13 találat (0,283 másodperc)

Találatok

1. 1905-07-09 / 28. szám
[...] da­rab meséjét Sziklay Miklós Pfefferkorn Farkas Lipót zsidó szerepében pompás volt [...] Kálmánnal Este katonazene­karral hetedszer János vitéz operette Hétfőn újdonság itt először [...] 2 2 K özv Bene Sándorné Bubelényi István Pataki József Schulman [...]
2. 1906-03-04 / 10. szám
[...] Sorra vonultakfel spanyol lovagok sisakos vitézek majd állat­sereglet hangszerművészek óriási békák [...] Margit Fekete Jolán Fekete Margit Farkas Etelka Gaiotto Irma Gulácsy Ida [...] varrást tanulhatnak intelligens hölgyek Vargha Sándorné sza bászati és varróiskolájában Ungvárt [...]
3. 1907-01-06 / 1. szám
[...] szabadság zászlóját kibon­totta s a vitéz kurucok emberségre kezdték tanítani a [...] mellett Raczienszky cseh kapitány Perónyi Farkas Zichy Pál és a kis [...] A bál védnöknői gróf Sztáray Sándorné szül Véesey Paula bárónő kölesei [...] ruhákat óhajtanak rendelni forduljanak Lám Sándorné egyesületi ügyvezető alelnöknőhüz felvilágosítás végett [...]
4. 1909-02-24 / 16. szám
[...] az anyanyelvot melyet ön oly vitézül védelmez Nem kö­vet el senki [...] hasonlót mondhatunk Möckel Olgáról is Farkas Ernő és Toperczer Andor hozzájárultak [...] többi főszerepeket Bihary Erzsiké Borbély Sándorné Győrffy Mariska Borbély Sán­dor Izsó [...]
5. 1914-08-23 / 38. szám
[...] Fiúméban kapjon ez italból mindenik vitézem Könnyen álljuk majd ki az [...] Boros Mór 2 K Balassa Sándorné 1 K Deák Gyuláné 2 [...] 20 f Felföldynó 3 K Farkas és Prokop 1 K Flach [...]
6. 1914-09-06 / 40. szám
[...] Fiúméban kapjon ez italból mindenik vitézem Könnyen álljuk majd ki az [...] Tiba közsé­gekben 181 drb Balassa Sándorné 7 drb Hrabár Sándorné 8 drb Völgyi József 10 [...] Nagygejőc községben 185 drb Mittel­mann Sándorné 8 drb dr Rosenfeld Móricné [...] Rotmann N 16 drb özv Farkas Péterné 10 drb László Albert [...]
7. 1914-09-27 / 43. szám
[...] lét és nem lét küzdelme Vitéz katonáink a túlerő dacára halálmegvetéssel [...] Balogh Jánosné 1 K Palásthy Sándorné 5 K Palásthy Sándor 2 [...] f Móré Bertalan 40 f Farkas Józsefné 20 f Sztankócy Mihály [...]
8. 1915-01-17 / 3. szám
[...] A király az ellenség­gel szemben vitéz magatartása elismeréséül a katonai érdemkereszt [...] főparancsnoksága az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréséül az I oszt [...] Onczay Irén 1 K Onczay Sándorné 2 K Lefkovics Mendel 1 [...] Csuha István 8 koron Schvarcz Farkas 2 K dr Veszperónyi Józsefnó [...]
9. 1915-02-28 / 9. szám
[...] király az ellenség előtt tanúsított vitéz és eredményleljes magatar­tása elismeréséül Szathmáry [...] szám tartalmát A negyedik vers Farkas Imre két bájos strófája az [...] Já­nosaié T 30 f Kovács Sándorné 1 K Tahy Izsák 1 [...]
10. 1915-11-07 / 45. szám
[...] Kovács János Veres Péter Juszkó Sándorné Hudák Istvánná Kovács Györgyné Markovics [...] Sutka István Mokcsay József Braun Farkas Abrahamovics Herman Pap Lajos dr [...] Pásztor Ferenc 4 K Varga Sán­dorné Somogyi Endre Fogyasztási Szövetkezet 2 [...] vezeklósül a régi jó János vitéz az ő közismert kedves áriájival [...]
11. 1918-04-07 / 14. szám
[...] ülésen jelen volt özvegy Somló Sándorné valamint leánya Somló Sári a [...] Przemysltől Kraszno jarszkig Balassa Bálint vitéz magyar lantosnak megadott annyit a [...] hadnagynak A vas órdemkeresztet a vitéz sógi érem szallagján kapta Szidor [...] Ihnát Jolán özv Huszár Józsefné Farkas Józsa Farkas Gizella Fábián Ferencné Berecz Berta [...]
12. 1918-04-28 / 17. szám
[...] nagy tábornokért s az ő vitéz bajtársaiért Áthelyezés Az igazságügyminister áthe [...] Bálint Előadják Popovics Endre és Farkas Erzsiké Po­litika Irta dr Tahy [...] hogy átutazó kato­náinknak juttathassuk Virányi Sándorné A Beszerzési Csoport cipészmühelye A [...] Ács testvérek Ambrózy Gyuláné Balassa Sán­dorné Bánóczy Béláné Béres János özv [...]
13. 1918-12-15 / 50. szám
[...] Intézete Drugeth u 22 avagy Farkas Erzsébet Teleki u 21 címére [...] Halász Ignácné 71 K Barna Sándorné 38 K Hibbján Jánosnó 50 K dr Hackel Sándorné 61 K Gelb Mártonné és [...] Árva László királyr hétfőn János vitéz reprize A jobb előadások közé [...]