Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

28 1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. István, Kovács Sándor, Lancsarics Gusztáv, Kukorda Mihály, Ács Mihály, vitéz Lehőcz Ferenc, dr. Le Grand Ferenc, Domonkos Pál, Sándor Mihály, Hagara János, Majoros István, Scheuer József, Pisch Gyula, Krekó Dávid, Szabó Ferenc, Kránert Aladár, Mészáros János, Erb Ádám, Krekó Béla, Gáspár István, Bakos János. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: dr. Stammberger Pál, Portörő Jenő, Bodó Dávid, Stern Lajos, Görög Rudolf, Lakos Béla, Glück Béla, Hercz Géza, Csillag Gyula, Klein Andor, Szász Gyula, Szász Andor, Auerbach Károly, Lőrinczy Mihály, Kohalek Antal, Kammer Bernát, Schillinger Gyula, id. Csomó Károly, Schönvetter Oszkár, Tihanyi Zoltán, Thein Jenő, Tatrangi Miklós, Kemény Sándor, dr. Sándor Zoltán, László Árpád, Lukács Jenő, dr. Hegedűs Jenő, Radó Aladár, Nóvák Mihály, Sterner Rezső. Keresztény Ellenzék: Kerületi választmányi póttagok: ifj. Olasz Antal Ferenc, Zakariás Margit, Machovich Raymund, özv. dr. Benedek Pálné sz. Tomola Erzsébet, dr. Huzly Elemér Imre, Csutora Lajosné sz. Juhász Julianna, Tóth Istvánné sz. Anti Etelka, Horváth Sándor, özv. Liborhorszky Józsefné sz. Kalmár T., Kiss Ferenc, Philip Rudolfné sz. Graschina Gizella, Winter Imre, Olasz Antal Ferencné sz. Bekő Mária, Hajdú Iván, Horváth Sándorné sz. Szilly Anna, Koháry József, Winter Imréné sz. Gera Terézia, Áprily Ferencné sz. Löwenstein Mária, Sághy Gyuláné sz. Varga Zsuzsanna, Kasztner Gyula, Csámer Józsefné sz. Keimer Ilona, Machovich Ottó, Zalán Józsefné sz. Faszt Emilia, Simontsists Dezső, Donner Sándorné sz. Engel Irma, Prókay Istvánné sz. Tschürtz Erzsébet, Paraszti Ferencné sz. Lukovits Rozália, Hebenstreit Károlyné sz. Szalmási Mária, Krapács Antalné sz. Aba Jolán, Czuczi Vilmosné sz. Máltai Anna, Pekló Józsefné sz. Sereghy Piroska. Nemieti Szabadelvű Párt: Kerületi választmányi póttagok : dr. Ladányi Sándor, Weinninger Béla, Schlésinger Miklós, író Ágoston, dr. Jordán Lajos, Verő Arnold, Vajda József, Fábián Menyhért, Büchler Izsó, Molnár Ernő, dr. Sándor Pál, Kramer Imre, Nagy Andorné, dr. Ladányi Béla, Szász Oszkár, Farkas Jánosné, Fenyő Viktorné, Hardi Béla, Büchler Izsóné, Faludi Jenő, id. Bihari József, Fenyő Viktor, Csathó József, Farkas János, Hardi Béláné, Bihari Józsefné, Ádám Viktor, Csathó Józsefné. Nemzeti Demokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Gál József, Feith Mihály, dr. Karczeg Dezső, Elek Sándor, Hannák Vilmos, Kunkel György, Grünwald Andor, Kornfeld Márk, Schőn Ferenc, Rottersmann Gyula, dr. Vajda Jenő, Bibera Török Sándor, Fried­lánder Márton, özv. Redő Lipótné, Szegő Sándor, Szepes Jenő, Burger Jenő, Szeszler Pál, Grünwald Bernát, Feitl Ignác, Reiner Andor, Brichta Zsigmond, Diamant József, Engel Arnold, Irányi Mayer, Herz Mór, Stark Antal, Weisz Antal, Neumann József, Junger Simon. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Hozlinger István, Foltin József, Küchtreiber Ödön, Szaiff József, Kardos Gyuláné sz. Varga Júlia, Sebella Rezső, Tujó Antal, Blau Sándor, Kádass Géza, Barta Gyula, Szűcs Ignác, Boldizsár Zsigmond, Bakró János, Sarnyai Imre, Freidinger Sándorné sz. Gonda Kornélia, Uri Sándor, özv. Barabás Ödönné sz. Szabó Ráhel, Dósa János, Szántó Dénes, Szalontai Sándor, dr. Gál Miklósné sz. Augenfeld Margit, Müller János, Sztraka József, Miletin János, Peck János, Dvorszky Aladár, Goldner Dezső, Schmiedt Emil. VI. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Kerületi választmányi póttagok: dr. Bartek Lajos, Bertsch Nándor, Végh János, id. Koller János, Paál Lajos, Széchy Endre, Matocza István, Szelőczey Kovács Aladárné sz. Rombay Natália, vitéz Vágvölgyi Ferenc, Meszlényi Jenőné sz. Móczár Ilona, Cseh Lajos, dr. Paulik Elemér, Bucsek József, Néder Istvánné, Madari Sándor, Szabó István, Rubenzucker Ferenc, Kertész János, Huss Imre, Pollák Antal, Bakonyi József, Peigl Mátyás, Gyulai István, Tóth Dénes, Berecz Róbert, Kőváry Jenő, Kintzli Ferenc, Molnár József, Zöllner Ágoston. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: Steiner György, Pallai Miksa, Bognár Béla, Mosonyi Viktor, dr. Képes Olivér, dr. Láng Viktor, dr. Paulik Elemér, dr. Markovics Imre, Hiiverth Nándor, dr. Fejér Lajos, Huber Ferenc, Bihari Sándor, dr. Glasz

Next

/
Oldalképek
Tartalom