7 találat (0,208 másodperc)

Találatok

1. 1916-04-16 / 30. szám
[...] éjjel meghalt Elhunyt lapszerkesztő Roboz István lapszerkesztő a vidéki újságíró nesztora [...] naptáregyesités Ungvárról jelentik Dr Novák István eperjesi és Miklóssy István hajdudorogi gör kath püspökök minap [...] hadvezér fejcsóválva válaszolt Az ön kérése túlhaladja erőimet és hatás­körömet 1 [...] kö­vetkező adományok érkeztek hozzánk Szabó István prelátus kanonok 40 koronát Heletya [...]
2. 1917-05-24 / 21. szám
[...] velem Hisszük hogy derék hadnagyunk ké­rése olvasóink részéről lelkes meghallga­tásra talál [...] voltak a kormánynak Be­ugrottak Bárczi Istvánnak szerveztek lelke­sedtek s ime most [...] a jobb kézzel szervezzük Tisza István minisz­terelnöknek a bizalmat a bal [...] ál­dozatát Pelcsárszky Pál Nagybittsén Herman István Erdődön ahol Fetser György mező [...]
3. 1902-11-23 / 13. szám
[...] fog irtani A gazdasági hivatal kérése A gazdasági hivatal felterjesztést intézett [...] Erzsébet Gorbán Sára Ilyés j István Esküvők Simon György és j Papp Flóra Telegdy István és Kerék­gyártó Anna Makranczi Károly [...] Bak Sándorné Megyaszai Andrásné Kerekes Istvánná Günvald Jakabné Róich Gábor Kapcsos István Fáber Tóth Józsefné Szilágyi Bálint [...]
4. 1917-04-05 / 14. szám
[...] vitézségi éremmel tün­tették ki Roszner István ügyvédjelöltet 5 gy ezredbeli zászlóst [...] volt Arany nagy szelleméhez Felszeghy István tanitónő kópzőintézeti tanár ritka eredetiséggel [...] Arany lelki világának fejlődését Borsy István főgimn tanár szavalata művészileg kidolgozott [...] kormányrendeletet ismertette Háborús segély ismételt kérése Tudvalevőleg azok a katonai személyek [...]
5. 1903-10-16 / 236. szám
[...] És hiába volt komoly politi­kusok kérése rendőrség fenyegetése az olasz szocziálisták [...] ügy­védi képviseletnek TÁVIRATOK Ismét Tisza István Budapest okt 14 Saj tud [...] Andrássy Gyula grófot és Tisza Ist­ván grófot ma táviratilag értesítették hogy [...]
6. 1916-12-03 / 96. szám
[...] József apát plébános és Szabó István prelátus kanonok Diákonu sok Pakots [...] Hehelein Károly Pemp Antal Szabó István prelátus kanonokok valamint Benkö József [...] még egy szava egy esdő kérése van Imádkozzunk a királyért az [...]
7. 1916-06-21 / 49. szám
[...] összes csapatoknak au­gusztus 20 sz István Király Ezek a határoz mányok [...] egyetemes véleménye azt hiszem a kérése is a hatósághoz Újra megkell [...]