8 találat (0,075 másodperc)

Találatok

1. 1937-05-15 / 21. szám
[...] Orvosi Továbbképző bé késmegyei bizottságának kérése az orvosi továbbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 41 S Paczali István nagyszénási lakos elhullott lova pótlására [...]
2.
[...] 244 Szűcs János 244 Szűcs István 244 Szaucsin László 244 Szaketi [...] létesítéséhez hozzájárulás meg­szavazása és államsegély kérése 423 T Ty 22887 1939 [...]
3. 1938-02-21 / 8. szám
[...] Az Orvosi Továbbképzés Békés­megyei Bizottságának kérése az orvosi to­vábbképző tanfolyam anyagi [...] segélyt kér 27 V Fazekas István vésztői lakos el­hullott lova pótlására [...] kér 38 Már ifj Szatmári István öcsödi lakos elhullott lova pótlására [...]
4. 1928-09-15 / 37. szám
[...] határozat elfogadása mellett sza­vaztak Beleznai István Csomós István Pol lák Arnold dr Mitlasovszky János Murvai István Fábián Gábor dr Mayor Simon [...] ikt A Nagypénteki Református Társaság kérése az általa fentartott árvaház segélye­zése [...] Ezen határozat mellett szavaztak Be­leznai István Csomós István Pollák Arnold dr Mitlasovszky János [...]
5. 1905-12-19 / 51. szám
[...] 21 Az országos párbajellenes szövetség kérése anyagi támogatás iránt 22 A [...] képviselőtestületi vég­határozat ellen 55 Csete István és társai békési lakosok feleb­bezése [...]
6. 1911-10-02 / 41. szám
[...] Gá­bor főjegyző ellen fegyelmi eljárás kérése tár­gyában s ez ellen Szathmáry [...] Szarvas község és özv Ribárszki Istvánná és társa szarvasi lakosok között [...] tárgyában s ez ellen Tini István és társai felebbezóse 160 Békés [...]
7. 1917-06-21 / 17. szám
[...] szolgák fizetésére felhasz­nált összeg megtérítésének kérése azon alapszik hogy a hadbavonult [...] órtesittetnek Kmft Kiadta Dr Berthóty István vármegyei főjegyző Járási főszolgabirák Gyula [...]
8. 1899-02-09 / 6. szám
[...] élő állatokat Auszt­riába külön engedély kérése nélkül lehet szállítani Gyulán 1899 [...] 11 fi s e h István b csabai lakos V é [...]