Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1947/48. tanév

4. Szigorlati bizottságok megválasztása az 1949/50. tanévre. 5. A Fegyelmi Bizottság megválasztása az 1949/50. tanévre. 6. A Felvételi Bizottság megalakítása az 1949/50. tanévre. 7. Az ülés berekesztése. 1948/49. tanév tizedik rendes ülése 1949. jún. 17. Az elnök az ülést megnyitja. Távolmaradtak felsorolása. Miniszteri leiratok: 1. Molnár Borbála és Kovács István fegyelmi ügye. 2. A szigorlatok és kollokviumok letétele tárgyában. 3. A tanulmányi rend fokozatos helyreállítása tárgyában. 4. A abszolváló orvostanhallgatók kérése a júliusi és augusztusi hónapban tartandó szigorlatokra. 5. Javaslattétel kérése a Felvételi Bizottság kérdéseinek összeállítása tárgyában. 6. Dr. Boros Béla ny. r. tanári kinevezése tárgyában. 7. Felvételek szabályozása az egyetemeken és főiskolákon. Rektori átiratok: 8. A Könyvtárbizottság ülési jegyzőkönyvének bemutatása. Segédtanszemélvzeti ügyek: 9. Dr. Szabó István tanársegéd tanulmányi szabadsága tárgyában. 10. Dr. Rostás Lajos adjunktus betegszabadságának meghosszabbítása tárgyában. 11. Dr. Benkő György tanársegéd gasztrokópiai tanfolyamon történő részvételének kari támogatása tárgyában. Folyó ügyek: 12. A szigorlati eredmények aláírása. 13. Az 1948/49. tanévre kitűzött pályatételekre beérkezett pályamunkák bírálata. 14. Tanszék-helyettesítések és szakelőadói megbízások az 1949/50. tanév I. felére. 15. A segédtanszemélyzeti utánpótlás biztosítása. 16. Jogi kari javaslat idegen nyelvek elsajátítására. 17. A Kórtani Intézet ideiglenes elhelyezése tárgyában. 18. A budapesti békeértekezlet köszöntése. Hallgatói ügyek: 19. Hallgatói kérelmek ismertetése. Berekesztés: 20. Az ülés berekesztése. Az elnök az ülést megnyitja. Valamennyi kari tag megjelent. 1948/49. tanév nyolcadik rendkívüli ülése 1949. júl. 2. 385

Next

/
Oldalképek
Tartalom