364 találat (0,229 másodperc)

Találatok

1. 25. Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az Ecsegen történt hatalmaskodás nyomozására (1483. augusztus 28.) (75. oldal)
25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...] nyomozására 1483 augusztus 28 Báthory István a fenséges fejedelem Mátyás Isten [...]
2. 18. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon (1476. június 14.) (57. oldal)
18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] oldalon 1476 június 14 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Amb­rus mások [...]
3. 23. Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására apóhalmi és a simai oldalon(1476. június 14.) (77. oldal)
23 Báthori István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] 1476 június 14 1 Báthori István a felséges fejedelem Mátyás úr [...] Ambrus vagy Egei de Ege István János György vagy Ambrus mások [...]
4. 23. Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz, hogy iktassák vissza a budaszentlőrinci pálosoknak Ecsegnek azt a részét, amelyet a ványaiak és a kérszigetiek elfoglaltak (1481. május 30.) (69. oldal)
23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] elfoglaltak 1481 május 30 Báthory István a fenséges fejedelem úr Mátyás [...] Dékány dekán Jánossal Cseh cheh Istvánnal Németh Németh Benedekkel Tóth thoth [...] a hasonlóképpen Tóth Ferenccel Torma Istvánnal A Kérsziget nevezetű falubirtokban in [...]
5. 87. Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között Szentmiklós puszta beiktatására (1514. március 21.) (167. oldal)
87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] a néhai Bajoni de Bajon István néhai fia Miklós nemzetes fiai [...]
7. 4. Nagymartoni Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz, hogy a határok felújításával iktassa be Szentandrást a jogos tulajdonosnak attól függően, hogy Fehéregyháza határain belül van vagy azon kívül (1329. november 20) (18. oldal)
4 Nagymartom Pál országbíró kérése az aradi káptalanhoz hogy a [...] Marcell és Szécsényi de Zechen István a korábbi levél tartalma szerint [...] maguknak Kristóffiai MarceUnek és Szécsényi Istvánnak juttatta és ugyanazt a király [...]
8. Földrajzinév-mutató (106. oldal)
[...] 15 Guti Országh Mihály nádor kérése az egri káptalanhoz hogy Nana [...] május 30 54 18 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz Csudabala határjárására [...] június 8 67 23 Báthory István országbíró kérése a budai káptalanhoz hogy iktassák [...] május 12 73 25 Báthory István országbíró kérése a fehérvári keresztes konventhez az [...]
9. Történettudomány • Rövid közlemények (265. oldal)
[...] értekezik 1867 1897 ig Sipőcz István mint a Szerecsen gyógyszertár tulajdonosa [...] dr Horváth De­zsőt és dr Kerese Istvánt kell megemlíteni Dr Vondra Antal [...]
10. OLVASÓKÖNYV A TÁJÉKOZÓDÁSHOZ • Dévényi Iván levele dr. Horváth Istvánhoz (29. oldal)
Levél dr Horváth István múzeumigazgatónak mellékelve a szobrász Dévényihez [...] munkáit tudjátok e vállalni A kérése illetve a kikötése az hogy [...]
11. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
12. ROMÁN János: Regeszták a Tanácsköztársaság Borsod megyei szerveinek történetéhez (440. oldal)
[...] Márc 25 Tiszakeszii jegyző táviratai kérése egy menekült írnok kiren­delése iránt [...] miskolci szociáldemokrata párt titkárságához címzett kérése lány testvére részére két évre [...] 9 A sályi szociáldemokrata pártszervezet kérése a mis­kolci titkársághoz Bók István utáni elmaradt hadisegély folyósítása tár­gyában [...]
13. Jelmagyarázat • Rövidítések (215. oldal)
[...] 166 87 Szentgyörgyi Péter országbíró kérése a leleszi konventhez többek között [...] alapján vezesse be Báthori Györgyöt Istvánt és Andrást valamint Csulai Móré [...] 175 92 Újlaki Lőrinc országbíró kérése a leleszi konventhez hogy végezzenek [...] 94 Túr mezőváros említése Báthori István nádor azon bizonyságlevelében amelyben a [...]
14. Clevené Harrach Erzsébet: Újszerű segédlet a műemlékvédelmi munkában (673. oldal)
[...] 1975 79 98 p Genthon István Magyarország művészeti emlékei I Dunántúl [...] ÉM területi főépítész Kisléghi Nagy István felújítási terve részleges mhjk 3862 [...] 10 homlokzat tatarozási jóváhagyáshoz adatpótlás kérése 18272 1963 dec 20 Altalános [...] kastély nagyterem térelválasztásának engedélyezéséhez rajzpótlás kérése 972 1974 nagyterem térelválasztásának ideiglenes [...]
15.
[...] öreg Szőllősi Mihály ör üajor Istvánt ör Varga Istvánt Beke Mihályt s t a [...] ment elvett anya méheinek vissza kérése végett annyival is inkább mivel [...] raj méhelből haszontrlpn lévén minden kérése a legjobb két kas anya [...] t Br OEOtt C Sonkoly Istvántól kpsonló képpen három kas anya [...]
16. (341. oldal)
Hedruhuarai István fia Mihály mester szolgáját János [...] Veronica Anna Orsolya és Margit kérése alapján kiadott királyi parancsra János győri püspököt és Hedruhwarai István fiát Mihályt szintúgy másokat is [...] Visegrád 1392 november 9 Laczkfi István nádor Hedreh­wari Hedreh fia Jánost [...] nyolczadára nem jelent meg Warkoni István és Lothár fia János ellen [...]
17. (32. oldal)
[...] Also abran i Saswar i István és Se­bestyén eléje terjesztett kérése nyomán Berzewycze i Pohár­nok István ellen A bevádolt személy ugyanis István és Se­bestyén Borsod vármegyében fekvő [...] előttük indított perét Saswar i István ellen Alsoab­ ran birtoklása tárgyában [...] Mátyás király nemes Saswar i István érdemeire való te­kintettel a Borsod [...]
18.
[...] îudod an Mariához egy nagy kérése Csináltatnom kell szarná ra egy [...] a vén agglegényt hogy bókol Istvánt Ne hozd zavarba Sárikát A [...] rika ijedten Még nincs itt István Nincs Sá rika fellélegezve Hál [...] nemzedékéről de elsősorban Koszt оlányiról István­hoz V an itt egy Kosztolányi [...]
19. Solymos Ede: A Közép-Dunai Halászszövetkezetek megalakulása (181. oldal)
[...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Hasonló kérelmet [...] és nélkülözést jelentene számára ha kérése meghallgatásra nem találna Szem 20 Miklós Brück István és társai bogyiszlói halászok nov [...]
20. III. fejezet: Batyk a török korban • A türjei prépostság batyki birtokperei (50. oldal)
[...] hogy tartson tanúkihallgatást a prépost kérése alapján Mivel korábban egy tilosban [...] Bálint szolgabíró aki Santich Mátyás kérése alapján ünnepélyes tiltakozás formájában bejelentette [...] prépostnak tudomására jutott hogy Hagymássy István és János valamint Sankó Boldizsár [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind
Agria – Az Egri Múzeum Évkönyve 1963-2011 10Arrabona 1959-2007 2Békés Megyei Múzeumok Közleménye 1971-2008 7A Bihari Múzeum Évkönyvei 1976-2011 1Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója 1-7 1Budapest Régiségei 1-41 3Cumania 1972-2010 2A Debreceni Déri Múzeum Évkönyve 1907-2010 11Documentatio Borsodiensis 1-7 5Documentatio Historica (Szolnok) 1-17 18Dunántúli Dolgozatok 1965-1975 1Folia Archaeologica 1Folia Historica 4Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1-14 1Fradi műsorfüzet 1978-1989 5Fradi Újság 1990-2000 3Gödöllői Múzeumi Füzetek 1-12 1Győr egyházmegye múltjából 1936-1939 2Győri Szemle 1930-1944 2A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 1-72 1A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Közleményei 1-62 5Hajdúsági Múzeum Évkönyvei 1973-2008 2Ház és ember 1-25 5A Herman Ottó Múzeum Évkönyvei 1957-2012 10A Herman Ottó Múzeum néprajzi kiadványai 1-22 1A Hírközlési Múzeumi Alapítvány Évkönyve 1989-2009 1Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 1956-2008 4A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok közleményei 1-61 4Jósa András Múzeum Kiadványai 1-55 7Kiskunhalasi helyi lapok 75Kiskunhalasi helytörténeti monográfiák 1Klasszikus magyar írók kéziratainak és levelezésének katalógusa 2Komárom-Esztergom Megyei Múzeumok Közleményei 1-15 1Magyar Műemlékvédelem 1960-2007 2A Magyar Nemzeti Galéria Évkönyve 1A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 1Magyar Színpad 1903-1907 6A Makói Múzeum Füzetei 1-112 2Manufaktúrák Magyarországon 1Miskolc város történetének dokumentumai I-II 4A Miskolci Herman Ottó Múzeum Közleményei 1955-1993 1A MOIM Közleményei 1Monumenta Historica Budapestinensia 1-16 2A Móra Ferenc Múzeum Évkönyvei 1956-2011 8Muzeális könyvek 2Múzeumi Kutatások Csongrád Megyében 1979-2007 1Múzeumi Mozaik (Hermann Ottó Múzeum) 1-9 1Művészettörténet – műemlékvédelem 1-12 4Népi vallásosság a Kárpát-medencében – Konferenciasorozat 1990-2009 4Néprajzi Közlemények 1965-1994 1Nógrád Megyei Múzeumok Évkönyve 1972-2009 4A Nyíregyházi Jósa András Múzeum évkönyvei 1960-2012 2Officina Musei 1-20 1Orvosi Tár 1831–1847 2Orvostörténeti Közlemények 5Pápai Múzeumi Értesítő 1988-2008 2Pest Megyei Múzeumi Füzetek 1-9 2Petőfi Irodalmi Múzeum - Petőfi gyűjtemény 3A Petőfi Irodalmi Múzeum Bibliográfiai Füzeteti A-G 7A Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyve 1959-1987 3A Petőfi Irodalmi Múzeum könyvei 1-12 2Somogyi Múzeumok Közleményei 1-18 1Sorozaton kívüli 34Studia Agriensia 3Studia Comitatensia 1-30 7A Szekszárdi Múzeum Évkönyvei 1970-2012 7Szent István Király Múzeum közleményei A-D sorozat 1Székesfehérvári Szemle 1931-1939 1Színháztörténeti könyvtár – Új sorozat 1-29 3Színháztudományi Szemle 1978-2009 3Színpadi művek és dramaturgiai dolgozatok 2Tanulmányok Budapest Múltjából 1-34 1Technikatörténeti szemle 1Tisicum 1973-2011 4A Tiszazugi Földrajzi Múzeum adattára 1Történeti Muzeológiai Szemle 2Vadász- és Versenylap 1857-1919 8A Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei 1-27 4Veszprémi Történelmi Tár 1989-1990 1Vízügyi Történeti Füzetek 1-17 1Zalai Kismonográfiák 1-9 5