Polyák Petra: „A hallgatóknak meg kell lenni” A felsőoktatási beiskolázás és felvételi rendszere az első ötéves terv idején - Egyetem és társadalom 1. (Pécs, 2016)

Szemelvények - Átirányítások

(A Filmművészeti Főiskolai jelentkezésemet visszavontam.) Sz. István Szombathely, 1952. július 14. PTE EL VIII.202.b. 855-22/1952. Felvételi ügyek. 6/b. Székely Sándor, a PTE Állam- és Jogtudományi Kar Tanulmányi Osztály vezető-helyettesének válasza Sz. István kérelmére (részlet) Kérésére válaszolva tájékoztatom, hogy ügyében dönteni a Közoktatás- ügyi Minisztérium Iskoláztatási csoportja illetékes (...). Kérésével forduljon a Közoktatásügyi Minisztériummal egyidőben a Filmművészeti Főiskola Tanulmányi Osztályához. Amennyiben kérése teljesül, a döntésről megfelelő időben értesítést fog kapni. Pécs, 1952. július 15. Székely Sándor, tanulmányi osztály vezető h. PTE EL Vili.202.b. 855-22/1952. Felvételi ügyek. 6/c. Sz. István levele a PTE Állam- és Jogtudományi Karának átirányítása ügyében 1952. júl. 14[-én] írtam Önöknek egy levelet, amelyben felvételemet kér­tem az egyetemre. Az Önök tanácsára a K. M. Iskoláztatási Csoportjához adtam be kérelmemet ez év júl. 17-én. A Minisztérium nem válaszolt. Aug. 6. majd aug. 14-én újabb leveleket küldtem a Minisztériumnak, de választ mind a mai napig nem kaptam. A Filmművészeti Főiskola az irataimat a K.M.-hez megküldte. Nem tudom megérteni azt, hogy most, mikor: „... elértük, hogy szé­gyennek számít nem tanulni” (Révai) a Minisztérium válaszra sem tart 124

Next

/
Oldalképek
Tartalom