19 találat (0,307 másodperc)

Találatok

1. (66. oldal)
[...] főbírót Gebei Gebeij Ferenc törvényes kerese tétől aki Szabó Dávidtól a [...] Gergely és felesége Bika Bijka István törvényes keresetétől aki az említett [...] Gergely felesége életben van Bika István és a felesége tudniillik Korcsolyás [...] az említett asszony él Bika István és felesége úgy ítéltük mentes [...]
2. (23. oldal)
[...] 3 Egy egri egrij janicsár kerese egy kocsi végett Böszörményi Bezermenj Istvánt azért hogy 2 forinton adott volt Böszörményi István az janicsárnak egy kocsit az [...] törvény lön benne hogy Böszörményi István esküdjék meg hogy az az [...] a bagosi Bagosiensis Sipos Sipos István most Balog Balogh Antal felesége [...]
3. Tanulmányok • Tímár Lajos: A debreceni értelmiség a két világháború között (77. oldal)
elején Dr Vásáry István polgármester báró Vay László főispán [...] Ha a megyei urak körében kerese ma cívis fogalmának mását nem [...] város polgármesterei közül dr Vásáry István volt a legkarakteresebb várospolitikus Vásárynak [...]
4. Bibliográfia • Bényei Miklós: Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1998 (360. oldal)
[...] megye helytörténeti irodalma 1998 Bóna István Az Árpádok korai várai 2 [...] Ravazdy András Méhtolmácsa 1791 Szabó István emlékkönyv Db 1998 Kossuth Egyetemi [...] Ford sajtó alá rend Balogh István Szerk Rácz István Db 1998 105 p A [...] p 1840 Molnár Lajos ácsmester kérése 112 113 p 1840 Bondrai [...]
5. (122. oldal)
[...] elmulasztotta 7 Zsuzsanna Deák Literátus István felesége diószegi Diozegiensis lakos Borbély [...] mivel a felperes a falu kérése szerint Kis Kys István szökött jobbágyot a per alatt [...] Február 3 5 Törösdi Theoreosdi István Paksi Paxi István ellenében Szentpéteri Zentpeteri Jánost prókátorának [...]
6. Forrásközlés (357. oldal)
[...] Januar 23 dikán 1850 Ambrus István mp ideiglenes kir kincstári ügyvéd [...] levelet fogalmazta Méltóságos Nagys Kovács István kér álladalmi főügyvéd Urnák 1850 [...] az észrevételeket mellyek a folyamodó kérése viszonyában Méltóságod részéről fennforoghatnak vélem [...] kiadatása részemről nem nehezteltetik Kovács István 6 4129 850 ikt sz [...]
7. Tanulmányok • Szendiné Orvos Erzsébet: Debrecen és Erdély a XVII. sz. végén 1686-1693 (39. oldal)
[...] hídvám és vendégfogadó jogon Szabó István szerint a város kérvényében a [...] a dézsmát A követek Dobozy István Komáromy Csipkés II György két [...] júliusában érkeztek követként Bécsbe Dobozy István és Komáromy Csipkés György nagyhírű [...] hogy a városnak csaknem minden kérése teljesült nagyrészt a három küldöttnek [...]
8. (19. oldal)
[...] 4 Szegedi Zegedi nek nevezett István áldozópap egykoron debreceni lakos most [...] amelyeket Deák Kristóf könyörgése és kérése révén Lakatgyártó Lakatgyartho Gergely özvegyétől [...] Tóth Toot Gellért Kovács Kowacz Istvánnak Tar Thar Istvánnál lévő pénzét a számadás megejtéséig [...]
9. Tanulmányok • Varga Gábor: A debreceni református kollégium szikszói szőlőbirtokának története (1776-1842) (106. oldal)
[...] egykori diákja Mindezen javak Rácz István számításai szerint évente mintegy 20 [...] tanítására voltak elegendőek Az ado­mányozó kérése szerint A testamentumot Halász Takách Sámuel laki testvéreinek örökösei Bara­nyai István anyja Halász T Judit és [...]
10. Forrásközlések • Radics Kálmán: Zoltai Lajos: Vidékiek beköltözése Debrecenbe 1564-1640 között (292. oldal)
[...] a négy tagú küldöttségben amelynek kérése következtében Izabella királyné úgy a [...] díj fizetése alól felmenti Szűcs István Debreczen sz kir vár tört [...] a feljegyzésekből kitű­nik 12 Szűcs István Debreczen első behódolását Bartha Boldizsárra [...]
11. Tanulmányok • Mónus Imre: A hajdúböszörményi cigányság története (29. oldal)
[...] A cigányok a vaj­dával Tóth István sem voltak elégedettek azzal vádolták [...] minden évben kivetik Az esedezők kérése nem teljesíthető inkább ők is [...]
12. Tanulmányok • Bényei Miklós: Széchenyi István, a bihari katona. I. rész. (1820-1821) (49. oldal)
[...] ibar part I 1820 1821 István Széchenyi Hussar captain continued his [...] 1994 210 p A gróf kérése Ferenczi 1906 87 p 86 [...]
13. Kronológia • Gazdag István: Debrecen történeti kronológia 1940 (446. oldal)
[...] felvetődött a debreceni gyü­mölcstároló építésének kérése december 22 Koch Ferenc berlini [...] területek gazdasági életébe 446 Gazdag István Debrecen történeti kronológiája
14. (5. oldal)
[...] irányult annak az asszonynak a kérése aki az özvegyi jogon rászállott [...] többször szerepel Duskás Ferenc Tar István és a kassai származású Vas [...]
15. Közlemények • Béres András: Irodalmi emlékek a Hajdú-Bihar megyei Levéltárban (II. rész) (209. oldal)
[...] eredeti kézzel írott beadványa kívül kérése Szabó Pál Biharugra író és [...] Levéltár Év­könyve VI Szerk Gazdag István Db 1979 139 148 old [...]
16. Tanulmányok • Radics Kálmán: Művelődési viszonyok Hajdúnánáson (1945-1956) (106. oldal)
[...] szabadművelődési ügyvezető 34 35 36 kérése a Nem­zeti Bizottsághoz 1947 márciusában [...] In Hajdúnánás története Szerk Rácz István Hajdúnánás 1973 440 old 106 [...]
17. Egyek falukönyve (203. oldal)
[...] tudhassa védeni igazát Végeztetett Melly kérése következésében a Tisztelt Asszonság ekkorbéli [...] ekképpen határoztatott meg nevezetesen Mag István Gulyásnak egy Darabtól 7 Xár [...]
18. A forradalom dokumentumai (280. oldal)
[...] hivatkezva eltávozett a gyüiésrél Sliás Istvánt kinyilatkeztatja hegy nem kíván tanulmányi [...] tanitél állásába csupán az a kérése hegy szeretne bent tanítani a [...] nem tartja jellies embernek Éliás Istvánt a 11 gjebb legszakképzettebb kartársnak [...]
19. Korompai Balázs: Széll János volt honvédfőhadnagy emlékiratai a szabadságharcból. Történeti naptár (279. oldal)
[...] vettettek s a nemzet igazságos kérése feleletre sem méltatott másképp mint [...] kard határoz Az Osztrákok mint István Nádor s az Osztrák Hadügyminiszter [...]