Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1937. január-december (40. évfolyam, 1-56. szám)

1937-05-15 / 21. szám

36. Főo. Az Orvosi Továbbképző bé- 'késmegyei bizottságának kérése az orvosi továbbképző tanfolyam anyagi támogatása iránt. 37. S. A Gyóni Géza Irodalmi Társa­ság Gyóni Géza hamvainak hazaszállítására segélyt kér. 38. S. Pardi Sándor vésztői lakos el­hullott lovai pótlására segélyt kér. 39. S. Homok József endrődi lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. • 40. S. Valach János nagyszénási lakos elhullott tehene pótlására segélyt kér. 41. S. Paczali István nagyszénási lakos elhullott lova pótlására segélyt kér. 42. S. Magna Márton nagyszénási la­kos elhullott lova pótlására segélyt kér. 43. S. Özv. Motyovszki Jánosné elhul­lott lova pótlására segélyt kér. 44. S. Vakarcs Sándor szeghalmi lakos elhullott lovai pótlására segélyt kér. 45. S. Uhrin Péter gyomai lakos el­hullott tehene pótlására segélyt kér. 46. S. Hegedűs Pál gádorosi lakos el­hullott lova pótlására segélyt kér. 47. S. Özv. V. Kovács Mihályné gyomai lakos elhullott lovai pótlására segélyt kér. 48. S. Halasi Pál tótkomi ósi lakos el­hullott lovai pótlására segélyt kér. 49. S. Klement András tótkomlósi la­kos elhullott lovai pótlására segélyt kér. 50. S. Karasz Mihály tótkomlósi lakos elhullott lovai pótlására segélyt kér. 51. S. László Illés gyulavárii lakos el­hullott lovai pótlására segélyt kér. És esetleg póttárgysorozatba felveendő ügyek. Gyula, 1937. évi május hó 14-én. Dr. vitéz Márki Barna alispán. Nyomatott a Dürer Nyomda és Lapkiadó vállalat nyomdájában Gyulán, 1937.

Next

/
Oldalképek
Tartalom