Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

34 1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. Hermanné, Kovács Mátyás, Kiss József, Korzenczky József, Surányi István, Grétczi Gergely, Határ Gyula, Wittmann József, Korpás Gyula, B. Bak Bálint, Nóvák István, Andrekovics Józsefné, Tilli János, Stiegelmayer László, Stadler Nándor. Egységes Községi Polgári Párt : Kerületi választmányi póttagok: Denke Balázs, Fábián József, Jajozay János, Aigner Ottó, Suller János, Polákovits Zsigmond, clr. Vigh Pál, Jány Árpád, Riedl József, Erdl Zsigmond, Fleischer József, Szabó László, Taubner Ferenc, dr. Petrasek Lajos, Theimer József, Farkas Géza, Kerner József, Bikkal Rezső, Torna Dezső, Staud Sándor, Sobján László, ifj. Streda Károly, Szántó Sándor, Weisz Gábor, Prokisch Vilmos, Walikovszky Ödön, Vájna Frigyes, Havas József, Lipóczy Bálint. Egyesült Nemzeti Párt: Kerületi választmányi póttagok: Zombory Géza, Perness János, dr. Zufall Sándor, vitéz Horky Ferencné, Alsódraskóczy Morvay Ferenc, özv. Kovács Andorné, Hesz Árpád, vitéz Kapitánffy Dániel, Kazal József, dr. Derzsi Ede, Götz Aladár, Kalderoni Nándor, Lukács Lajos, Sahin Tóth Mihály, vitéz Kapitánffy Dánielné, Rozsonics János, Mihálylovits Antal, Mészáros István, alsódraskóczi Morvay Ferencné, vitéz Kudriczy Károly, vitéz Jénay Vilmos, Kracsun Sándor, dr. Szémann Lajos, Greibel Jenő, Pleber Olga, vitéz Horky Ferenc, Ulm József, Jancsó Jenő, Juhász Irén. Keresztény Ellenzék: Kerületi választmányi póttagok: Lindenbach Károly, Tábori János, Hack Gyula, Dóczy Dénes, Gruber Emil, Simonyi Kálmánná, Széli István, Lukáts János, Czéh Péter, Daday József, dr. Dienes György, Wendl István, Borsányi János, Magas Emil, Horváth Kálmán, Makkay Lajos, Macher Rezső, Benk Károly, Hodór András, Hruska Imre, dr. Wester Henrik, Hovanetz Ferenc, Kaiser Ádám, Szabó Péter, Cseh Lajos, Horváth Sándor, Vincze János, Fodor Gábor, Varga József, Till Gergely. Nemzeti Szabadelvű Párt: Kerületi választmányi póttagok: Bauer Emiiné, Szigetvári Gyula, Frim Gyula, Földmár Sándor, ór. Székely Aladár, Marcis Imre, Czeglédi Károly, Márton Ernő, Berczelly Endre, dr. Herczog Ede, Antal Armandné, Lusztig Vilmos, Binhoffer Ferenc, Fenyő József, dr. Székely Áladárné, Walter Ferenc, Székely Sándor, Kloss Gyula, ifj. Szentgyörgyi Gyula, Pain Emil, Makkai Kálmánné, Krámmer Ignác, Nemes Józsefné, Lendvay Józsefné, Székely Sándorné, Szentpály Ernő, Major Károlyné, Grosz Samuné, Krammer Ignácné, Gutfreund Henrik. i Nemzeti Demokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Hlavács János, Krivácsi Miklós, Lord Jenő, Vincze Károly, Révész Vilmos, Tóth István, Kun Bertalan, Ocsenás Jánosné sz. Kovács Jolán, dr. Sattler Farkas, Kövesdy Rezső, Erányi Ferenc, Gertsl Aladár, Kaminszky Mihály, Burghardt István, Kertész József, Szelényi Ernő, Ferenczy András, dr. Endrődi Jenő, Káldi Géza, Hajós József, Havas Izsó, Árvái Artúr, Gandel Ignác, Németh Ferenc, Schweitzer Ferenc, Kállai Leó, Blum Mór, Szabó Béla, Bálint Aladár, Reiner Bertalan, Zsoldos Ignác. Szociáldemokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok : Epstein Dezső, Miliők Sándorné sz. Rácz Margit, Stauber Dóra, Vörös Sándor, Zajácz József, Igali József, Asztalos Alajos, Wagner István, ^izsicska Kálmán, Jelly Mihály, Gölöncsér István, Kiss János, Stark Ede, Jungbluth Fülöp, Karakás Károly, Halmai Jenő, Mészáros József, Venczel Márton, Domák János, Hegyi János, Kubiatkó József, Szabó István, Metky Nándor, Kain Jánosné sz. Ehmann Izabella, Nóvák János, Gráczer istvánné sz. Kichniayer Katalin, Weiss Sándor, Keszler Alajosné sz. Nussbaum Júlia, Ulk József, Jakobszem Károlyné sz. Weinmann Auguszta. XIII. közigazgatási kerület. Keresztény községi Párt: Kerületi választmányi póttagok: Trutzl Adolf, Erkel Rezső, Gebauer Jenő, Szolcsányi Károly, Harmann Béla, Elek József, Szilágyi Lajos, Fodor József, Böhm Mátyás, Molnár Ignác, Király Ferenc, Heizinger József, Szabó Lajos, Krause Artúr, Schmiedt Ádám, Csepcsenyi Etelka, Marton Józsefné, Eisen József, Szaniszló Pál, Simkó Béla, Mészáros István, Berényi András, Horodeczky Henrik, Nagy János, Nagy Ferenc, Kicfier Ida, Behrirrger J. Ede, Németh István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom