Békésvármegye Hivatalos Lapja, 1940. január-december (43. évfolyam, 1-61. szám)

14114—1940 Sztegura László körözése 243 » Szemeresz László „ 244 » Szűcs János „ 244 » Szűcs István „ 244 » Szaucsin László „ 244 „ Szaketi Rudolf „ 244 „ Szofilkánics Mihály körözése 244 » Szmozsanica János ♦„ 245 » Szegedi Mihály „ 245 *. Sztevávics Demeter „ 245 » Szerekovszki János „ 245 » Szofilkánics Mihály „ 246 » Szidor György „ 246 14822 1940 p Szűcs László munkásigazolványának megsemmisítése 246 : 14976—1940 Szujó György munkásigazolványának meg­semmisítése 251 1^69-1940 Szabó János körözésének megszüntetése 255 15357 1940 Szopó Ilona körözése 264 15348—1940 Szeghalom képviselőtestületének a község és a Legeltetési Társulat között létrejött egyezség ügyében hozott 60. kgy. 1940. számú határozata 297 14564—1940 Szeghalom községi Simay és Petryné-féle alapítványok alapitó levele 320 17835 -1940 Szabó Róza körözése 325 18463 1940 Szabó Balázs munkásigazolványának meg­semmisítése 346 18311 1940 Szabó Lajos körözése 351 19577—1940 Szelják Pál munkáskönyvének megsemmi­sítése 358 21103 1940 Szabó János munkásigazolványának meg­semmisítése 366 A szegedi m. kir. Pénzügyigazgatóság ver­senytárgyalási hirdetménye 413 23643—1940 A szentetornyai bekötő-ut kiépítéséhez szük­séges területek kisajátítása 416 ad. 20786--940 Szeghalom községi tbc. otthon és ezzel kap­csolatos egyébb egészségvédelmi intéz­mények létesítéséhez hozzájárulás meg­szavazása és államsegély kérése 423 T, Ty 22887—1939 A törvényhalósági legtöbbadótfizetők 1939. évi névjegyzékének véglegessé nyilvání­tása 8 O.M. 33—1939 Tomiác Miklós körözése 18 O.M. 33—1939 Teodor Bosak körözése 18 O.M. 33-1939 Tadeusz Schnerech körözése 18 Miniszteri Alispáni Oldal Tárgy szám száma 45

Next

/
Oldalképek
Tartalom