10 találat (0,529 másodperc)

Találatok

1. 1908-02-23 / 8. szám
[...] bizonyos fizetés javításra szolgáló segély kérése tárgyában De hát miért maradt [...] küldöttség járt hétfőn este Debreceni István pol­gármester vezetésével melyben részt vettek [...] Dr Vetzák Ede ügyvéd Debreceni István a küldöttség vezetője arra kérte [...] át helyébe pedig innen Voloncs Ist­ván hadnagy jön A Kölcsey Egyesület [...]
2. 1909-05-30 / 22. szám
[...] Ilosvay Aladárt alelnökké Deb reczeni István Cseh Lajos főgimnáziumi igaz­gatót titkárrá [...] ellenőrré Darabánt Andrást gazdává Matuska Istvánt választották meg A választmányi tagok [...] Reök Gyuláné Papp Béláné Debreczeny Ist­vánná Cservenyák Károlyné Galgóczy József né [...] Amerika Özv Czene Gyuláné Gergely Istvánná Kolozsvár Félix fürdőn május 30 [...]
3. 1910-05-22 / 21. szám
[...] elnök Domahidv Elemér alelnök Domahidy István Luby Lajos Bodoky Gyula ifj [...] dr Kereszts eghy Lajos Debreszeni István dr Farkas Antal Reök Gyula [...] titkár jegyzőkönyvvezető Dr gróf Tisza István és dr Vajay Károly más [...] utón elégtételt szerezzenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czik kekben foglalt [...]
4. 1908-09-13 / 37. szám
[...] a közgyűlésen A gyűlést Debreczeni István polgármester 10 óra után megnyitván [...] ki melynek tagjai lettek Debreczeni István Péchy László Csipkés And­rás Luczay [...] Madarassy De­zső Madarassy Gyula Kossuth István Gyene Pál Luby László és [...] megnyugtató érzéssel távozott hogy Csenger kérése a főispánnál jó kezekben van [...]
5. 1907-02-17 / 14. szám
[...] utóizét érezhette a napokban Tisza István gróf Saját egyházának fiai küszöbölték [...] megüresedett igazgató tanácsosi állásra Károlyi István grófot kerületünk országgyűlési képviselőjét választotta [...] Érendrédi tudósítónk jelenti hogy Bolos István érendrédi urasági kocsis f hó [...] múlva sem került haza felesége kérése folytán 40 50 ember keresésére [...]
6. 1912-06-16 / 24. szám
[...] Ferenc Braun József és Váci István egyszerűen érettek Csuka Zsig mond Gyurovits Béla Huszthy Zoltán Rác István Jenser Béla Sternberg Ernő és [...] értesülünk az Udvarhely vármegyei Tanitőegylet kérése alapján a közoktatásügyi miniszter a [...]
7. 1913-11-02 / 44. szám
[...] volt főispánt helyettes elnökké Nagy István körjegy­zőt rendes tagjaivá Böszörményi Fe­rencet [...] kinevezte Szatmárhegyi gör kath egy­ház kérése A szatmárhegyi gör kath egyház [...]
8. 1907-01-03 / 1. szám
[...] ezt az országot Helyeslés Domahidy István nagyon örül annak hogy olyan [...] hagyja a szolgálatot Az a kérése hogy hozzák tudomására munkásaiknak vegyék [...] akarnak a munkások nyakára Domahidy István Ez lázitás Lázitás nemcsak a [...]
9. 1906-09-15 / 37. szám
[...] 11 Hazafias üdvözlettel Do mahidy István egy elnök Hivatalos nyugta 1 [...] és Peták Endre érettek Bartha István Kompolthy Béla Patay Béla Pintyei [...] érthetetlen hogy a város többszöri kérése sürgetése da­cára még mindig nem [...]
10. 1908-11-22 / 48. szám
[...] hogy az erdodiek ezen jogos kérése nem talál süket fülekre az [...] alatt ülést tartott melyen Domahidy István N Szabó Antal és Rooz [...]