Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 215 - 216

146 1935. június 25-iki alakuló közgyűlés. 216. szám. VII. választókerület. Keresztény Községi Párt : Munkácsy Gyula, Keszler Károly, Tobler János, Erlesbeck Györgyné, Fratri­csevics Ernő, ifj. Leipold Lajos, Juhász Dániel, Dancsa István, Konta Ferenc, Németh István, Szelényi Károly, Párkányi János, Domokos Imre, Pék Géza, Kopacsy Pál, Martin Sándor. Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Farkas Sándor, Deák Lajos, Weisz Béla, Kőműves Józsefné szül. Orbán Júlia, Kocsárd Jenő, Váradi Imre, Ungár Sándor, Hap János, Czitrom Béla, Anhalt Adolf, Elek Hugó, Weiner László, Braun Balassa Ernő, Sternberg Zoltán, Axmann Gyula. Egyesült Polgári Ellenzék: Dr. Dénes Lajos, dr. Schmidl Dávid, Bálint Lajos, dr. Székely Gyula, Brieger Sándor, dr. Nagyfaiussi Andor, Frank Jenő, Székely Béla, dr. Wiener József, Sellő Miksa, ifj. Horváth László, dr. Wahrmann Sándor, Honig Nándor, dr. Krausz Jenő, Hajdú Mihály. Keresztény Ellenzék (Friedrich-Párt) : Landy István, Vida Istvánné szül. Jobbágyi Ilona, Fűit Ignác, Márkus Aladár, Homolya József, dr. Takács István, Fischer Pálné szül. Tapy Sarolta, Zuber Károly, Tavasz Gábor, Doloviczényi Lajosné sz. Binczer Mária, Molnár József, Petrovics Antal, Kapitány Péter, Faragó János, Csernyanszky József, Winterhalter József, Almássy Béla. Független Frontharcosok, Demokraták, Szabad Polgárok és Munkások Blokkja (Szabadság-front) : Dr. Lengyel Zoltán, Perley Lajos, dr. Hajdú Marcel, Halmágyi Lajos, Beutum Antal, Keményi Adolf, Ehrenthal Jenő, Gerő Sándor, dr. Fogel Henrik, Solti József, Rothschild Sándor, Hauzinger Kálmánné, Huszóczy István, dr. Braun Pál, Mannheim Miklós, Szabados Ármin, Sipos Zoltán, Bátor Ferenc, Berger Dezső. Nemzeti Egység Pártja : Körmendy Elemér, Benesch Ferenc, dr. Rendek Károly, Elek Arthur, Tóth József, vitéz Kocsárd Ferenc, dr. Fejes Ferenc, Seszták József, Horváth László, Dinner A. Emil, v. Berta János, Szilágyi Emil, Vámos Henrik, Graff Lajos, dr. Stuchlick Károly. VIII. választókerület. Keresztény Községi Párt : Dr. Szabados János, Lillin József, Csák Boldizsár, dr. Cholnokyjenőné, dr. Schaile Sándor, Zsilla Kálmán, Haverland Antal, Nagy Ferenc, Buzadics József, Binjung Mihály, vitéz Balogh Dezsőné, Schober Ferenc, Bárány Ferenc, Hegedűs László, özv. Józsa Károlyné, Böröczfy Petemé, Katona Lajos, Zombori István. Magyarországi Szociáldemokrata Párt .­Schmarilla Géza, Tuba Károly, Tausz István, Dióssy László, Hanek János, Rónai Jolán, Rácz Sándor, Hermánszky János, Abella Mihály, Hegyi János, Kiss Hugóné szül.' Wolf Irma, Bányász András, Németh Sándorné szül. Németh Júlia, Ágoston József, Kollár István, Józan János, Márkus Sándor, Greiner János. Egyesült Polgári Ellenzék : Dr. Görög Frigyes, Dévai Jenő, Szabó Károly, dr. Weisz A. Lajos, Erdős Dezső, Rónai Soma, dr. Kálmán Imre, Sebők Géza (ezelőtt Schwarcz), Klein Izidor, Kretsch Gyuláné szül. Bárok Júlia, Fried József, Grünhut Ödön, Fekete Mihály,' Seiller Dezső, Balassa József, Goldner Nándor, Tausig Gyula, Gárd'os József (ezelőtt Goldstein), Eisler Hugó, Majdik Zoltán.

Next

/
Oldalképek
Tartalom