Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

15. 1931. julius 1. rendes közgyűlés jegyzőkkönyve - 188 - 189 - 190 - 191

222 1931. júliusj^özgyjűlés^ ^J88—•l£L_szám 1 Studinka Béla dr. Szabó Imre! Szabó József Szabó Sándor dr. Szakái Antal dr. Szegő Béla Szentgály Antalné Szémann Mihály törvényhatósági bizottsági tagok. !188. Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök a rendes közgyűlést délután Y 2 6 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri dr. Bródy Ernő, Müller Antal, Nagy Ferenc és dr. Révész Mihály törvény­hatósági bizottsági tagokat. !189. Az elnök bejelenti, hogy a mai ülésből való távolmaradásukat kimentették: Bittér Ülés, Blaskó Artúr, Büchler József, dr. Gosztonyi Ármin, dr. Györky Imre, Gyürey Rudolf, Halász Alfréd, dr. Huszár Pál, vitéz Mátyásfalvy Erich, Miilók Sándor, Paulheim Ferenc, dr. Platthy György, dr. Szlávik Ferenc, Térfi Béla és dr. Verebély Jenő bizottsági tagok, dr. Gallina Frigyes és" dr. Némethy Károly tanácsnokok, végül Papanek Ernő számszéki igazgató. Tudomásul szolgál. !190. Az elnök részvéttel emlékezik meg a napokban elhunyt dr. Földes Árpád­ról, aki több mint két évtizeden át volt tagja a törvényhatósági bizottságnak. A közgyűlés az elhunyt emlékét a mai ülés jegyzőkönyvében megörökíti. !191. Olvastatott az igazolóválasztmány határozata a XIV. választókerületben megtartott új választás eredményéről. Megválasztattak az Egységes Községi Polgári Párt listáján rendes tagokul: Martin János és Bánó Dezső, póttagokul: dr. Boda Jenő, Reisz Gyula, Francisczy Béla, Toray Sándor, Cserenyey Géza, Gajai István, Bérczy Imréné, Sipos József, Török István, dr. Vadász Aladár, Petri Gyula, Kucsma József, Szilágyi Tréger Albert, Berkovits Béla, Heisler József, Kopeczky Raul, Wohl József, Vadas Gyula; a Keresztény Községi Párt listáján rendes tagokul Petrovácz Gyula, illetőleg az ő lemondása folytán Paulheim Ferenc, Mihalovics Zsigmond és Nagy István (zuglói), póttagokul: dr. Gyurkovich Henrik, PálfyJózsef, dr. Szviezsényi Zoltán, Lázár Géza, Dömötör János, Hikádé József, Domoky József, Szalay Béla, Györké János, Krieger László, Puchard István, Szentgyörgyi Ferenc, Vas János, Makovszky Ferenc, dr. Mogyoróssy Ferenc, Macsek Ferenc; a Magyarországi Szociáldemokratapárt listáján: rendes tagokul: Propper Sándor, Pásztor Imre és Gyürey Rudolf, póttagokul: dr. Bárd Imre, Türk Ödön, Koronya Jolán, Gabnai István, Talpos László, Steiner Antal, Szentmiklóssy Lajos, Müller Gusztáv, Ludányi Mátyás, Konta Benjámin, Büchler Jenő, Ibsics Károly, Horváth Imréné, Borsos Dezső, Pályi Bálint, Czentner József, Zab József; a Keresztény Ellenzék listáján rendes tagul: Friedrich István, illetőleg az ő lemondása folytán Nikelszky Zoltán, póttagokul: Majorossy Béla, Hanvay Viktor, Takáts József, Tóth József, Varga Béla, Nemes Ernő, Tóth István, Mészáros István, Horváth István, Kórodi Sándorné, Hütter Anna, Scherer Sándor Géza, Deschensky Nándorné, Király Mária, Szele Ignác, Szentkereszty Dezső, Sterio Sándorné, Fabinyi Margit, Kaszán Kálmán, Szorup József, Seres Erneszt ; a Nemzeti Szabadelvű Párt listáján rendes tagul Rassay Károly dr., illető­leg az ő lemondása folytán Sándor Pál, illetőleg az ő lemondása folytán Zimmer­mann Dezső, póttagokul: Rátkai Béla dr., Rechnitzer János, Pogány Ödön, Róna Artúr, Sattler Mihály, Friedmann Frida, Kleizer József, dr. Medgyesi László, Duda Nándor, Kovács László, Faragó Lajos, Hegyi Flórián, Papp Hermann, Kallós Béla, Ehrenstein Jenő, Bíró József, Hellem József; Kerületi választmányi tagokul megválasztattak éspedig: az Egységes Községi Polgári Párt listáján : rendes tagokul: Mornberger Antal, Halász Hubert és Katona Béla, póttagul: dr. Elek Béla, Kákosy Ödön, Boda Imre, Rosenfeld Andor, Farkas János, Agulár Viktor, Hutschenreiter Sándor, Braun Adolf, Hódusz József, Koltay Péter, Maróthy József, Schwarczkopf Ferenc, Panyi Ferenc, Haramia Tamás, Kamarás Mihály, Fried Dávid, Schmidler Alajos, Angelotti Richárd, Román József, Brenner Miksa, Sződy Ferenc, Bajor István, Agulár Árpád, ifj. Petry Gyula, Bálint Géza, Horváth Lajos, dr. Margittai Sándor, Arany József, Szántó Sándor; a Keresztény Községi Párt listáján rendes tagokul: Tost Ferenc, Rónay Paula, Gáli Henrik, Wihart Ferenc és Petrányi György, póttagokul: Mészáros Imre, Zachár Antal, Kléh György, Blaskó József, Niertit Dezső, Csonka Ferenc, dr. Gróh László, Vaszary János, Molnár Imre, Betegh Károly, Wavra Vilmos, dr. Kelesy István, Matos Ferenc, Németh István, Bálint Vince, dr. Kasztriner Iván, Soltész József, Túróczy Károly, Rába Gyula, Stumpf Sándor, Szaller József, Sipos L. László, Rupert Mihály, Deák Gyula, Sipos Imre, Szabados János, Vajda Sámuel; Szilágyi Antal Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Takács István dr. Tauffer Vilmos dr, Temesi Győző dr. Toperczer Ákosné Ugrón Gábor dr. Usetty Béla dr. Vázsonyi János dr. Vitéz Aladár Vörösváry Miklós dr. Wellisch Andor Windisch Ödön dr. Wolff Károly dr. Zimmermann Dezső

Next

/
Oldalképek
Tartalom