Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

30 1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. Molnár Józsefné sz. Schreiner Mária, Horváth József, dr. Weiss Konrádné sz. Barkóczy Jolán, Nóvák Zoltán, Szabó Mihály, Halász Lászlóné sz. Urbányi Anna, Kiss Mihály, Kapitány Péter, Urbányi Emilia, Bekő Ferenc, Bezzegh Pál, Molnár Aladár, Breson Dömötör, Czirer Vilmos. Nemzeti Szabadelvű Párt : Kerületi választmányi póttagok: dr. Kallós Oszkár, Taubner Margit, Bartos Árpád, Végh Antal, Sarbó Vilmos, Grünberger József, Weyszlovich József, Fischer Sándor, Frank Jenő, Weiszkopf Zsigmond, Fleischmann Sándor, Gábel Gyula, Heimbach Sándor, Hajdú Mihály, Lórincz Jenő Ferenc, Valenta Ádám, dr. Wahrmann Sándor, dr. Leuchtmann Lipót, Sághy Márton, Kármán Aladár, Csányi E. Mihály, dr. Zala Jenőmé, dr. Müller Imre, Vajda Samu, Ernszt Dezső, Hacker Ármin, Krausz Rezső, Bászler Béla, László S. Zsigmond, Licht Ignác. Nemzeti Demokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok : Schneider Andor, Fischer Ottó, Brust Elek, Sebestény Gyula, Brandstádter Jakab, Franki László, dr. Csillag Jakab, Havas Jenő, Mika Nándor, dr. Vidacs Gyula, Seidner Lipót, Török Géza, Palugyai Viktor, Weisz Rezső, Balázs Lajos, Ábrahám Manó, Sellő Miksa, Rónai Sándor, Schwartz Ede, Danczinger Mór, Márkus Ábrahám, Szabó Andor, Löblovitz Andor, Mandel Miklósné, Sterk Mór, König Aladár, Makk Gyula, Ballá Rudolf, Német Simon. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Rajcsányi Károlyné sz. Ferus Berta, Lévai Miklós, Rónay Aladár, Molnár Farkas, Szilágyi Antalné sz. Löbl Fanni, Deák Lajosné sz. Tamás Paulina, Pothorszky Antalné sz. Fülöp Franciska, Stark Ádám, Maráczi István, May Rezső, Piffkó István, Steiner Jakab, Sugár Jenő, Fleischmann Márkné sz. Weisz Józsa, Veuspieler Béla, Steiner Dániel, Kozics József, Breisach Adolf, Krausz Kálmánná sz. Deutsch Etel, Politzer Kálmán, Marék Jenő, Schwartz Mór, Varga Imre, Csiszár József, Bischof Jakab, özv. Schrenker Istvánne sz. Benedek Anna. VIII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Kerületi választmányi póttagok: Molnár Dezső, dr. Tóth Rezső, Szövik József, dr. Járosi Jenő, Kreiner Sándor, Komarek József, özv. Bakó Lászlóné, Herusch Artúr, Fekete József, Bauer Dezső, Kováts Béla, Szakácsy István, özv. Fuhrmann Károlyné, Kőváry János, vitéz Zala Ferenc, Becker Árjám, Ruttkay Miklján Emil, Gyulai Gyula, Biró Géza, Jászai Ferenc, Richter Imre, Boda János, Molnár István, Csiszér Ferenc, Gally Árpád, Miskolczy Elek, Rádler Aurél, Kutron Lajos. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok : Czitó Sándor, dr. Szűcs Ferenc, Cservenka Jenő, Horváth János, dr. Bothár Sándor, László Gyula, dr. Rigler Bernát, Greguss Dániel, Katona Dezső, dr. Gyöngyössy Arisztid, Koczogh József, Nagy Zsigmond, Varga Kálmán, Bokor Istvánne, Brandstádter Gyula, ifj. Hauer Rezső, Ötvös Ármin, Lustig Sándor, Schuller József, Staw Vilmos, dr. Fehérváry Kálmánné, Radó Lipót Pál, Csizsek Viktor, Szigeti Lipót, dr. Székely István, özv. Szőke Edéné, Kallós József, Nagy Ferenc, Neményi Ödön, Kiss István, Ángyán Gyula. Józsefvárosi Egységes Párt: Kerületi választmányi póttagok : dr. Balázs József, Braun Gusztáv, Czeiszing Emil, vitéz dr. Kozma Károly, Roskai Ernő, Némedi Gyula, Seitz Ervin, Elek Imre, Krizsán Sándor, Báder Mihály, Darányi Kálmán, Bosnyai Leó, Nyiry Elemér, Dán János, Vörös Lajos, Weidner Ágoston, Nagy János, Wehrling József, Markovics Márton, Welker János, Sáránszky Pál, Zilczer József, Ballá Béla, Franki Ferenc, Deutsch Adolf, Starcz J. Károly, Deutsch József, Horváth Imre, Fischer Jenő, Lepénye József, Remenár János. Egyesült Nemzeti Párt: Kerületi választmányi póttagok: vitéz Kórody Károly, vitéz dr. Szűcs János, dr. Sáska Sándor, dr. Csöregh Ferenc, vitéz Fóris Richárd, vitéz Olgyay Levente, ifj. Füst Róbert, Faragó Béláné, vitéz Olgyay Leventéné, Twerasser Károly, dr. Bezsilla Nándor, Bura Károly, özv. Odor Pálné, vitéz Jávor Sándor, dr. vitéz Málnassy Istvánne, özv. Danisska Józsefné, vitéz Benedicty Imre dr. vitéz Antalffy Sándorné, vitéz Könyves Kálmán, dr. Gróf István, Vida Árpád, Mehrwert Károly, vitéz Hős Ferenc, Kiss Béla, Cseh János, vitéz Cséka Ferencné, Békéssy Árpádné, Marton Géza, vitéz Besenyői László, vitéz Jávor Sándorné, vitéz Rozs Kálmán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom