Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - A) - g) A Minisztériumok fönhatósága alá tartozó hatóságok és intézmények

Székesfőv. törvényhatósága. 153 Székesfőv. törvényhatósága. XIII. Törvényhatóságok. I. Budapest fő-és székváros törvényhatósága — ... ... ___ ___ 153. lapon. II. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye törvényhatósága ... ___ _._ 163. « I. Budapest székesfőváros törvényhatósága. A) Törvényhatósági bizottság. (Közgyűléseit tartja az Újvárosházán, IV, váczi utcza 62. — Tel.lózs. 101—71, 102—72 és 99—68.) Elnök: helyettesiti: Sípőcz Jenő, dr., polgármester. Rendes tagok: Albert Ferencz Alpár Ignácz Ambruss Gyula, dr. Avarffy Elek, dr. Aubermann Miklós, dr. Balkányi Kálmán, dr. Baracs Marczel, dr. Baranski Gyula, dr. Bárczy István, dr. Bársony Elemér Bartha Albert Bartók Béla Battlay Ákos, dr. Bauknecht Tamás Becsey Antal Bednárz Bóbert, dr. Bedő Mór, dr. Bénárd Ágoston, dr. Bieber Jenő Bienszky Lipótné Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János, dr. Bozóky Ádám, dr. Brezowsky Emil, dr. Bródy Ernő, dr. Brunekker Lajos Buday Dezső Bonlegner József, dr. Csefkó István Csilléry András, dr. Czigány Sándor Dániel István Deér Endre, dr. Demény Károly Divényi Károly, dr. Dörfler Lajos Éber Antal, dr. Ehrlich G. Gusztáv Elek Mór, dr. Ereky Károly Ernszt Sándor Fábián Béla, dr. Faludi István Fáy Aladár, dr. Fayer Sándor Fekete László, dr. Feleki Béla, dr. Fertsek Gyula, dr. Fóthi Vilmos Freund Dezső Frey Kálmán Frühwirth Mátyás Ftizesséry Zoltán, dr. Gaár Vilmos, dr. Gál Jenő, dr. Gallaunér Károly Gálos Kálmán Gáspár Fülöp Glücksthal Samu, dr. Grünfeld Miksa Günther Béla Gyálokay Imre Gyulay János Hajdú Marczel, dr. Halázs Manó Haller István Haller J. József, dr. Hamar István Hegedűs József, dr. Heltai Béla Henitz Bezső Hikádé József Hilbert Vilmos Hlatky Lajos Hölzer Sándor Homonnay Tivadar, dr. Horváth János, dr., csepregi Horváth János, bibithi Horváth Károly Horváth Miksa llovszky János Jaczkó Pál, dr. Jajczay János Jajczay Mihály Jeszenszky István, dr. Joanovich Pál, dr. Juhász Mihály Juhász István, dr. Kaczián János Kaich János Karczag Vilmos Kasztelnik Ferencz Kazav László, dr. Keömley Nándor, dr. Kirchner Béláné Kiss Ferencz, dr. Kleineisel Jakab, dr. Kollár Lajos Kontra Aladár Kossalka János, dr. Kertész K. Bóbert Kovács Andor Kovács Ernő Kovács Gábor Kozma Jenő, dr. Körmöczi Zoltán, dr. Kraemer József, dr. Kreisler Jenő Kricsfalussy Mihály Krizs Árpád, dr. Kutasy Jenő Lackenbacher György Lampel Vilmos Lázár Ferencz, dr. Leder József Ede Ledermann Mór Lengyel Endre, dr.-­Liptay Lajos, dr. Lipták Pál, dr. Liszka Árpád, dr. Mahunka Imre Márkus Jenő, dr. Márkus Miksa Maródy József Mayer Ernő, dr. März Károly Méhely Kálmán Mettelka Frigyes, id. Mihalkovics Szilárd Miklós Ferencz, dr. Milnich Tamás Minké Béla, dr. Möhr Henrik Müller Antal Müller József Leó Nagy Ferencz Nagy István Németh József Nessi Gyula Nóvák István Oberschall Viktor, dr. O'Egan Viktor Orémusz ..dön Ortvai Bezső Pakányi Ferencz Pakots József Pálfy József Pancsik János Papp Vilmos, dr. Pászthy János Paulheim Ferencz Péch Béla Pékár Imre, dr. Pekovics János Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Pfeiffer István Piazza Győző Pillis Károly Platthy György, dr. Politzer Gusztáv, dr. Popelka Béla Poser István Bácz Sándor Baffay Sándor, dr. Bassay Károly, dr. Beiss Mór, dr. Berrich Elemér Bose Henrik, dr. Bosenák Miksa, dr. Botter Zsigmond Bózsavölgyi Géza Busolán Endre Sagmüller József Sajó János Sajó Sándor Sándor Béla Slachta Margit Schlosser Károly Schmidkunz Lajos Schubert Sándor Simonovics Viktor Sorg Antal Stadler Nándor j Stern József, dr. ! Stern Sándor I Stumf Károly ; Sümegi Vilmos Szabó József Szakái Géza Szakmándy János Szalay Gyula Szántó Jenő Székely Ferencz Szekrényessy Károly Szémann Mihály Szentgáli Antalné l Szigeti János Szilágyi György Szilágyi Károly Szmrecsányi György Szokolay Antal, dr. Szőke Gyula, dr. Szterényi József, báró Takács István, dr. Takaró Géza Teles Béla K. Törökné, sz. Kovács H.

Next

/
Oldalképek
Tartalom