156 találat (0,158 másodperc)

Találatok

1. 1935-04-20 / 34. szám
[...] azzal volt vádolva hogy dr Bozóky István dunaföldvári gyakorló orvosra ráfogta ób [...] a felmentés ellen fellebbezett Dr Bozóky István orvos ellen emelt vádját a [...] és súlyos koponyatöréBt szenvedett Fung István 25 éves vajtai földművest 11 [...]
2. 1961-04-23 / 95. szám
[...] is ott lesz a majálisban Bozóky a fiatal nőtlen állat­orvos éppen [...] ezzel intett vissza a köszö­nő Bozókynak Szakadt a hűvösleheletű jószá­gé tavaszi [...] a ma­gukhoz térő növények de Bozó­kynak a nyakába csurgóit az égi [...] Héderváriak kezén van majd Werbőczy István tulajdonába ke­rül aki Debregecz akkori [...]
3. 1969-06-13 / 134. szám
[...] tanácsülésen búcsúztat­ta Dunaföldvár lakossága dr Bozóky István körzeti orvost aki nyugalomba vonulásával [...] tanács amelynek hosszú évekig dr Bozóky István is tagja volt a szó [...] való­ságos idegenvezetőnek számí­tó gépkocsivezetőjének Esés Istvánnak és Szabó Gyu­lának Kis helyen [...]
4. 1963-05-30 / 124. szám
[...] gép próbatétele keze úgy jár Bozóky Lajos a fogantyúkon I mint [...] feljárót kialakítani és a munka­vezető Bozókyt küldte gépével csinálja meg az [...] újból nekihajszolja az akadálynak Mert Bozóky La­jos nem az az ember [...] állja basnnló ór víznek Bognár István A jófene tudja de hát [...]
5. 1960-05-28 / 125. szám
[...] Zsuzsa Tolnai Gimn 451 4 Bozóky Ilona Du­naíöldvári Gimn 450 5 [...] férfiak 100 méteres síkfutás 1 Bozóky László Dunaföldvári Gimn 11 8 [...] Szekszárdi Gimn 25 7 2 Bo­zóky László Dunaföldvári Gimn 25 9 [...] 2 16 2 4 Bárdos István Szekszár di Gimn 2 16 [...]
6. 1999-12-17 / 294. szám
[...] szerzés céljával pályára lépő Lázár István vezette szekszár­di gárda pont nélkül [...] egy egy gólt szerzett Orbán Bozóky találkozó Orbán Viktor miniszterelnök szerda este fogadta Bozóky Imrét az MLSZ elnökét tájékoztatta [...] es telefonon vagy személyesen Vida Istvánnál vagy Dobler Péternél SHÜRUSITAS A [...]
7. 2000-02-26 / 48. szám
[...] a két debütáns közül Gabnai István diadalmaskodott miután a har­madik menetben [...] p gy 4 menetben Gabnai István Unio Bakó Csa­ba Unió TKO [...] labdarúgó szövetség elnökségének meghívá­sára dr Bozóky Imre MLSZ el nök mellett [...] Margaréta Tolna gár­dáját is Dr Bozóky Imre felszólalásá­ban elmondta a Magyar [...]
8. 2006-01-11 / 9. szám
[...] tekinti magát Bemu­tatott továbbá két Bozóky Imre exelnök és Berzi Sándor [...] győzelemmel lyet most érvényesíteni szeret­nének Bozóky Imre a Petőfi rádió­nak azt [...] Kamarai Pengék együttese teremfoci Losonci Istvánra emlékeznek a Bonyhádon zajló Barátság [...] a néhai kivá­ló edző Losonci István emlékére kiírt Barátság­kupán Hunyadi István Hét végén a selejtezőket rendez­ték [...]
9. 1939-04-26 / 33. szám
[...] szolgabiró kat és dr Regős István vármegyei aljegyzőt tiszteletbeli főszolgabi rákká [...] században tanul­mány irta dr Kiss István a Vas Gereben Kör tagja [...] János 8 Zárószó mondja Kosztolányi István a Vas Gereben Kör tagja [...] dr Koralevszky Géza Dunaföldvdronjj áv Bozóky István Gyönkön dr Kelemen János Pakson [...]
10. 2005-04-28 / 98. szám
[...] felnőtt versenyszámot a győri Saiga István nyerte Eredmények férfiak Felnőtt K [...] új elnökségének tagjai TN információ BOZÓKY IMRÉTŐL a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] tagjainak adta át az iratokat Bozóky Imre az összejövetelen örömmel újsá­golta [...] több tagját bevonni a futballba Bo­zóky Imre végezetül sok sikert kívánt [...]
11. 1929-12-07 / 49. szám
[...] a bonyhádi bizottság elnöke Loisch István helyettes elnöke Babay Béla jegyzője [...] Mühl Henrik orvos Bonyhádon dr Bozóky István és dr Giazer Zsigmond orvosok [...] szekszárdi m kir állami Bezerédj István fiú felső­kereskedelmi iskola Vas Gereben [...] Adler János 10 P Dőry Istvánná 6 kg rizs gróf Appooyi [...]
12. 2006-01-06 / 5. szám
[...] a legnagyobb favoritnak A Kindl István dirigálta egylet rutinos sokat megélt [...] 14 58 6 Jkü Klndl Istvánt jobbról és a földváriakat senki [...] hogy folytatja e a versenyt Bozóky sikeresnek ítéli az eltelt hat esztendőt Bozóky Imre úgy véli ered­ményes hat [...]
13. 1937-05-08 / 35. szám
[...] Radó Kató Gyürky Rózsi Visky István és Sugár Jenő Este a [...] bűnügyi drámája szerdán este Visky Ist­vánnak a közkedvelt kitűnő éne kés [...] közgyűlését melyen elnökké vá­lasztották Kutasy Istvánt A vá­lasztmány tagjai lettek Gelencsér [...] Fiókszövetség agilis orvosá nak dr Bozóky Istvánnak az érdeme aki orvosi működése [...]
14. 1992-11-09 / 264. szám
[...] villant a piros lap dr Bozóky játékvezető kezében Jakab Elek Teszler [...] Szekszárd 1200 néző V dr Bozóky Szekszárd Mausz Koller Dzsinovics Agapov [...] de Horváth partjelző beíntésére dr Bozóky les címén érvény­telenítette a gólt [...] gólarányt is javít­hattak volna Lubastyik István Küzdelmes mérkőzésen helyzetei alapján megér­demelten [...]
15. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] frakció­vezető helyettese és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője Pusztai 56 [...] Ferenc 44 66 Szent Iványi István 53 52 2 i 41 [...]
16. 1941-11-29 / 88. szám
[...] Ferenc püspöki helynök dr Sipos István dr Jakab Béla kanonokok Kiss [...] törvényszéki elnök dr vitéz Hörvdt István alispán dr Vasvdry Ferenc dr Bozóky Géza dr Holub József egyetemi [...] tudomá­sul a titkári beszámolót Dr Bozóky Géza a hitbuzgalmi szakosztály elnöke [...]
17. 2006-01-04 / 3. szám
[...] labdarúgó szövetsé­gek elnökei miután egyeztet­tek Bozóky Imre MLSZ elnök kel közös [...] kupa a Völgységben teremfoci Losonci István emlékének adóznak a népszerű tornával [...] A felejt­hetetlen futballszakem ber Losonci István emlé­kére kiírt viadal selejte­zőit január [...] maradt a labdarúgó szövetség Megszűnt Bozóky Imre man­dátuma a Magyar Labdarúgó [...]
18. 1969-10-14 / 238. szám
[...] csikmákszűrő és a többi Bogár István nemcsak a Sár­köz szülötte lakója [...] rá A múzeum tulajdonosa Bo­gár István szívesen kalauzol bennünket helyiségről helyi­ségre [...] Nézegetem az iratokat 1 Dr Bozóky István Böde György kezelőorvosa tanúval­lomásában kijelenti [...] férjem nem volt Bu­dapesten Molnár Istvánt többször is kihallgatta a rendőrség [...]
19. 1999-02-02 / 27. szám
[...] részére hir­deti meg az Örkény István Drámaírói Ösztöndíjra kiírt pá­lyázatot a [...] megszűn­tek a meteorológiai jellegű problémák Bozóky István meteorológus azonban tudományosan közelít a [...]
20. 1909-01-02 / 1. szám
[...] eb fe­küdt az utcán Csötöniji István Bálint szek­szárdi gazda fegyverrel közelitett [...] és válogatott minőségű szőlőoltványokról fflozgófényképek Bozóky Imre müórás és bioszkop tulajdonos [...] mellett tanulni az nézze meg Bozóky vállalatát Tízeset Bátaszéken f hó [...] lieichardt Gusztika és özv Zaáry Istvánná urinők díszítették fel a rávaló [...]