84 találat (0,044 másodperc)

Találatok

1. 1915-01-29 / 29. szám
[...] Margit kórházról ahol számos sebesült vi­tézünk a háború kezdete óta már [...] Sándor Eger Manner János Verpelét Farkas József Ver pelét Kovács József [...] Az állomásparancsnokság köszöneté Özv Gebhardt Sándorné a lábbadozó katonáknak 16 drb [...]
2. 1915-05-18 / 137. szám
[...] Apponyi Albertné gróf Appo nyi Sándorné Balázs Györgyné Bárczy Istvánná Balogh [...] Lajosné özv Báthory Nándorné Benedek Sán­dorné Berzevczyi Albertné gróf Bethlen Istvánné [...] Esterházy Er­zsébet gróf Esterházy Emmi Far­kas Edith báró Fejérvárz Imréné Fernbach [...] Gusz távné Szemzeő Aglája Szurmay Sándorné gróf Teleky Sándorné gróf Tisza Istvánné dr Tőry [...]
3. 1915-05-19 / 138. szám
[...] már azok akik hónapokig j vitézül védték Przemysl várát mesz j [...] Bőta Jánosné Szeredi Verőn Szeredi Sándorné Peró Mária Kovács Ist­vánná Mihalicza [...] Mirkács Anna Szabó Mihályné j Farkas Erzsébet Sidiridi Jóskának j édes [...]
4. 1920-09-16 / 212. szám
[...] Uj divat a Farkasvölgyben A Farkas völgyi pincegazdák uj divatot kezdtek [...] egri lakosok Meghaltak özv Daróczi Sándorné Méhész Regina 79 éves özv [...] egri nők Vasárnap délután János vitéz este Dobó Katica és az [...] délután 6 órakor a János vitézt t adják Végül arra kérjük [...]
5. 1923-03-03 / 50. szám
[...] össze­állította a maga jelölő névsorát Farkas János cipésezel az élén akit [...] László kőműves Paulovics Lajos asztalos Farkas János cipész és Erdélyi Alajos [...] török zászló kitűzése annak egyik vitéz emberével való eltávolítása a legfigyelmesebb [...] Özv Kar dós Ignácné Nagy Sándornétól belsőséget 120 000 Kovács Valéria [...]
6. 1927-07-21 / 163. szám
[...] az elgázolt gyer­mek anyja Szilasi Sándorné budapesti lakos a felmentés miatt [...] Kame niczki György kőműves István Farkas Ferenc malom munkás Erzsébet Kiss [...] Margit Tóth József fmves Piroska vitéz Ábelt János fmves László Molnár [...] fmves nejének halva született fia Farkas Sándor fmves Erzsébet nevű gyermeke [...]
7. 1928-01-17 / 13. szám
[...] Kornélné özv Mlinkő Istvánná Grundtsch Sándorné Zelenka Aladárné Hartyánszky Elemérné Pillér [...] Jénosné Háry Mihályné Paár Jánosné vitéz Fodor Istvánné Szabovics Jenőné Reies [...] No­votny Antalné Takács Elemérné Kinczly Sándorné Csemey István né vitéz Gaáli Ernőné Szigethy Béláné Gyárfás [...] és a billi­árd asztalon alvó Farkas Géza cigányzenészt össze vissza ka­szabolta [...]
8. 1928-02-05 / 29. szám
[...] Gjula 1 Tyuskay Dezsőnó 1 Farkas Berta 1 Lakatos Gyű láné [...] 1 Polőnyi Károly né 1 vitéz Fodor Iatvánné 1 Varga Erzsébet [...] Szeftke Klára 1 Dr Kerlay Sándorné 2 Friedl Gyuláné 1 Ciszterci [...] István 1 Koó Aktnál AHorjay Sándorné 2 Előhizi Erzsébet 1 Pánczél [...]
9. 1928-02-16 / 38. szám
[...] edelényi főszolgabíró 25 szótöbbséggel győzött vitéz Görgey László vármegyei főjegyzővel szemben [...] Pecz li Imre 4 Mednyánszfcy Sándorné 4 Ta­kács Mária 1 Dusinyey [...] 50 özv Lokcsánszky Lajosné 1 Farkas László 1 Benkőczy Emil 1 [...] 1 Vona Ru­dolf 050 Herczeg Sándorné 0 40 Urbán Mária 1 [...]
10. 1928-04-12 / 86. szám
[...] Szakácsi Bsrnátná O öO Bőta Sándorné 1 Osányi Gyula 1 Vit [...] Varjú Béla 1 özv Áron Sándorné 0 50 Derdák Mátyás 0 [...] 90 Kovács Istvánná 0 20 Farkas Bernátné 0 20 Bár nátnő [...] Éva Margit Irredenta éne­ket énekelt vitéz Darnóváry Pál Bajos Jeremiás e [...]
11. 1928-06-24 / 145. szám
[...] hirdetmény kivonat Szabó János végrehajtatónak Farkas Sándorné Horánszky Mária végrehaj­tást szenvedő ellen [...] kert rét szántó és szőlőből Farkas Sándorné sz Ho­ránszky Mária nevén álló [...] házhoz szállítva 36 fillérért Staud Sándorné élelmiszer kereskedése Kertész ucca 8 [...] országút mellett haszonbérbe kiadó Érdeklődni vitéz Sós Györgynél Egerszalók Szent János [...]
12. 1928-07-13 / 160. szám
[...] Gyulánő Faragó Kató Márkus Dezsőné Farkas Teréz Egerből dr Puky Pálnő [...] Pálné Drotleff Jenő Papp Kökényesdy Sándorné Pspp Kökényasdy Sándor Novotny Gitta [...] dr Puky Pálné Papp Kökényesdy Sán­dorné Augusztiny Andorné Paár Vali dr [...] a gőzmalom bontásából Olcsó építkezés Vitéz Kánya Főucca 7 F ARAGOTT [...]
13. 1929-05-25 / 67. szám
[...] 9 10 3 ÖZV Szász Sándorné 10 11 3 Dr Sir [...] Erzsébet 16 17 10 Kegye Sándorné 17 18 10 Dr Erlach [...] Bnő 13 14 7 özv Farkas Dnő 14 15 7 özv [...] Okoliosányi Imréné 17 18 10 vitéz Gaali Ernőnő 17 18 II [...]
14. 1929-08-31 / 147. szám
[...] Alice 17 18 dr Erlach Sándorné dr Szokolay Lajosné IV sz [...] Antalné Fluck Gusztávnő 11 12 vitéz Gaáli Ernőné Csoltkő Kálmánná 12 13 Hunyor Bélánő Kegye Sándorné 13 14 Varga Erzsé­bet Bolla [...] Terézia Budai József kosárfonó és Farkas Júlia egri la­kosok Házasságot kötöttek [...]
15. 1929-08-31 / 147. szám
[...] István Godo Miklós Balázs József vitéz Kerékgyártó János Hatvani negyed olvasókör [...] Kálmánná Kolman Já nosné Zsíros Sándorné Dénes Szi lárd Furmanovics Márton [...] Szabó Szilárdné dr Szabó Gyuláné Farkas D né Kiss R Kállay [...] József Bótha Bernát Soós Györgyné Farkas Katica Urbán Mancika Hadobás N [...]
16. 1929-12-08 / 231. szám
[...] az elnökség Kópkiállítás Papp Kökényesdi Sándorné Szeőke Izabella festő­művész gyűjteményes képkiállítása [...] Beniczky Aladár Egercsehi Szent Ivány Farkas Apc Ridárcsik Imre prelátus kanonok [...] Ti­vadar dr Szabó Gyula özv Far­kas Dezsőné Arnóthfalvy István özv Misik [...] Ott Pé­ter dr Pálosi Ervin vitéz Vesz prémy Dezső dr Szokolay [...]
17. 1930-01-09 / 6. szám
[...] gyűjtése 22 P 30 fill Vitéz Ady János in­téző Pusztakőkút 8 [...] Aladár főorvos Parádfürdő 10 P vitéz Marót Zsig mond Nagybátony 5 [...] P 80 fill özv Grósz Sándorné Eger 3 P Lieh tenstein [...] Sarud 11 P 30 fill Farkas Pál plébános Sajóvárkony 5 P [...]
18. 1930-02-04 / 28. szám
[...] férfi Szecikó Eta székely cigánylány Farkas Tuiika harlekin Nyári Kálmánné kártya [...] mike denevér Jelmez szépségvsrseny 1 Farkas Tusika 247 szavazattal 2 Füstös [...] pierette Ficzere Lászlőnó magyar menyecske vitéz Fodor Istvánné cigánylány FreDyó Irén [...] Gyuláné Szabó Já nosné Szabó Sándorné Szoko lovszby Manyi pierette Szon [...]
19. 1932-05-04 / 100. szám
[...] igazgatójává az intézetnek kiváló szakemberét vitéz Lomja pataky Béla m kir [...] és Szarvas Julianna gyári munkásnő Farkas István csizmadia és Lukács Rozália [...] éves Tóth Sándor 12 éves Far­kas Edit 3 éves Pirk Erzsébet [...] Kirabolták a lakását Csipcsá nyi Sándorné feljelentést tett a rendőrségen ismeretlen [...]
20. 1932-06-03 / 123. szám
[...] Eristóffy Já­nos jószágigazgató Győrffy László vitéz Oláh Gyula Kun Miklós Andorkő [...] Mór gős Jenő Puck Endre Farkas József Caernyánszby Aladár vitéz Fluck Gusztáv Voit Ottó dr [...] az u ezen ingatlanokból Mező Sándorné Krupa Erzsébet nevén álló másik [...] és az ugyanezen ingatlanokból Mező Sán­dorné Krupa Erzsébet nevén álló má­sik [...]