2. oldal, 28 találat (0,048 másodperc)

Találatok

21. 1901-03-20 / 12. szám
[...] egész sokaság előtt és választék Istvánt hittel és Szentlélekkel teljes férfiút [...] gondolata Hogy az ifjúság ezen kérése alapjaban indokaiban őszinte és becsületes [...]
22. 1911-10-18 / 42. szám
[...] Hiába való volt anyánknak minden kérése és sajnálkozása a szomorú kis [...] Zúgolódtunk amikor haza kellett mennünk István bácsinak volt mit hallania szegény [...]
23. 1913-10-08 / 41. szám
[...] katholikus egy­házmegye püspököt nyert Miklóssy István személyében A nemzeti harczok tüzes [...] magyarság bizalma reménye imád ságos kérése is hogy püspöke építse ki [...]
24. 1901-01-23 / 4. szám
[...] is melyet nyitogatni tetszik Szives kérése már rég teljesedésbe ment Tapasztalásból [...] tagokká lettek Rimili János Vonház István Rimili Antal Merli János Máncz [...]
25. 1912-05-29 / 22. szám
[...] magasz­tos terv megvalósításában Munkács város kérése természetesen nem szorul külön aján­lásra [...] felolvasta Baumgartner György 5 Holczinger István ügyesen oldotta meg a következő [...]
26. 1899-06-28 / 26. szám
[...] nála a pénzt Teljesült is kérése de most már nyolcz forint [...] választmány javaslatának elvetésejnellett gróf Tisza István javaslatát fogadta el mely a [...]
27. 1911-04-05 / 14. szám
[...] uj református prédikátor dr Kovács István Egyházi Hiradó czim alatt minden [...] és csontáru gyár r t ké­rése A másfélévé alakult fésügyár üzeme [...]
28. 1913-05-14 / 20. szám
[...] dr Zlinszky János dr Zsembery István tagokat választotta meg Szigorlat Scheffler [...] gyógyulni Ez évben végre tel­jesült kérése Elöljárói elküldték a múlt na [...]

 

  • 1
  • 2