9. oldal, 186 találat (0,023 másodperc)

Találatok

161. 1911-07-08 / 153. szám
[...] tettéért Öngyilkossági kísérlet Fecske And­rás szaniszlói kóbor cigány e hó 4 [...] történtek Születtek Erdei Lajos Jódi Sándor Májercsik János Meghaltak Schlekta Vencel [...]
162. 1908-10-25 / 86. szám
[...] Nagykárolyban Kán torjánosin Fülpösdarócon Nagybá­nyán Szaniszlón Krasznabélteken Felsőbányán SzinéfVárálján Erdődön Szokondon [...] sör friss ételek kaphatók Márkus Sándor Károlyi ház éttermében és fényesen [...] helyiségek Pon­tos kiszolgálásról gondoskodik Márkus Sándor vendéglős Kifüstölt színészek és közönség [...]
163. 1908-09-13 / 74. szám
[...] József ügy­véd csomaközi telepén Ara Szaniszlón átadva ládákban 40 fillér kilónként [...] eladó Eladó házastelkek A Markos Sándor tulajdonát képező Feíső Szamospart 2 [...]
164. 1899-03-09 / 20. szám
[...] Gyarmat rendes ta gok Kondor Sándor közs jegyző Kerekes Já­nos gazdálkodó [...] Dr Török István Foga rassy Sándor Dénes Lajos Nyárádi László Dr [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett ál­lami óvoda óvónőjének [...] Szatmáry Károly 1 frt Bőd Sándor 2 frt Bikcsy Gergely 1 [...]
165. 1903-12-24 / 103. szám
[...] Nagybánya Hirip Majtis Füipösdarócz Nyirmedgyes Szaniszló és Vállaj község terü­letén uralkodnak [...] évi október 14 én Bakos Sándor kőmüveslegényt Lázin Eszti cselédleány vitriollal [...] szövetségben való összefoglalását czólozza a Sándor Pál el­nöklete alatt álló végrehajtó [...]
166. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
167. 1917-12-01 / 286. szám
[...] akárcsak a fegyver­szünetről már jelzett Szaniszlóról már el­indult a mozdony elakadt [...] kerül színre Felelős szerkesztő Dénes Sándor Szerkesztő Dr Stern Mór Ma [...]
168. 1908-03-29 / 26. szám
[...] 19751 Leó 90406 Nándor 90709 Sándor 8308 Döme 6464 Gábriel 105977 [...] 8159 Lórenc 102133 Norbert 2325 Szaniszló 8161
169. 1904-02-04 / 9. szám
[...] Weisz Lajos Mátészalka Már kusz Sándor 10 10 koronát Stein berger [...] volt a műsornak ifj Szentiványi Sándor monolog elő­adása a Bányaszerencsétlenség A [...] Lénárd Istvánná özv Józsios Lászlóné Szaniszló Joó Juliánná Bodnár Erzsiké Schleicher [...] Majos Károlynó 10 kor Doma­hidy Sándor 5 kor Vajay Károly 5 [...]
170. 1909-02-20 / 41. szám
[...] Seiagisn Lászió ügyvéd as Ariua szaniszlói pénzintézet ügyá ze Nagykárolyban ügyvédi [...] Szegedy Antal K N gy Sándor Bakó László Chemez Jenő Kalydy [...]
171. 1902-02-20 / 15. szám
[...] Gyarmat Sternberg Anna Weisz Irma Szaniszló Folytatólagos esküdtszéki tárgyalás E hó [...] tanár egyl pénztáros Áthelyezés Székely Sándor sziuérvár aljai kir járásbirót törvényszéki [...] kinevezés Az igazságügymi­niszter dr Visky Sándor debreczeni kir tör­vényszéki joggyakornokot ugyanazon [...]
172. 1902-05-01 / 35. szám
[...] Beregszászban K r é mer Sándor színházunk téli igazgatója befejezte s [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
173. 1914-07-10 / 155. szám
[...] Erdődről Felsőbányára Csont Ignácz Tiszaujlakról Szaniszlóra Gyulai Mihály Kál mándrój Tiszaujlakra [...] én dr Lénárd István Dénes Sándor 11 én Ferencz Ágoston dr [...]
174. 1906-09-06 / 71. szám
[...] Gotsch János zajtai Kemény Kálmán szaniszlói Jeney Sándor zsa rolyáni Hefler József György [...] istálló és szekérszin épí­tésre Szoboszlai Sándornak Balhás hegyen istálló építésre özv [...] Hunyadi­utca 29 tetőfedésre ifj Diószeghy Sándornak Vörösmarti u 56 épület javilásra [...]
175. 1907-06-27 / 51. szám
[...] Szatmár Dr Láng György orvos Szaniszló Kölcsey Zoltán földbirtokos Tunyog Szagmeister [...] Józ sef szám­tiszt Bpest Brezanóczky Sándor törv széki bíró Szolnok Dr [...] családját nagy bánat érte fiuk Sándor korai elhunytával A ha­lál az [...]
176. 1905-09-28 / 78. szám
[...] főkapitány kép­viselték A kiállítást Domahidy Sán­dor elnök tartalmas szép beszéddel nyitotta [...] Szekeres Szecsődy L Komáromy Istvánné Szaniszló és Jantyik Lajosnó Szamosdob A [...] 100 kor Gróf Dé genfeld Sándor Viharja Lovagolta Báró Blomberg Frigyes [...] voltak A vádhatóságot dr Orosz Sándor kir alügyész látta el a [...]
177. 1904-06-09 / 46. szám
[...] és az épí­tési vállalkozóra Eogarasi Sándor mér­nökre Beszédet mondottak gróf Tele [...] közreműködéssel is meg­bízta topábbá a szaniszlói kerületbe Májercsik Sándor oki jegyzőt a gé resibe [...]
178. 1901-12-24 / 102. szám
[...] helyébe ugyanazon állásra egyhangúlag Némethy Sándor választatott illetve erösittetett meg Az [...] vallás és közokta­tásügyi miniszter More Sándort aki a múlt évben a [...] évek hosszú során jegyzője volt Szaniszló nagy községnek s mint kötelességtudó [...]
179. 1908-10-11 / 82. szám
[...] Ha igen tegyen próbát Benkö Sándor speciál kávé­kereskedőnél Szatmár Kazincy u [...] erdőszádai segédjegyzői állásra nov 4 Szaniszló községben másod szülésznői állásra okt [...]
180. 1900-06-14 / 48. szám
[...] miniszter ur le­irata melyben Kosa Sándor ó pályi kisgazdáról és annak [...] és közoktatási miniszter ur által Szaniszlón tervbe vett gazdasági ismétlő iskolával [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind