Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1942/43. tanév

7. A Magyarországra meghívott német előadók vízuma tárgyában. 8. Rácz Pál makói lakos ellen a kar rágalmazás vétsége miatt feljelentést tett. Rektori átiratok: 9. Dr. Vertán Emil Örök Alapítványa ügyében. 10. Balogh István altiszt elleni fegyelmi határozat ismertetése. 11. Az 1943/44. tanév I. félévi tanrend-tervezetének beterjesztése tárgyában. Elnöki bejelentések: 12. Dr. Entz Béla bátyjának dr. mezőkomáromi Entz Géza ny. r. tanár, zoológus halálának bejelentése. 13. Dr. Tóth Zsigmond ny. r. tanár köszöntése a szakorvosi vizsgálóbizottság állandó tagjává való kinevezése alkalmából. 14. Dr. Vargha Damján köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából. 15. Dr. vitéz Duzár József köszöntése a Szent István akadémiai rendes tagsága alkalmából. 16. Dr. Mansfeld Géza Die Hormone der Schilddrüse und ihre Wirkungen című munkájának bemutatása. 17. Dr. Kurt Lederer orvos halálának bejelentése. Tanszéki szervezeti ügyek: 18. Javaslat a fogászat egyetemi oktatása tárgyában. 19. Véleményes jelentés kérése a Szegedi Horthy Miklós Tudományegyetem javaslatáról a szigorló orvosok és az V. éves orvostanhallgatók kórházi gyakorlati idejének megrövidítése tárgyában. Magántanári képesítési ügyek: 20. Dr. Sperl József magántanári szóbeli értekezletre bocsátása. 21. Dr. Szellő Ferenc magántanári szóbeli értekezletre bocsátása. Tanszéki segédszemélyzeti ügyek: 22. Fatér József orvostanhallgató megbízása díjtalan gyakornoki teendők ellátásával 1943.04.01.-1943.08.31. (Közegészségtani Tanszék) 23. Dr. Zala Gyula bevonulása miatt segélydíjáról lemond. (Gyermekklinika) 24. Dr. Straub Gabriella segélydíjáról 1943.03.30-ával lemond. (Gyermekklinika) 25. A felszabadult segélydíjas helyekre dr. Kovách István és dr. Takács Emma megválasztása. Folvó ügyek: 26. A Kolozsvári Orvosi Kamara javaslata a katonai szolgálatra bevonult polgári orvosok rangjának érdekében. Hallgatói ügyek: 27. A beadott hallgatói kérelmek ismertetése. 28. Rill Antal orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelme. 30. (sic!) Prehál Gyula orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelme. 30. (sic!) Benked József orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelme. 31. Szíjártó Lehel orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelme. 32. Borbély István orvostanhallgató kormányzóhoz intézett kérelme. Bejelentések és indítványok: 294

Next

/
Oldalképek
Tartalom