Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1938. január-december (41. évfolyam, 1-61. szám)

1938-02-21 / 8. szám

9. M. Felírat a békésmegyei búza márká­zása tárgyában. 10. M. Felirat a munkaközvetítés tár­gyában. 11. Hav. Csongrád vármegye körirata a kőbányák állami kezelésbe vétele és az Alföldre irányuló kőszállitmányok vasúti fuvardíjának csökkentése ügyében. . 12. Hav. Szeged sz. kir. város körirata a szegedi faipari szakiskola fenntartása ügyé­ben. 13. Hav. Fejér vármegye körirata a sertés- pestis elleni védőoltás megkönnyítése ügyé­ben. 14. Hav. Veszprém vármegye körirata a házadó mentesség tárgyában kiadott rende­let kiegészítése ügyében. 15. M. Békésvármegye módosított tűz­rendészed szabályrendelete. 16. M, Szabályrendelet a temetkezési vállalkozói iparról. 17. M. A vármegye alispánjának bejelen­tése a nyugellátások kifizetéséhez szükséges előleg felvétele tárgyában. 18. Hav. Békés vármegye törvényhatósági bizottságának határozata a Békés község által ajándékba adott ingatlan elfogadása ügyében. 19. Hav, Békés vármegye gyámpénztárá­nak 1937, évi számadási mérlege. 20. M. özv. Papp Zoltánné volt községi jegyző özvegye kegydíj folyósítását kéri. 21. M. özv. Hanner Tivadarné, ny. járási irodatiszt özvegye kegydij folyósítását kéri. 22. főo. Hatósági orvosok magánfelek ér­dekében kifejtett tevékenységi dijainak 1937. évi számadási mérlege, 23. főo. Az Orvosi Továbbképzés Békés­megyei Bizottságának kérése az orvosi to­vábbképző tanfolyam anyagi támogatása iránt. 24. V. Csabai Mihály békésszentandrási lakos elhullott lova pótlására segélyt kér, 25. V. Bonus Mihály gádorosi lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér. 26. V. Bolyán Lajos öcsödi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. 27. V. Fazekas István vésztői lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér. 28. V, Kiss Ernő békéssámsoni lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér. 29. V, özv. Motyovszki Jánosné tótkom- lósi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. 30. V. Marosán Mihály kétegyházi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. 31. V. Kertész Ferenc elhullott lova pót­lására segélyt kér. 32. V. Harancsák Mátyás bucsatelepi lakos elhullott sertése pótlására segélyt kér. 33. V. Keles János tótkomlósi lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér. 34. V. Bacsovszki János tótkomlósi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. 35. V. Árvái János nagyszénási lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér, 36. V. Bolyán Lajos öcsödi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. 37. V. Kugyella Balázs szarvasi lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér. 38. Már. ifj. Szatmári István öcsödi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér, És esetleg póttárgysorozatba felveendő ügyek. Gyula, 1938. február hó 19, Dr. vitéz Márki Barna alispán. Nyomatott Leopeld Sándor könyvnyomdájában Gyulán, 1938. 36

Next

/
Oldalképek
Tartalom