Kovács Adrienn (szerk.): A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - PTE Egyetemi Levéltár kiadványai 1. (Pécs, 2011)

Orvostudományi Kar tanácsülési jegyzőkönyveinek napirendi pontjai 1926-1951 - 1947/48. tanév

3. Dr. Falcsik Istvánná egyetemi tanársegéd elbocsátó határozatának megsemmisítése. 4. Tanszékek betöltése tárgyában. Dr. Lajos László felkérése a Sebészeti Klinika szakfelügyelői tisztségére, illetve dr. Schmidt Lajos felkérése a Sebészeti Klinika ideiglenes vezetésére. Berekesztés: 5. Az ülés berekesztése. 1947/48. tanév hatodik rendkívüli ülése 1948. jan. 3. Az elnök az ülést megnyitja. Távolmaradtak felsorolása. Miniszteri leiratok: 1. Dr. Göczy Lajos c. rk. tanár venia legendi jogának visszaállítása tárgyában. 2. A klinikákon étkezés és lakás igénybevételének megtiltása tárgyában. 3. Belgyógyászatból és sebészetből helyettes vizsgáló megbízása tárgyában. 4. A laboratóriumi díjakon felül pótdíjak szedésének elutasítása tárgyában. 5. Az 1948. évi Nobel-békedíjra javaslat kérése. Rektori átiratok: 6. Meghívó a Nemzetközi Sportorvosi Kongresszusra. 7. Az Egyetemi Tanács tagjai részére időleges szabadjegy a Pécs-Budapest útvonalra az 1948. évre. Tanszéki ügyek: 8. A Sebészeti Tanszék meghívás útján való betöltése. Dr. Schmidt Lajos c. rk. tanár meghívása a tanszékre. 9. A Kórtani Tanszékre dr. Donhoffer Szilárd c. rk. tanár meghívása. 10. Dr. Donhoffer Szilárd felkérése a Kórtani Tanszék helyettesítésére és a szigorlatok megtartására. Segédtanszemélvzeti ügyek: 11. Dr. Falcsik Istvánná dr. Vrabély Vera fizetéstelen tanársegédi megválasztása 1946.11.05.­1948.08.31. (Kémiai Tanszék) Berekesztés: 12. Az ülés berekesztése. 1947/48. tanév ötödik rendes ülése 1948. jan. 23. Az elnök az ülést megnyitja. Távolmaradtak felsorolása. Miniszteri leiratok: 1. Dr. Huth Tivadar felkérése az Urológiai Tanszék helyettesítésére. 2. A munkanélküliek támogatására a közalkalmazottak törzsfizetéséből 0,5%-os levonás tárgyában. 368

Next

/
Oldalképek
Tartalom