25 találat (0,277 másodperc)

Találatok

1. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] Harkácsy Gyula dr Balonyi Imre vitéz Biró Sándor vitéz Herczegszöllősi Sándorné vitéz Raffay Béla vitéz Kápolnási András vitéz Biró Sándorné dr Frey József vitéz Oltosy Oszkár vitéz Herczegszöllősi Sándor vitéz Besteri Dezső özv Vargha Benőné Antos Mihály vitéz Szántó György vitéz Szombathelyi Károly Tóth Mihály
2. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] dr Petrasek Lajos Theimer József Farkas Géza Kerner József Bikkal Rezső [...] Perness János dr Zufall Sándor vitéz Horky Ferencné Alsódraskóczy Morvay Ferenc [...] Mészáros István alsódraskóczi Morvay Ferencné vitéz Kudriczy Károly vitéz Jénay Vilmos Kracsun Sándor dr [...] Nemes Józsefné Lendvay Józsefné Székely Sándorné Szentpály Ernő Major Károlyné Grosz [...]
3. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] Nemzeti Párt Kerületi választmányi póttagok vitéz Kórody Károly vitéz dr Szűcs János dr Sáska [...] Málnassy Istvánne özv Danisska Józsefné vitéz Benedicty Imre dr vitéz Antalffy Sándorné vitéz Könyves Kálmán dr Gróf István [...] Ferencné Békéssy Árpádné Marton Géza vitéz Besenyői László vitéz Jávor Sándorné vitéz Rozs Kálmán
4. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] Gusztáv Kukorda Mihály Ács Mihály vitéz Lehőcz Ferenc dr Le Grand [...] Bekő Mária Hajdú Iván Horváth Sándorné sz Szilly Anna Koháry József [...] dr Ladányi Béla Szász Oszkár Farkas Jánosné Fenyő Viktorné Hardi Béla [...] József Fenyő Viktor Csathó József Farkas János Hardi Béláné Bihari Józsefné [...]
5. Második rész - Ünnepélyek, jelentések (366. oldal)
[...] II Éles István Éry Ilona vitéz Faltay Pál Falvai Ferenc Fangler László Faragó Andor Farkas Alfréd Farkas Elek Farkas Gusztáv Farkas István II Farkas Izabella Farkas József Farkas Károly Farkas László Farkas Lívia I Farkas Mihály Farkas Tibor Farkas Tibor I Farkasfalvy László I Farkasi Anna Farle János Fazekas Béla [...]
6. 1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 6 • 7 • 8
[...] Ernő Ricsár József Czirbus Bálint Farkas Imre Nebel Béla Manajla Pál [...] dr Bárdos Dezső Benedek Dezső Farkas Imre Fodor László Grünhut Ödön [...] Árkovits Péter Wirth Ádám Németh Sándorné Arácsy Mihály Baán Béla Iványos Sándorné Kaufmann Antal Szűcs József Józan [...] Antalné Kamerlor Antal Stumpf Imre vitéz dr Sághelyi Lajos Szilágyi Mihály [...]
7. 1952. november 18.
[...] MDP Budapesti iratai Lajos Kerekes Sándorné Lukács József Bajgár Mihály Kalocsai [...] Solymosi János Hegedű‍s Győ‍ző‍ Takács Sándorné Ruff Ferencné László János Kecskeméti [...] Mihályné Kovács József Nagyváradi Mihály Farkas József Kuzman Aranka Gulyás József [...] Ödönné Hollósi János Sipő‍cz Jánosné Vitéz Mihály Czolk Ferenc Gerse Józsefné [...]
8. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 221
[...] Korody Józsa dr Mihalicsek Aurél vitéz dr Sághelyi Lajos Szemerei Roboz [...] Imre báró Gudenus Hugó Tomasoff Sándorné szül Kappeter Ottilia Mészáros Dezső [...] Poszpis Borbála Kecskés Endre Bankó Sándorné szül Géczi Terézia Friedrich Antalné [...] Halász Jánosné szül Kollarovits Matild Farkas Miklós Baticz Rezső Horváth J [...]
9. 1970-03-06 321. öe.
[...] Márton Pécsi Ferenc Lányi Lajos Vitéz Hédi Deák Sándor Vadász Károly [...] Soproni János dr Molnár István Farkas Sándor Benedek Árpád Érdi Simon [...] Fábián József Koczor Lajos Dicker Sándorné Nickelsz Pál Szente Ferenc Ambrus [...] Dósa Rudolfné Rév Miklós Virág Sándorné Pelach Kornél Csonka Tiborné Csillag [...]
10. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 221
[...] Frigyes Gyarmathy István Szakácsy István vitéz Zala Ferenc Kővári János Téglássy [...] Bártfay József Herczeg István Iványos Sándorné szül Gangéi Borbála Kollár István [...] Pató József Winkler Fülöp Márkus Sándorné szül Varga Anna Bazsika János [...] Gárdos ezelőtt Goldstein József Fried Farkas Mazug Sándor Nemzeti Egység Pártja [...]
11. Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (44. oldal)
[...] oki gépészmérnök egyetemi adjunktus félállású Farkas Béla oki gépészmérnök egyetemi adjunktus félállású Farkas Miklós oki gépészmérnök egyetemi adjunktus [...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Illyefalvi Vitéz Zsolt oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Kapitány Sándorné oki gépészmérnök egyetemi tanársegéd Králik [...]
12. 15. 1931. julius 1. rendes közgyűlés jegyzőkkönyve • 188 • 189 • 190 • 191
[...] Halász Alfréd dr Huszár Pál vitéz Mátyásfalvy Erich Miilók Sándor Paulheim [...] Mészáros István Horváth István Kórodi Sándorné Hütter Anna Scherer Sándor Géza [...] Szele Ignác Szentkereszty Dezső Sterio Sándorné Fabinyi Margit Kaszán Kálmán Szorup [...] Ödön Boda Imre Rosenfeld Andor Farkas János Agulár Viktor Hutschenreiter Sándor [...]
13. Az egyetem oktatóinak, dolgozóinak névsora (1966. július 31-i állapot) (73. oldal)
[...] Gyula Dózsa Lajos fél állás Farkas Béla fél állás Hecker Gerhard [...] Pülöp Sándor Horváth Endre Kapitány Sándorné Illyefalvi Vitéz Zsolt Králik Dénes Laczházi Gyula [...]
14. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 222
[...] Alajos Mazuch János Iring József vitéz Tóth Lajos Dávid István Wischet [...] Béláné Matos Ferenc dr Ekecsi Sándorné Balázs Károly Kasza Imre Rupert Mihály Kovács János özv Fedortsik Sándorné özv Horváth Gyuláné Schwéd Ottóné [...] Ferenc Fodor József Schalk Ferenc Farkas János Opoczky András Kárász József [...]
15. Az egyetem oktatóinak, dolgozóinak névsora (1965. július 30-i állapot) (65. oldal)
[...] Egyetemi tanársegéd Horváth Endre Kapitány Sándorné Králik Dénes Laczházi Gyula Ripka [...] Zentai Georgina Egyetemi gyakornok Illyefalvi Vitéz Zsolt Tanszéki adminisztratív ügyintéző Bácsalmási [...] Béla Völgyi Ferenc Egyetemi gyakornok Farkas Botond Gschwindt András Tanszéki adminisztrátor [...]
16. 8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve • 215 • 216
[...] Martin Sándor Magyarországi Szociáldemokrata Párt Farkas Sándor Deák Lajos Weisz Béla [...] Károly Elek Arthur Tóth József vitéz Kocsárd Ferenc dr Fejes Ferenc [...] Ferenc Buzadics József Binjung Mihály vitéz Balogh Dezsőné Schober Ferenc Bárány [...] Wolf Irma Bányász András Németh Sándorné szül Németh Júlia Ágoston József [...]
17. Az Egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (54. oldal)
[...] oki gépészmérnök egyetemi adjunktus félállású Farkas Béla oki gépészmérnök egyetemi adjunktus [...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd lllyefalvi Vitéz Zsolt oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Kapitány Sándorné oki gépészmérnök egyetemi tanársegéd Králik [...]
18. Az egyetem oktatói, tudományos és igazgatási dolgozói (59. oldal)
[...] oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd Illyefalvi Vitéz Zsolt oki villamosmérnök egyetemi tanársegéd félállású Kapitány Sándorné Hantos Gizella oki gépészmérnök egyetemi [...] középiskolai tanár egyetemi adjunktus Dr Farkas Miklósné Urbán Irén oki középiskolai [...]
19. 1952. augusztus 5.
[...] Pintér Sándor Krémer Klára Schweiger Sándorné Rosta Károlyné Szokol Gyuláné Pintér [...] László Végh Róza Puskás Márton Vitéz Károly Szmola Manóné Majsai Mária [...] Jánosné Szántó József Kricska Mihályné Farkas Dezső‍né Tószegi Zoltán Amfer Lajos [...]
20. 10. 1938. decmeber 16. rendes közgyűlés jegyzőkönyve • 560
[...] 1 én született özv Witkowszky Sándorné sz Étsy Etel elemi iskolai [...] 1898 március 7 én született vitéz Puy Jenőné sz Skoluda Mária [...] én született Szimon Andrásné sz Farkas Margit elemi iskolai tanítónőnek aki [...]

 

  • 1
  • 2