Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1934/35. tanév

Folyó ügyek: 17. Dr. Beöthy Konrád megjelent tanulmányának költségeihez segély kérése a minisztertől. 18. Az Országos Közegészségügyi Intézet Pécsi Állomásának éves jelentése. 19. A Heim Pál-pályázat kiírása tárgyában. 20. Dr. Zechmeister László ny. r. tanár köszönetnyilvánítása az Orvosi Hetilapban megjelent közleményéhez szükséges vizsgálatok nyersanyagának biztosításáért. 21. Az Orvosi Kamaráról szóló törvényjavaslat bemutatása. Hallgatói ügyek: 22. A hallgatók kérvényeinek bemutatása. 23. P. Nagy Dezső orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelmének ismertetése. A kari ülés berekesztése: 24. Az ülés berekesztése. 1934/35. tanév hetedik rendes ülése 1935. márc. 22. 1. Az elnök az ülést megnyitja. 2. Távolmaradók felsorolása. legvzőkönw-hitelesítők kiküldése: 3. Jegyzőkönyv-hitelesítők kiküldése. Rektori átiratok: 4. A távozási bizonyítványba a szabályos és szabálytalan félévek feltüntetése ügyében. 5. A jövő tanév I. félévére hirdetett előadások jegyzékének bemutatása. 6. A Berlini Egyetemi Könyvtár kéri a kari kiadványok, doktori disszertációk és habilitációs iratok megküldését. Elnöki bejelentések: 7. Dr. Weszely Ödön, az egyetem volt tanára és neje halálának bejelentése. 8. Az Egyetemi Tanács határozatainak ismertetése. 9. Az orvosi szigorlati reform tárgyában javaslat kérése. Rendkívüli tanári címre való felterjesztés: 10. Dr. Lang Mihály felterjesztése ügyében. 11. Köszönetnyilvánítás a dr. Lang Mihály rendkívüli tanári kinevezése érdekében kiküldött bizottságnak. Magántanári képesítések: 12. Dr. Szacsvay István magántanári szóbeli értekezletre bocsátása. 13. Dr. Balog Pál magántanári szóbeli értekezletre bocsátása. 14. Dr. Koczkás Gyula magántanári képesítés cselekményeihez bocsátása. 15. Dr. Barla Szabó Jenő magántanári képesítés cselekményeihez bocsátása. Folyó ügyek: 16. A Magyar Országos Orvosszövetség pécsi fiókjának közgyűlésén elhangzottak ismertetése. 158

Next

/
Oldalképek
Tartalom