MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. november 11. - 1952. november 18.

1952. november 11.

—————————————————— Az MDP Budapesti iratai —————————————————— 1952. november 11. 63. ő‍e. 1–137. o. 1. Tájékoztató a tagkönyvcserével kapcsolatos munkáról. Ea.: Ács Ferenc. (Szerkesztett jkv. 1­3., határozati jkv. 20.) 2. Az IKO jelentése az 1952. július 11-i exportértekezlet határozatainak végrehajtásáról. Ea.: Hörömpöli József. (Szerkesztett jkv. 4-8., határozati jkv. 20-21., elő‍terjesztés 24-28., határozat 29-30.) 3. Az Egyesült Izzó Pártbizottságának jelentése a szakszervezeti bizottság munkáját segítő‍ tevékenységérő‍l és az ellenséges elemek eltávolításáról. Ea.: Nyemecz Lajos. (Szerkesztett jkv. 9-13., határozati jkv. 22., elő‍terjesztés 31-39., határozat 40-42.) 4. Jelentés a Munkaerő‍tartalékok Hivatala (Rákosi Mátyás Mű‍vekben mű‍ködő‍) I. sz. Intézetének nevelő‍ munkájáról. (Szerkesztett jkv. 14-17., határozati jkv. 22-23., elő‍terjesztés 43-51., határozat 52-54.) 5. Különfélék. • Káderjavaslatok. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 55-94.) Hanisch József, Mohai Istvánné, Oszvald Ernő‍né, Jakosits Lajos, Magyar László, Elekes István, Maróti Károly, Nagy Rudolfné, Jávor László, Csukrán Józsefné, Martin Jánosné, Neumayer Lő‍rinc, Római János, Rózsi Gyula, Ózdi Béla, Samu Imre, Keresztesi Nagy Imre, Almási Lajosné, Bő‍di Béláné, Czink Jakabné, Czintula Istvánné, Horváth Katalin, Krasznai Mártonné, Németh Andrásné, Szabó Albertné, Vass Ilona, Kalmár Erzsébet, Keszler Aliz, Fekete József, Rauf Miklós, Surányi Györgyné, Szentaskó Antal, Somodi János, Szökrényi Imre, Somogyi Róbert, Sudár László, Vámosi István, Kokas István, Kürti István, Zsoldi Mária. • Fegyelmi ügyek. (Szerkesztett jkv. 18., elő‍terjesztés 95-127.) Baki Eszter, Paur Istvánné, Schult József, Kiss István, Szabó Erzsébet, Farkas Jusztina, Babinovits Béláné, Bodóki István, Merész Pál, Veres István, Kollár Sándor, Bognár László, Berger Józsefné, Biró Albert, Kohlmann Jánosné, Szemere Tamásné, Visnyovszki Antal, Maros Károly, Dékány Margit, Szenes Andrásné, Pusztai Gyula. • Kizárások: Kovács Zoltán, Sitke Gyula, Poppre Mária, Petler Miklós, Farkas Zoltán, Kovács Sándor, Reményi Károly, Csiki Jenő‍, Kádár Klára, Forgó Lászlóné, Jandász Imre, Mányai Tibor, Nagy József, Schult József, Berencsi Gábor, Gabkó Józsefné, Geyer Erzsébet, Kiss Borbála, Koppányi Károly, Fried Róbert, Kakuk Imre, Koblász Mária, Tulassy Sándor, Kiss István, Renner János, Sző‍cs Győ‍ző‍, Mikes András, Fejő‍s Pál, Csikós Eszter, Géczi Béla, Valtai Sándorné, Serfő‍ző‍ István, Varga József, Novák Zoltán, Vargyai József, Osztenbauer Ferenc, Szabó Erzsébet, Farkas Jusztina, Jancsó Gyuláné, Halász Endre, Németh Jánosné, Jasina Mihályné, Rohács Dezső‍, Csöndör Mária, Juranits Gyula, Tamási József, Karaki Béla, Gál József, Varga Géza, Farkas György, Nagy Lajos, Farkas Károly, Rabinovits Béláné, Nagy János, Gál Árpád, Elischer László, Létai Andor, Miski Béla, Bodoki István, Varga Mária, Nagy Kálmán, Zsoldos István, Bakos Teréz, Hirsch Lajos, Kollin Zoltán, Balázs Árpád, Vida János, Kürtös László, ————————————————— Budapest Fő‍város Levéltára —————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom