9. oldal, 186 találat (0,165 másodperc)

Találatok

161. 1910-12-10 / 275. szám
[...] 20 f Az üres persely Szaniszlóról jelen­tik Az ottani gör kath [...] Seress Imre Felelős szerkesztő Dénes Sándor Eladő házak A Halmi örökösök [...]
162. 1917-04-03 / 81. szám
[...] épületén dolgozott a telefonhálózatok javításán Sándor István elő munkás kit munkája [...] 141 15 Sárköz 142 10 Szaniszló 140 75 Szatmárnémeti 141 65 [...]
163. 1916-09-19 / 243. szám
[...] akinek átadta dr Rákóci Filep Sándor ügyvéd levelét is aki közli [...] Ugyanilyen értelemben irt Szabó Ágoston szaniszlói gyógyszerész is Csaba Adorján főispán [...]
164. 1906-04-29 / 34. szám
[...] Rudolf Salamon Sámson Samu Sámuel Sándor Sári Sarolta Sebestyén Simon Soma Stefánia Szabolcs Szaniszló Szalvátor Szerafin Szeréna Szidónia Szigfried [...]
165. 1907-06-27 / 51. szám
[...] Szatmár Dr Láng György orvos Szaniszló Kölcsey Zoltán földbirtokos Tunyog Szagmeister [...] Józ sef szám­tiszt Bpest Brezanóczky Sándor törv széki bíró Szolnok Dr [...] családját nagy bánat érte fiuk Sándor korai elhunytával A ha­lál az [...]
166. 1918-01-22 / 19. szám
[...] Wald Lipót nevű verőcei lakos szaniszló erdőkezelő volt Waldot a kir [...] K f Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Téglagyári [...]
167. 1902-04-17 / 31. szám
[...] hitel és takarékpénztár végrehaj­tatnak Hoffmann Sándor végrehajtást szen­vedő elleni 1800 kor [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
168. 1913-12-12 / 285. szám
[...] dr Galgóczy Árpádné Braun és Sándor Lengyel Miklósné Kölcsey Jánosné Madarasy [...] sértőiké eskedőt akiről kiderült hogy Szaniszlóról 10 cm bér Szingymegy bői [...]
169. 1904-06-09 / 46. szám
[...] és az épí­tési vállalkozóra Eogarasi Sándor mér­nökre Beszédet mondottak gróf Tele [...] közreműködéssel is meg­bízta topábbá a szaniszlói kerületbe Májercsik Sándor oki jegyzőt a gé resibe [...]
170. 1911-06-04 / 127. szám
[...] történt Hiába idéztem én Szilágyi Sándornak A magyar nemzet története eimü [...] a Szatmáron jelen volt erdélyi Szaniszló Zsig mond naplójából származik Történelmi [...]
171. 1901-12-24 / 102. szám
[...] helyébe ugyanazon állásra egyhangúlag Némethy Sándor választatott illetve erösittetett meg Az [...] vallás és közokta­tásügyi miniszter More Sándort aki a múlt évben a [...] évek hosszú során jegyzője volt Szaniszló nagy községnek s mint kötelességtudó [...]
172. 1911-07-08 / 153. szám
[...] tettéért Öngyilkossági kísérlet Fecske And­rás szaniszlói kóbor cigány e hó 4 [...] történtek Születtek Erdei Lajos Jódi Sándor Májercsik János Meghaltak Schlekta Vencel [...]
173. 1908-09-13 / 74. szám
[...] József ügy­véd csomaközi telepén Ara Szaniszlón átadva ládákban 40 fillér kilónként [...] eladó Eladó házastelkek A Markos Sándor tulajdonát képező Feíső Szamospart 2 [...]
174. 1906-08-19 / 66. szám
[...] elmaradt HÍRROVAT Személyi hírek Kölcsey Sándor és Unger Gusztáv debreczeni kir [...] bérkocsi elgázolta Buzgó Lász Ióné szaniszlói illetőségű 52 éves asszonyt ki [...] hirdetményére VIDÉK Aratóünnepély Domaliidán Do­mahidy Sándor abból az alkalomból hogy aratói [...]
175. 1917-12-01 / 286. szám
[...] akárcsak a fegyver­szünetről már jelzett Szaniszlóról már el­indult a mozdony elakadt [...] kerül színre Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Ma [...]
176. 1908-03-29 / 26. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Döme 6464 Gábriel 105977 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161
177. 1909-02-20 / 41. szám
[...] Seiagisn Lászió ügyvéd as Ariua szaniszlói pénzintézet ügyá ze Nagykárolyban ügyvédi [...] Szegedy Antal K N gy Sándor Bakó László Chemez Jenő Kalydy [...]
178. 1906-06-17 / 48. szám
[...] és Sá rika leányával Madarassy Sándor nejével Sepsy Károlynó Tar Jánosnó [...] Wesselényi u 16 épületjavitásokra Makranczy Sán­dornak Kinizsi u 32 uj lakóházra [...] védnöksége s dr Jordán Károly szaniszlói apát plebános elnöklete alatt kongresszust [...]
179. 1902-05-01 / 35. szám
[...] Beregszászban K r é mer Sándor színházunk téli igazgatója befejezte s [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
180. 1914-07-10 / 155. szám
[...] Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándrój Tiszaujlakra [...] én dr Lénárd István Dénes Sándor 11 én Ferencz Ágoston dr [...]