

Találatok

261. 9. rész - Lakás-jegyzék • B (1342. oldal)
[...] biró IX Ráday u 54 István községi pénzt Erzsébetf család u [...] postatiszt YIH aggteleki u 17 István Botka déli vas főell I alkotás u 11 István Botka magánzó AT grf ZichyJenő [...] varrónő VIH József körút 66 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]
262. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_40. oldal)
[...] Lipótmező Tel 40 59 Főnöknő Bozóky Mária Elemi leányiskola és kisdedóvó [...] Paula Vakok országos intézete VH István út 95 Tel Józs 91 [...] nevezett apáezák Sacré Coeur Vn István út 75 Főnöknő Mater Zanfal [...]
263. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_49. oldal)
[...] dr Bötth László dr Pap István Kolos Jenő dr Hrehuss Viktor [...] dr Dániel Lajos dr Baskó István Geiger Dezső Bocskor Antal Bácz [...] biró itétőtáblai birói czim­mel Dr Bozóky Mátyás kir tvszéki biró Dr [...] dr Móritz Ernő dr Karay István dr Tóth István dr Jászfy Géza dr Lukács [...]
264. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_51. oldal)
[...] dr Szemlér Lőrincz dr Zsédely István dr Bálint Andor dr Bácz [...] Károly Spatz Lipót Telekkönywezetők Popelka István Bozóky Leó Csala Károly Ideiglenesen kirendelve [...] Gyula dr Matavovszky Ala­dár Zakariás István Olasz Károly Patay István tábla­bírói c és j dr [...] Griell Jenő Valentin Károly Szabó Ist­ván Koritsánszky József dr Bán József [...]
265. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_91. oldal)
[...] Ferenczi Zoltán Gárdonyi Géza Géczy István Harsányi Kálmán Havas István ifj Hegedűs Sándor Herczeg Ferencz [...] Endre Szabóné Nogáll Janka Szathmáry István Szávay Gyula dr Szávay Zoltán [...] tud egyetemi tanár Titkár dr Bozóky Endre kir tan középiskolai igaz­gató [...] ny miniszter egészségtan tanár Bernáth István a Magyar Gazdaszövetség elnöke köz­gazdaságtani [...]
266. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_96. oldal)
[...] 1 tagja és a Szent István Akadémia főtitkára Dr Szladits Károly [...] kir udv tan a Szent István Akadémia rendes tagja Dr Navratü [...] ny r tanára a Szent István Akadémia r tagja Nyugalmazott ny [...] a magyar büntetőjog magántanára Dr Bozóky Ferencz a statisztika elméleti magántanára [...]
267. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_153. oldal)
[...] dr Baranski Gyula dr Bárczy István dr Bársony Elemér Bartha Albert [...] Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr Bozóky Ádám dr Brezowsky Emil dr [...] Dezső Bonlegner József dr Csefkó István Csilléry András dr Czigány Sándor Dániel István Deér Endre dr Demény Károly [...]
268. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_155. oldal)
[...] Miklós Ferencz Nagy Ferencz Nagy István Németh József Póser István Rácz Sándor Sajó János Schlosser [...] Keömley Nándor Maródy József Nóvák István dr Oberschall Viktor O Egan Viktor Pfeiffer István Poser István Pálfy József dr Bassay Károly [...] Sándor dr Sag­müller József Hamar István Juhász István dr Kazay László dr Lampel [...]
269. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_156. oldal)
[...] dr Horváth Károly IV Jeszenszky István dr Kontra Aladár Lázár Ferencz [...] Jenő dr Végh Gyula Viczián István dr K Virágh Andor Állandó [...] Tagok dr Avarffy Elek dr Bozóky Adám Kirchner Béláné Kontra Aladár [...] dr Avarffy Elek dr k Bozóky Ádám Kirchner Béláné Möhr Henrik [...]
270. 1. rész • A) • g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények (1_165. oldal)
[...] 50 91 Ügyigazgató dr Steffanits István h államtitkár Miniszteri tanácsos dr Steineker István Jogügyi főtanácsosok dr Bozóky Kálmán dr Bá­csay Géza dr [...] Sándor dr Szőnyi Gyula Sajóhelyi István Ministeri fogalmazók dr Kádas Karoly [...] dr Szőllősy Zoltán Beosztva dr Bozóky Ferencz egyet m tanár Statisztikai [...]
271. 1. rész • B) Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nem-zeti és művészeti egyesületek (1_186. oldal)
[...] Diszelnökök herczeg Hohenlohe Károly Haller István Elnök Pálházy József Igazgató Szábel [...] József Jegyző d r Lajti István Pénztárnok dr Császár Ernő Szerkesztő [...] Szentkereszty Zsigmond földbirtokos és Bakonyi Ist­ván vegyészmérnök Titkár és pénztáros Beüss [...] dr Bajic Dusán Ellenőr dr Bozóky Ádám Lapszerkesztő dr Baránski Gyula [...]
272. 1. rész • B) Egyesületek • XI. Közművelődési, tudományos, irodalmi, nem-zeti és művészeti egyesületek (1_187. oldal)
[...] Berzeviczy Albert Alelnök dr Hegedűs István Igazgatóság Bleyer Jakab Förster Aurél Gyomlay Gyula Győry Tibor Székely István Yayer Lajos Magyar ifjúsági irodalmi [...] dr Danilovics Pál dr Egyed István dr Fabinyi Tihamér dr Kollár [...] Béla Jegyző Éltes Mátyás Pénztárnok Bozóky Endre Ellenőr Böngérfi János Könyvtáros [...]
273. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_265. oldal)
[...] Horváth Andor Eppinger Berta Kreis­ler István Faárusitó részvénytársaság Holzverschleiss Actiengesellschaft VI [...] Tel 184 84 Igazgatóság Grün István Reiner Samu Reiser Sándor Fabehozatali [...] 24 Tel 57 33 Igazgatóság Bozoky Emil Gathv Fülöp Szegő La­jos [...] Alberti Rezső Demény Bezső Zombory István Czégvezetők Grosz Bernát Fairbanks mérleg [...]
274. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_290. oldal)
[...] dr Battliyány Strattmann László dr Bo­zóky Géza dr Buday László dr [...] ecsey József Aurél dr Zsemberv István Felügyelő bizottság dr Menyhárt Gáspár [...] Somssich Tihamér Nagy Ala­dár Badványi István Czégvezető Szerencsi Károly Székely Aladár [...] út 94 Igazgatóság dr Győry István elnök Molnár Dezső Szentistvány Béla [...]
275. 1. rész • C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok • V. Különféle részvénytársaságok (1_334. oldal)
[...] Produkten und Fouragevertriebs Actiengesellschaft VH István út 25 Tel Józs 14 03 Igazgatóság Keszler Ernő Aczél István ifj Zeley Kálmán lovag Papper [...] Ede dr Schrecker Károly Lónyay István Kappelmeyer Frigyes Felügyelő bizottság Freund [...] 67 Tel 108 66 Igazgatóság Bozóky Emil Gáthy Fülöp Tuduk Tivadar [...]
276. 1. rész • E) • XIII. Orvosok (1_638. oldal)
[...] u 25 rendel 3 5 Bozóky Jenő H kacsa u 23 [...] 4 Tel 52 88 Budai István IX gyáli út 7 Kálmán [...] VH Baross tér 14 Csapody István fejéregyházi VHI Ba­ross u 78 [...] VI Tar u 10 Cserna István IV városház u 10 ren­del [...]
277. 1. rész • E) • XX. Táncziskolák • XXI. Ügyvédek (1_659. oldal)
[...] dr VH sip u 6 István dr VH Wesselényi u 13 [...] 5 Tel 22 36 Bielek István dr VHI József körút 60 [...] u 19 Tel 126 92 István dr VI Andrássy út 15 [...] u 172 Tel 163 64 Bozóky Ádám dr H Szilágyi Dezső­tér [...]
278. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_687. oldal)
[...] 4 Tel 10 66 Bakányi István IV aranykéz u 6 Balázs [...] Vörösmarty u 45 Jenő VH István út 53 Bozóky János VI felső erdősor 29 [...] VHI práter u 37 Gronav István IV aranykéz u 4 Tel [...] H fő u 79 Herczegfy István I Krisztina krt 117 Herczegh [...]
279. 1. rész • F) Gyárosok, iparosok és kereskedők czímjegyzéke (1_953. oldal)
[...] 72 Beyer Z Abrabám VII István út 36 Bischitz Mór VI [...] Vörösmarty u 45 Jenő VH István út 55 Bovvinszky József IV városbáz u 8 Bozóky János VI felső erdősor 29 [...]
280. 2. rész • A) Budapest székesfőváros és a budapesti rendőri területhez tartozó községek lakosainak név- és lakásjegyzéke • B (2_138. oldal)
[...] erdőtauácsos n Batthyány­utcza 67 69 István Botka déli vas főell I alkotás u 11 István Botka magánzó VI gr ZichyJenő [...] m Kispest üllői út 89 István báró államtitkár V Honvéd u 1 István dr járásbiró V Falk Miksa [...] ezredes IX Ferencz krt 40 Bozóky Bozóki Ádám dr ügyvéd H [...]