33 találat (0,283 másodperc)

Találatok

1. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (374. oldal)
[...] bejelentése Segédtanszemélvzeti ügyek 6 Dr Kerese István IX f o tanársegéd állásáról [...]
2. Név- és tárgymutató (427. oldal)
[...] Károlyi Sarolta 35 37 Károvics István 389 Kárpátalja 229 kárpátaljai főiskolai [...] 286 320 333 Kerényi Károly Kerese István keresetadó kereszt Keresztes Fischer Ferenc [...] 398 400 402 404 Késmárky István 19 Keszthelyi Diáküdülőház 186 198 [...] 186 190 192 235 Kesztler István készülék készülék beszerzése Kéthly László [...]
3. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (385. oldal)
[...] 1 Molnár Borbála és Kovács István fegyelmi ügye 2 A szigorlatok [...] tárgyában 4 A abszolváló orvostanhallgatók kérése a júliusi és augusztusi hónapban tartandó szigorlatokra 5 Javaslattétel kérése a Felvételi Bizottság kérdéseinek összeállítása [...] Segédtanszemélvzeti ügyek 9 Dr Szabó István tanársegéd tanulmányi szabadsága tárgyában 10 [...]
4. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1942/43. tanév (294. oldal)
[...] Örök Alapítványa ügyében 10 Balogh István altiszt elleni fegyelmi határozat ismertetése [...] Vargha Damján köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából 15 [...] Duzár József köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából 16 [...] oktatása tárgyában 19 Véleményes jelentés kérése a Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem [...]
5. Szemelvények • Átirányítások (124. oldal)
[...] Filmművészeti Főiskolai jelentkezésemet visszavontam Sz István Szombathely 1952 július 14 PTE [...] Osztály vezető helyettesének válasza Sz István kérelmére részlet Kérésére válaszolva tájékoztatom [...] Filmművészeti Főiskola Tanulmányi Osztályához Amennyiben kérése teljesül a döntésről megfelelő időben [...] Felvételi ügyek 6 c Sz István levele a PTE Állam és [...]
6. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (158. oldal)
[...] Konrád megjelent tanulmányának költségeihez segély kérése a minisztertől 18 Az Országos [...] orvosi szigorlati reform tárgyában javaslat kérése Rendkívüli tanári címre való felterjesztés [...] Magántanári képesítések 12 Dr Szacsvay István magántanári szóbeli értekezletre bocsátása 13 [...]
7. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (362. oldal)
[...] orvostanhallgató bűnügye tárgyában 18 Szabó István belklinikái altiszt áthelyezése Elnöki bejelentések 19 Meghívó dr Környey István ny r tanár első tanszéki [...] klinikai főorvos és dr Falcsik István egyetemi titkár visszavétele tárgyában 37 [...] 39 A VII féléves hallgatók kérése a II szigorlat részletekben való [...]
8. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1942/43. tanév (291. oldal)
Folyó ügyek 21 Dr Falcsik István egyetemi segédtitkár előléptetése tárgyában 22 [...] és irodahelyiségeinek parkettázására költségvetési támogatás kérése Hallgatói ügyek 24 A hanyag [...] felvételének jóváhagyása 10 Hindi Kiss István II o altiszti kinevezésének jóváhagyása [...]
9. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1945/46. tanév (335. oldal)
[...] munkálatokra vonatkozólag 3 Véleményes javaslat kérése az orvosképzés reformja tárgyában december [...] 6 Véleményes javaslat a Györffy István Kollégium memoranduma tárgyában 7 Rendelet [...] Rektori átiratok 8 Száva Schüller István volt bölcsészettan hallgató fegyelmi ügyében [...]
10. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1947/48. tanév (390. oldal)
[...] Tanulmányi Osztály vezetésével 4 Javaslat kérése az orvostanhallgatók és az előadó [...] ismertetése Indítványok 11 Dr Hanti István kérelme bejárásra a Fogászati Klinikára [...] a Bőrklinikára 13 Dr Éles István szentlőrinci tisztiorvos kérelme bejárásra a [...]
11. Az Erzsébet Tudományegyetem Egyetemi Tanácsának jegyzőkönyvei, Pécs • 1924/25. tanév (91. oldal)
[...] Országos Középiskolai Tanárvizsgáló Bizottság elnökének kérése a központi épületben felszabadult helyiségek átengedése tárgyában 14 Jelentés Berényi István az Evangélikus Hittudományi Karhoz beosztott [...] ismertetése 3 Jelentés a Tisza István Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinikájának megnyitó ünnepségéről [...]
12. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (161. oldal)
9 Dr Szacsvay István és dr Balog Pál képesített [...] felvehető hallgatók létszámának megállapításához javaslat kérése 161
13. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1945/46. tanév (343. oldal)
[...] Az üres tanszékek betöltésére javaslatok kérése tárgyában 3 A Biológiai Tanszékek [...] tárgyában A kar dr Környey István kolozsvári egyetemi ny r tanárt [...]
14. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1935/36, tanév (165. oldal)
[...] kormányzóhoz benyújtott kérelme 13 Csányi István orvostanhallgató kormányzóhoz benyújtott kérelme Bejelentések [...] részére 800 pengő tanulmányi segély kérése tárgyában 15 A Balogh Kálmán [...]
15. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1934/35. tanév (150. oldal)
[...] Élettani Intézet 22 Dr Riedlmayer István díjtalan gyakornoki megválasztása 1934 10 [...] intézet 23 Dr Künsztler János kérése 150 pengő havi illetékének felvétele [...]
16. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1936/37. tanév (191. oldal)
[...] Sebészeti Tanszék 23 Dr Riedlmayer István szabadsága tárgyában Folyó ügyek 24 Dr Neuber Ernő kérése a Sebészeti Klinikához fül orr [...]
17. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1946/47. tanév (346. oldal)
[...] Miniszteri leiratok 1 Felügyeleti vizsgálat kérése dr Lajos László ny r [...] Miniszteri leiratok 3 Dr Falcsik István egyetemi titkárt és Hrabovszky Irma [...]
18. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1943/44. tanév (305. oldal)
[...] számának megállapítása tárgyában 5 Javaslat kérése a hadapródiskolái érettségi bizonyítvány képesítőhatályára [...] halálának bejelentése 10 Dr Palecskó István a Sebészeti Klinika tanársegéde halálának [...]
19. Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 • 1938/39. tanév (226. oldal)
[...] 11 Dr Geiger Ernő magántanár kérése tárgyában hogy külföldi előadásai miatt [...] Belorvostani Tanszék 19 Dr Andik István díjas gyakornoki megválasztása 1939 03 [...]

 

  • 1
  • 2