14 találat (0,145 másodperc)

Találatok

1. 1914-07-21 / 164. szám
[...] 31 25 Klein Márton 22 Feuer Dávid 25 Grünfeld Kálmán 34 [...] 37 Hartman Ferencz 42 Nagy István 46 Farkas Kálmán 64 Kovács [...] Kovács József 1 12 Nyisztor István 1 13 Grosz Ignácz 1 [...] 79 Hermah Izidor 11 63 Feuer Áron 11 53 Kondor Sándor [...]
2. 1918-12-17 / 299. szám
[...] a szeke­rét tolta hazánkfián Tisza István is aki már 1913 ban [...] Szűcs Sándor Tájbert József Kerekes István Tanké czy Gyula dr Glatz [...] Gyenge Jánosné Szentiványi Kálmán Bottyán Ist­ván Bartha Lajos ifj Freund Sámuel [...] Nóé Klein Ede Németh Elemér Feuer verker Herman Horváth József Ehrenreich [...]
3. 1914-09-22 / 224. szám
[...] und so müssen wir ihr Feuer erwiedern Wir bedauern dass der [...] Budapestről táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök Bécsből visszaérkezett Budapestre A [...] Takács Sándor Rebi András Papp István Jurtim Vaszil Világ Gergely Kontra [...] Podolák Ándrás Popovics György Véréi István Dregán György Szabó Ignác és [...]
4. 1914-06-27 / 144. szám
[...] bírni meglehetős tág hatáskörrel Miklóssy István hajdudorogi püspök e hét folyamán [...] Székely Endre Jól érettek Beregi István Csonka János Duffer Antal Heller [...] 25 80 Stern Ábrahám 15 Feuer Ignátz 3 P 80 Friedmann [...] kiskorú vád­lottat dorgálásra végül Újlaki Istvánt 20 ko­rona fő és 10 [...]
5. 1912-12-15 / 286. szám
[...] Náci a hordár Előadja Márton István 7 A mucsai mozi­ban Előadja [...] Legrégibb legelőkelőbb márka GRÓF KEGLEVICH ISTVÁN UTD COGNAC BUDAFOK A legbiztosabb [...] a következő bejegyzések tétettek Születtek Feuer Sára Kenczo Ilona Mészáros András [...]
6. 1911-07-09 / 154. szám
[...] 45 Saska József 35 Bottyán István 70 Harkányi Ede 33 50 [...] 80 Mazurek Pál 25 Farkas István 25 Singer Mór 25 Katonics [...] Sámuelné 12 Tar Józsefné 1 Feuer Áron 15 Einzig Móricz 15 [...] Klein Ábrahámné 4 özv László Istvánná 4 Kovács Mihály 7 05 [...]
7. 1914-12-13 / 306. szám
[...] Szász Ferenc Ádám György Barta István Csomay Győző Fehér József Glück [...] Zollán dr Ro­senfeld József Tereh István Ullmann Sán­dor dr Veréczy Ernő [...] Endre Balog Lajos Bekker Mihály Feuer Ábrahám Ko ács József La­jos [...]
8. 1912-07-25 / 166. szám
[...] Vidékre is elmegy Címe Adorján Istvánná Szatmár hegy Ker eekectelmi tanfo [...] Z alá helyeztem át Tisztelettel FEUER IGNÁCZ A FONGIÉRE 1 PESTI [...]
9. 1913-04-09 / 81. szám
[...] Eljegyzés Róth Móric Szatmárról eljegyezte Feuer Rózsikát Nagypeleskéről Ügyvédből biró Dr [...] 5 órakor lesz Halálozás Fleckestein István a Szat­mári Gőzmalomtársulat főmolnárja hosszas [...]
10. 1918-12-05 / 289. szám
[...] küldöttséget menesztettek dr Lé nárd István h polgármesterhez aki előtt szónokuk Debreczeni István kifejtette hogy ilyen árak mellett [...] Eljegyzés Pollatsek Mór Hajdúnánás­ról eljegyezte Feuer Gizikét Szatmáron Minden külön értesítés [...]
11. 1912-06-16 / 134. szám
[...] megállapítsa Megtámadta a gazdáját Németh Ist­ván mint háziszolga Bradl Rezső ópályi [...] Gold Ilona Kum József Meghaltak Feuer Zoltán Kum József Házasságkötés nem [...]
12. 1912-01-30 / 23. szám
[...] és Márkus Samut pénztárnokká Novák Istvánt választották meg Mikor a sakter [...] Eljegyzés Berger Márton Csengerből eljegyezte Feuer Sámuel ur leányát Ilonkát Nagypeleskéről [...] Lajos tüzfelügye lőnél Szerencsétlenség Marosán István villanyszerelő tegnap reggel leesett a [...]
13. 1914-09-21 / 223. szám
[...] welcher auf das Bote Kreuz feuern Hess wurde zum Tode verurteilt [...] Bécsből táviratozzák hogy gróf Tisza István minisz­terelnök tegnap reggel Becsbe érkezett [...]
14. 1910-12-11 / 276. szám
[...] Löcherer gyógyszerésznél Bártíán I Haírialjor Feüer féle Eisafwidot és Feller féle [...] készítő és fel találó Jakab István füszerk ereskedőnél törv bejegy Debreczenben [...]