6 találat (0,256 másodperc)

Találatok

1. 1922-12-31 / 58. szám
[...] és Sótonyi Sándor körgazda Kompa István könyvtáros Eperi Károly vigalmi elnök Eigner György vá­lasztmányi tagok Molnár István Schretner Károly Török István Nagy István Varga József II Bérdi József [...] Lenti József Szabiás János Farkas István Só­tonyi József Ambrusits István Bognár Gás­pár Németh Antal Korpádi [...]
2. 1922-12-17 / 56. szám
[...] alakitó tiszt­viselői kar lemondása felmentésük kérése illetőleg megadása 6 Uj tisztviselői [...] 220 Csonka Vendel 200 Prehalek István 180 Raisz Dénesnó 140 Tormásy Sándor 120 Romsics István 110 Vrba Emil Horváth Ferenc [...] Brédl Lajos Beck Antal Tóth István Németh Sándor dr Neun Já­nos [...]
3. 1922-12-24 / 57. szám
[...] Lajos Gold fáhn Mihály Makai István Schmieder Testvérek Szévald Oszkár 80 [...] Jenőné 30 Baka László Balog Ist­ván Bulicza József Dr Kapinya János [...] Viktor Grom mer József Marton István N N Marossy Gyula Neuwirth [...] alakitó tiszt­viselői kar lemondása felmentésük kérése illetőleg megadasa 6 üj tisztviselői [...]
4. 1922-12-10 / 55. szám
[...] József Ivanich Antal dr Sas István Austerlitz Viktor dr Piukovich Sán [...] vasutasság kéré­sét amely a társadalom kérése is készség­gel támogatja és bízik [...] küldöttség tagjait bálára kötelezte Austerlitz István bankigazgató aki az egész nap [...]
5. 1921-07-03 / 27. szám
[...] Ezennel közhírré teszem hogy Vétek István sásdi lakos ügyfelem által Brüll [...] junius hó 25 én Dr Kérésé Györgg ügyvéd HIRDETÉS A MAGYAR [...]
6. 1917-10-21 / 43. szám
[...] Irta Sántha Károly Szavalja Kovács István ur pécsi ev s lel­kész [...] Adomány Klein Miksa és neje kér­ésé igeii bérlő a dombóvári evang [...]