Szamos, 1914. december (46. évfolyam, 294-325. szám)

1914-12-01 / 294. szám

XLVI. évfolyam. Szatmár. 1914. december i. kedd // , 294. szám. POLITIKAI NAPILAP. ELŐFIZETÉSE DIJAK : Egy évre helyben 14 K 40 f Vidéken . . 18 Fé! évre „ 7 „ 20 f „ . . 9 Negyedévre „ 3 „ 60 f „ . . 4 Egy hónapra „ 1 „ 201 „ . . 1 K — f- f 30 f 60 f Felelős szerkesztő: DÉNES SÁNDOR. Kiadó és iaptuíajdonos: a „Szabadsajté“ könyvnyomda és lap­kiadó részv. társ. SZHTMÁR-NÉMETI. Hirdetési dijak Szatmáron előre fizetendők. Nyüttér sers 30 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal: RAKÓCZI-ÜTCR 24. SZ. Telefon-számok : ^^«íőség és kiadóhivatal 373. Felelős szerkesztő lakasa . . 358. Az oroszok Ungban. — A „Szamos“ kiküldött tudósítójától. — Ungvár, Amíg- különféle közlekedési eszközök igénybevételével idáig jutok, mindenütt a háborús állapodok nyomait keresem. Főként a menekülés iránt érdeklődöm. Nem tudom: fegyelmezettsége vagy pedig az első orosz betöréskor szerzett okulás, de a zempléni közönség ezúttal bámulatos n} ugodtságot tanusit. Egy-egy Galicia felől kocogó ekhós szekér — ki tudja, mikor indulhatott el a falujából — kocog az országúton. Az ostor már elkopott, most már csak a nyele járja. A kaftános kocsis a kócgyeplő segítségével hátra-hátra- rántja a lova fejét, szegény girhes állat ilyenkor észreveszi, hogy ötét ütik. rászánja magát a kocogásra. Az ekhó alatt pelyhes párnák, színes huzatu dunyhák közül kidugja a fejét 3 4 borzas gyerek, visszahú­zódnak, hideg van „odakünt". Menekülőket szállító vonattal seholsem találkozunk. Katonavonattal utazom egy darabon. Erdélyi fiuk között. Van köztük sok olyan, aki már egyszer megsebesült. Most behegedt sebével másodszor megy a háborúba. Jókedvüek a fiuk, egész utón nótáznak. Szembe velünk orosz foglyokat szállító vonat jön Az elfogott oroszok sapkájukat lengetik a nótázó magyar katonák felé. — Szervusz sógor, köszön vissza egy baka, megyünk, kipusztitjuk a fajtádat. Állomás. A két vonat állva marad egymás mellett. Egy magyar bakának útközben kiesett a sapkája a vonatból, hajadonfővel járkál. Egyik orosz fogoly leveszi fejéről a sapkát, ledobja a magyar bakának és németül odaszól: — Nesze, Kamerád, neked jobban kell, mint nekem. A magyar fiuk kenyeret, cigarettát adnak\ ; foglyoknak. Nem mese. hogy éhes az orosz katona : egymás kezéből marják ki a kenyérdarabokat. Tisztek is jönnek. Nyolcán egy másodosztályú tülkében. Egy dragonyoshadnagy van köztük. Váll­szalagjába aranyfonállal bele van hímezve : I. F. J. — A magyar király nevét visolő orosz dragonyos ezred­ben szolgált. Egy másik cigarettát kér pénzért Magyar pénzzel akar fizetni: régi tiz és húsz krajcárosokkal. Mondom neki, hogy ezek már nem éi'vényes pénzek, hol vette? Zavarba jön. Nem felel. Valamelyik magyar íróasztal lomjai közül harácsolhatta. Ungvárra hetivásár napján érkezem A vásár népes, az üzletek nyitva. Csak a pénzintézetek úgy­nevezett görredönyei vannak lehúzva. A kávéházak zsúfolva. Esténként zene szól. Itt ugyan nem látszik, hogy ennek a vármegyének a területén még bömbölnek az ágyuk, kattognak a gépfegyverek, rusnya orosz testében nyiszszannak a magyar szuronyok. A háború képe csak a vasúti állomáson látszik, ahol a Vörös Kereszt buzgó hölgyei, élükön Virá­nyi Sándornéval, állandó permanenciában várják a sebesülteket. Mikor meglátogatom a vasúti kötözőhelyeket, éppen sebesülteket hoznak. Köztük egy súlyosan sebesült orosz hadnagy. Fiatal, barna fiú Gyomorlövése van. Irtóztató, szivettépő a jajgatása. Az ápoló höl­gyek, a soros orvos megsimogatják a lázas homlokát. A szeme már homályos. Rettenetes lehet súlyos bete­gen idegen környezetben, idegen beszédet hallani . . . Szeme megtörtén jár körül és bágyadtan, elhalóan mondja: Voda . . . voda. Vizet kér. Magyar szóval, némettel nehéz megértetni vele, hogy gyomorlövéssel nem lehet vizet inni. Yoda . . . voda . . . jujj . . Borzalmas, vérfagyasztó ez a nemzetközi „jujj". Aki hallotta, sohasem felejti el. Megkönyörülnek rajta. Az orvos kerít egy oroszul tudó katonát, megmagyaráztatja vele a hal­doklónak, hogy kap vizet, de csak a száját öblítheti meg vele, lenyelnie nem szabad. A szerencsétlen engedelmeskedik. Azután ordít tovább. Tekintete kezd üvegesedni . . . valahol Oroszországban levelet vár valaki egy fiatal, snájdig hadnagytól . . . A sebesültek enni kapnak. Egy elfogott orosz trainröl két, szekérkeréknyi sajt jutott a kórháznak. Tűzifái olcsó napi Sa Mi an szállít házhoz Wertheimer-faraktár. Faraktár pályaudvarral siremben, - Telefon: 2—69. sz#m. ,pa 6 fillér. Lapunk mai száma ^ oldal. Apa 6 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom