Budapesti Czim- és Lakásjegyzék, 1922-1923 (28. évfolyam)

1. rész - C) Nyilvános számadásra kötelezett vállalatok - V. Különféle részvénytársaságok

Különféle részvénytársaság o k. 255 Különféle részvénytársaságok. „Excelsior" kereskedelmi és ipari részvény­társaság. «Excelsior» Handels- und Industrie-Actiengesellschaft. (IX, Eáday-u. 4.) Igazgatóság : Nagy Sándor, Simó Sándor, dr. Patzauer Rezső, Kunza Berthold, Löwinger Béla. „Excelsior" lakatgyár részvénytársaság. «Excelsior» Schlossfabriks-Actiengesellschaft. (Vm, szigony-u. 10.) Igazgatóság: dr. Szatmári Ferencz, Fischer Lipót, Baumgarten Gyula. xpress szállítmányozási, nagyfuvarozási és forgalmi részvénytársaság. (V, Béla-u. 2. — Tel. 39—85. — Sürgönyczim : Expressped.) Ügyv. igazgatók : Rockenstein Samu, Schön Marczell, gazgatósági tagok: Wicar Reinhold, Egger Gyula, Arnstein Emil, Schnlhof Hans. Fusch S. Zoltán, Bodor Miksa. Faáru és botgyár részvénytársaság. (IH, vöröskereszt-u. 19.) Igazgatóság: Horváth Andor, Eppinger Berta, Kreis­ler István. Faárusitó részvénytársaság. Holzverschleiss-Actiengesellschaft. (VI, szent László-u. 1. — Tel. 184—84.) Igazgatóság: Grün István, Reiner Samu, Reiser Sándor. Fabehozatali részvénytársaság felszámolás alatt. (V, mérleg-u. 2.) Fábián-féle vas- és fémárugyár részvény­társaság. (VI, országbiró-u. 35. — Tel. 83—96.) Igazgatóság: Kaszab Aladár, Kaszab Elemér, dr. Mezey Ferencz, dr. Siklóssy József. Fábián Bertalan, dr. Bakonvi Samu. Felügyelő-bizottság : dr. Weissberger Imre, dr. Pár­kány Frigyes, Szántó Menyhért, Török Sándor. Faértékesitő részvénytársaság. (V, nádor-u. 21. — Tel. 68—55.) Igazgatóság: Németh Ferencz vezérigazgató, Ehren­feld Mór, Fuchs Arthur, dr.,Hilb Jenő, Holzmann Armin, Győry Lóránt, Mannheim Ármin, gr. D'Orsay Ede, Lord Adolf. Felügyelő-bizottság: Bárdos Samu, dr. Gotthilf Mi­hály, Klein Zsigmond, dr. Schiller Ottó, Czeissberger János. Czégvezető: Steiner Sándor. Fa- és árukereskedelmi részvénytársaság. Holz- und Warenhandels-Actiengesellschaft Societa anonyma per trafficó merci e legmani. (V, nag.ykorona-u. 24. — Tel. 57—33.) Igazgatóság: Bozoky Emil, Gathv Fülöp, Szegő La­jos, dr. Rózsa Félix, Szentiványi Lajos. Fa- és vegyipari részvénytársaság. (IV, egyetem-u. 6. — Sürgönyczim : «Facet Budapest». — Tel. 117—40, 71—88.) Igazgatóság: gr. Mikes Ármin elnök, Gerő Nándor, dr. Doro«hi Ervin, Ohmacht Nándor, Kriskó Jaromir, Kriskó Miljutin, Rosenberg Siegfried, Svoboda Károly, Tuma Ottokár, Volocsin Ágoston. Felügyelő-bizottság: Dudics András, Kalhous Ru­dolf, dr. Ilosenfeld Izidor, Scheer Gyula. Fahordógyár részvénytársaság felszámolás alatt. (VI, jász-u. 39.) Farmer czukrászipar részvénytársaság., (VI, Andrássy-út 61. — Tel. 78—29.) Igazgatóság: Alberti Andor, Dr. Ángyán Béla, Bárczy Gusztáv, Sugár Jenő. Felügyelő-bizottság : Alberti Rezső, Demény Bezső, Zombory István. Czégvezetők: Grosz Bernát. Fairbanks mérleg- és gépgyár részvény­társaság. Fairbanks Waag- u. Maschinenfabriks-Actiengesellschaft. (VI, csata-u. 17. — Tel. 28—67.) Igazgatóság: Asbóth Emil, Schember Kornél, Schern­ber Lajos, Schruff Jakab. Felügyelő-bizottság: Dugántsy Béla, Láhm Károly, Siptár Jenő. Igazgató: Perüer Tivadar. Faszénkereskedelmi és kiviteli részvény­társaság. (V, tükör-u. 5. — Tel. 168—42.) Igazgatóság: Láng Gyula elnök, Nagy Simon ügy­vezető-igazgató, Drózsa Alfréd, Szüsz Károly, id. Klausz Lajos soproni, Zala Zsigmond. Felügyelő-bizottság : Dorfmeister János, Klein Sán­dor, Szerdahelyi Sándor. Czégvezetők: Schwarz Zsigmond igazgató-helvettes, Ullrich Mária. Faszén központ részvénytársaság. Holzkohlen-Centrale- Actiengesellschaft. (V, Deák Farencz-u. 18. — Tel. 19—59.) Igazgatóság: dr. Kahlenberg Hermann elnök, Bródy Sándor, Franki Sándor, Hajts Árpád, Röhn Severin, Bá­rány Ottó', Luftschitz István, Stróbach Rudolf, dr. Linksz Jenő. Felügyelő-bizottság : dr. Rössler Emil, Czábor Lajos, Wiesner .Tános. Ügyvezető-igazgató: Luftschitz István. Fatermelő és faipari részvénytársaság (V, nádor-u. 6. — Tel. 38—92.) Igazgatóság: Ehrlich Emil, Barna Lipót, Pierre Cheysson, jánosi Engel Gyula, br. Kornfeld Pál, Pilzer Lipót, Rothmann Dezső, gr. Saint-Sauveur Armand, Végh Károly, Ernest Weyl. Felügyelő-bizottság: jánosi Engel Aurél. Frank Albert, Keleti Lajos, Kell Izsó, Mende Rezső. Ügyvezető-igazgató: Szabó Vilmos. Czégvezetők : dr. Mautner Aladár, dr. Balogh József.

Next

/
Oldalképek
Tartalom