Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

1931. janáar-20-iki közgyűlés. 8. szám. 25 XIV. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kerületi választmányi rendes tagok: Tost Ferenc, Rónai Paula, Gáli Henrik, Wihart Ferenc, Petrányi György, Mészáros Imre. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi rendes tagok: Mornberger Antal, Halász Hubert, Katona Béla. Szociáldemokrata Párt : Kerületi választmányi rendes tagok: Vig Ágoston, Halmi Hugóné sz. Berger Sarolta, Rosner Lipót, Markovics Andrásné, Varga Ferenc, Türk Dénes, Uhirek Ferenc. A kerületi választmányok póttagjai a következők : I. közigazgatási kerület. • Keresztény Községi Párt : Kerületi választmányi póttagok: Emmer László, Mott Károly, dr. Rusznák Rezső, Hrehus Pál, Szkíepits Márk, Schmidtbauer Henrikné, Oláh László, Tóth Ferenc, Uray Georgina, Kéry Lajos, Schreil Győző, Varga Antalné, Farkas Géza, Szerafin Gyula, Hauser József, Zimmerer Pál, BurschElekné, Nádas Sándor, Schmieczkó Gyula, Meszlényi Béla, Perényi József, Lettner (Leuner) Vilmos, Kerényi László, Radanovits Mihály. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: Arthold Vilmos, dr. Fábry György, Helvey Géza, dr. Szitár Endre, dr. Wirth Károly, Kovácsay István, Szuchy Béla, Gablini X. Ferenc, Hutter Lajos, Dobos Károly, Szőke Ignác, Marnitz Béla, Ruszwurm Vilmos, Herrmann János, Rosch János, Langermann Frigyes, Hering József, Szabó József, Pintér István, Szalay Gábor, Szűcs József, Rezsnyák József, Papp Károly, Scuch Emil, Nagy József, Zaigler János, Hufnagel József, Fischer Vilmos. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok : Dincsér Oszkár, Balogh Nándor, Kozma Béla, Drab Jánosné sz. Lőrincz Sarolta, Münz János, Reith Viktor, Purger János, Ürögi Gyula, Gábriel János, Kmetty István, Schenk Márton, Illés Kálmán, Hegyi Márton, Spatsil Ede, Jablanovszki Adolf, Kertész János, Zsembery János, Lépes Béla, Weps István, Seres Gyula, Sima Farkas Béla, Rummer József, Molnár Miklós, Snobli Boldizsár, Szabó István, Besenczy Imre, Fitus Vendel, Frank Rezső. II. közigazgatási kerület. Keresztény Kö/ségi Párt : Kerületi választmányi póttagok: dr. Riesz Lajos, Vajda Károlyné, Ramőr Alfréd, Ajbeck Vincéné, Dobos Istvánné, Tóth József, Vörös István, Dauner József, dr. Sülé József, Andor Frigyes, Hubert Ottóné, Meszlényi Sándor, Kröszl Gusztáv, Kriegs-Au Ottó, Domokos Ferenc, Dusemasin Albertné, Tichy Linka, özv. Sinka Józsefné, Kokas Sándor, Vittek Ilona, Sütő Mihály, Gauser István, Wittinger Sándor, Farkas Józsefné, Major Gyula, Wessely Gézáné, Szedlák Ervin. Egységes Községi Polgári Párt : Kerületi választmányi póttagok: Erdey Henrik, Jancsó János, Rottenberger János, dr. Steiner K. Albertné, Sóváry Emil, Schőmer Ferenc, Grenyó Bertalan, dr. Bolgár Pál, dr. Orbók József, lovag Göttlicher Ernő, ifj. Zafourek Ferenc, dr. Ortutay Tiszti Lajos, Bulya Péter, Ruzicska Pál, Dinka István, Rátkai Ferenc, Csiszár Lajos, Mayer Miksa, Vermes Dezső, dr. Szabó György, dr. Groffits Dezső, Berzeviczy Kristóf, Vogl Imre, Lórencz Dániel, Peterdi Sándor, Gorka Gyula, Károlyi István, ifj. Trim­mel József. Egyesült Nemzeti Párt: Kerületi választmányi póttagok: dr. Juhász Ödön, dr. Lendvay Béla, vitéz Kálózdi József, Rigler János, vitéz Markos Mihály, özv. Slivitzka Ignácné, Bartsch Iván, <ír. Méhes Gyula, Bartsch János, vitéz Fehér Xavér Ferenc, Szörényi Sándor László, vitéz Bánky Antal, Balogh Béla, Szeless J^nos, özv. Jékelfalussy Pálné, vitéz Harkácsy Gyula, dr. Balonyi Imre, vitéz Biró Sándor, vitéz Herczegszöllősi Sándorné, vitéz Raffay Béla, vitéz Kápolnási András, vitéz Biró Sándorné, dr. Frey József, vitéz Oltosy Oszkár, vitéz Herczegszöllősi Sándor, vitéz Besteri Dezső, özv. Vargha Benőné, Antos Mihály, vitéz Szántó György, vitéz Szombathelyi Károly, Tóth Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom