Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1935

8. 1935. június 25. rendes, alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 221

1935. június 25-iki alakuló közgyűlés. 221. szám. 159 VIII. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Erdész József, Csite Béláné, Péter Frigyes, Gyarmathy István, Szakácsy István, vitéz Zala Ferenc, Kővári János, Téglássy Géza, Karay Ida, Csillag Pál, Dudás Lajos, Barna Márton, özv. Rennard Antalné, Dékány Lajos, Gyurasza János, Marossy Dezsőné, Sas Jánosné, özv. Sierácki Arthurné, Kalácska Ferenc, Bezák János, Vékes Ödön, Visolyi Ferenc, Závodszky István, özv. Dely Lajosné, Angyal Károly, Szitek József. Magyarországi Szociáldemokrata Párt: Eisler Hugó, Salzer Gusztáv, Markos Ferenc, Németh Sándor, Verasztó Gyula, Bogya Emil, Bártfay József, Herczeg István, Iványos Sándorné szül. Gangéi Borbála, Kollár István, Herchenröther Sándor, Tóth István, Dobos István, Arácsy Mihály, Varga Antalné szül. Glancz Teréz, Fenyő Emánuel, Miklós György, Pató József, Winkler Fülöp, Márkus Sándorné szül. Varga Anna, Bazsika János, Józan János, Benda János, Gerócs Jenő, Nagy Tamás, Gábor István, Petrucz Lajos. Egyesült Polgári Ellenzék: Erdős Dezső, Krets Gyuláné szül. Bárok Júlia, Salamon Antal, Fried Aladár, Szabó Károly, Komlós Emil, Rónai Soma, Gisinger Vilmos, Kellner Ármin, Seiler Dezső, Fekete Mihály, Balassa Jószef, Sztrikó András, Schreiber Ödön, Kőhalmi (ezelőtt Koch) Tamás, Fleckenstein Tibor, dr. Kálmán Imre, Goldner Nándor, Tausig Gyula, Eisler Hugó, Kardos Lajos, Grünhut Ödön, Steiner Andor, Mazug Sándorné szül. Polgár Mária, Haán Leó, Kohn Manó, Gárdos (ezelőtt Goldstein) József, Fried Farkas, Mazug Sándor. Nemzeti Egység Pártja: Dr. Huzly Imre, dr. Balázs József, Nagy Mór Marcell, Kristóff Lujza, Komlós L. László, Horváth János, Neumann Ferenc, Pál Henrik, Kisvölgyi Miron Mihály, Marschalkó Gyula, Bereczky Jenő, Roskai Ernő, Timár Mihály, udvardi Cserna Károly, Vass Mihály, Krump György, Bélavári Vendel, Lantos Emil, Adamát János, Bárcsak István, Hullán Mihály, Balucha István, Berényi Sándor, Tolner István, Hollánder Lajos, Gárdái István, Miskovszky Ferenc, Mikulás Benő. IX. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Özv. Heger Antalné, Éles József, Pleyer Gyula, özv. Halvax Jánosné, Gergo­lovits Vilmos, id. Horváth Rezső, Gergolovits Vilmosné, Kozma Kornélia, özv. Gyékiss Emiiné, özv. Krumenacker Péterné, Vitkovits János, Gajárszky József, Marschalek István, dr. Bobkó Béláné, id. Eckhardt Mátyás, Ambrózy Józsefné, Berdenich Ernő, Czeier Kálmán, Friedrich Ferenc, Lampert János, Gruber Endréné, Csillik Vendel, özv. Lencz Gézáné, özv. Jurácsik Mártonná, özv. Kenessey Gáborné, Mocsáry József, Dietrich János. Magyarországi Szociáldemokrata Párt : Varga Vince, Somogyi Károly, Dórok József, Radvánszky Rezső, Lelki János, Kolonics Ferencné szül. Halka Paula, Spitzer Andor, Petrics József, Tóth Péter, Krumpach Géza, Kovács András, Mayer Henrik, Jursicz Ivánné szül. Steinvender Júlia, Ljublanovits Antal, Pavlicsek Nándor, Bodó Ferenc, Arnold Henrik, dr. Révész Mihályné szül. Nobis Margit, Durázi Mihály, Lapu Ferenc, PoIIák Jenő, Sándor János, Bukovecz Vince, Homonnay Ferenc, Rózsi Pál, Simon József, Papp Sándor. Egyesült Polgári Ellenzék : Dénes Jenő, Dömölky Mihály, Diószeghy János, Kun László, dr. Breitner Ödön, Ignotus Pál, Harti Sebestyén, Kotzó Dezső, Drexler Ede, Vermes Lajos, Kerkai Antal, Tornya Ignác, Fisch József, Eckstein Istvánné szül. Goldhammer Mária, Benedek Henrik, Markovits József, Heller Ignác, dr. Heller Béla, Weisz József, Arany

Next

/
Oldalképek
Tartalom