9 találat (0,246 másodperc)

Találatok

1. 1907-04-28 / 34. szám
[...] kellően indokolva megmagyarázva Lesza­vazták ugyanis Bozóky Árpád kép­viselő azon indítványát hogy [...] kántorjáaosi Berger Dezső ópályi Budaházy István nyirosaholyi és Fisch László nyírcsászári [...]
2. 1908-03-26 / 25. szám
[...] Já­nos üdvözlő táviratát Azután Szap­panos István a balpárt elnöke be­szólt és [...] szükségét mutatta ki Utána Pilisy István Bozóky Árpád Farkasházy Zsigmond Lengyel Zol­tán Molnár Jenő Nagy György Szluha István és Thorotzkay Viktor báró balpárti [...] és lel­kesen megéljenezték Végül Simon István határozati javaslatot terjesz­tett elő mely [...]
3. 1908-06-28 / 52. szám
[...] megnyitotta Politikai hírek Illetlenség Rakovszky István ki a szómegvonási gyakorlatait a [...] 25 én már tovább ment Bozóky Árpádtó aki azt merte mondani [...] bocsátja A tervezetet Ber náth István és Rubinek Gyula készi tették [...]
4. 1908-12-17 / 106. szám
[...] Kálmán Surmin György és Szappanos István felszólalása után a Ház hozzájár Felhatalmazási törvényjavaslat Püissy István kijelenti hogy ó az általános [...] szerződésről beszól Elfogadja a javallatott Bozóky Árpád a javaslat ellen beszél [...] elfogadta Ezután Nagy György és Bozóky interpelláltak Előbbi a horvát isko [...]
5. 1909-01-26 / 20. szám
[...] meg Cívisek köztársasága Nagy György Bozóky és Pi lisy képviselőket Debrecenben [...] Termény és Hitelbauk 100 Mertz István kereskedő 50 Iánk köz­ség 20 [...]
6. 1909-02-18 / 39. szám
[...] háborús előjelekre Pop O i István folytonos közbeszólásaitól zavarva Maniu viselkedésit [...] 0 tó elfogadja a javaslatot Bozóky Árpád nem fogadja el hai [...]
7. 1909-04-27 / 95. szám
[...] József Glavitzky Károly ós Wagmánn István pénz­tárossá Medgyesy Ferenc titkárrá Dr [...] kevesli Az elnapoláshoz hozzájárul Szappanos István órai a lemondás­nak Indítványozza a [...] oc percre felfüg­geszti Szünet után Bozóky Árpád Nagy György és Poiónyi [...]
8. 1909-10-13 / 233. szám
[...] óra­kor nyitotta meg az ülést Bozóky Árpád a Házszabályokhoz kór szót [...] teljesen házszabályszerü Búza Barna köszöni Bozókynak hogy indítványának igy beharangozott Kijelenti [...] tekintettel em fogadhatta el akkor Bozóky inditviyát Az alelnöki fizetéseket 1904 [...] részéről tartottak és különösen ítakovszky István néppárti vezérszónok oeszédót ismerteti A [...]
9. 1909-12-22 / 291. szám
[...] ülése Budapest dec 21 Rakovszky István elnök negyed 11 órakor megnyitja [...] majd Éber Antal felszólal a Bozóky elleni javaslatnak a bizottsághoz való [...] kírály daróczi kath plébános Rónai István Cseh Lajos dr Kovács Dezső [...]