42 találat (0,267 másodperc)

Találatok

1. Második könyv. A budapesti k. m. tud. egyetem orvosi karának kormányzatában, továbbá tanítói és tudományos életében felmerült fontosabb események átnézetes összeállításban • Nyolczadik fejezet. A m. kir. tudomány-egyetem orvosi karának felavatottak évenkénti létszáma 1770/1-1894/5 (299. oldal)
[...] u a m Krancsesdi Derekassy István Budapest Friedländer Pál Hódmezővásárhely Csongrád [...] Ungvár u a m Szegvári István Szent Anna Arad m Keményffi [...] Nagyvárad Bihar m Spitzer J István Szeged Csongrád m Brauner Fülöp [...] Kende József Csenger Szatmár m Bozóky Jenő Budapest Szelepcsényi Zsigmond Aporka [...]
3. Harmadik könyv. A budapesti kir. magy. tud. egyetem orvosi kara a milleniumkor 1895/6-ban • Első fejezet. Az orvosi kar szervezete és személyzete 1895/6-ban (420. oldal)
[...] Gábor Bolics Arthúr Borcsányi Gyula Bozóky György Brauer Mihály Csépi Antal [...] Csontos Tivadar Czermák Károly Czipott István Decsy Gyula Demeter Gyula Deutsch [...] Engels Gyula Ernyei Ödön Fehér István Freyler Ferencz Frint Károly Galambos [...]
4. Mellékletek (310. oldal)
[...] Borbás Imre Borbély László Bordács István v Boross Ernő v Borsos Béla 95 Bottlik Gyula Bozóky Jenő Böhm Izor Bölcsházy Béla [...] 150 Demjén Jenő v Derekassy István Perencsay Rezső v Derer Imre [...]
5. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1862-63 (Buda, 1863) (3_11. oldal)
[...] 59 Beliczay Lajos 62 Boleman István orv 60 Beliczky Győző Ti [...] 59 Benkö Kálmán V Ti Bozóky Alajos Ti 62 Bérezik Árpád Ti Ti Bozóky Antal Ti 60 Berczelly Jenő [...] Csávásy Gyula jogt 7 Blaskovich István jogt 62 Cseh Valér 7 [...]
6. A Magyar Királyi Tudomány Egyetem személyzete 1864-65 (Buda, 1864) (4_13. oldal)
[...] hitt 62 I II Benedek István orv T I 11 Bousánszky [...] Lajos jog Ti I 11 Bozóky Alajos Ti 62 I 11 [...] orv 62 I 11 Brankovics István 64 I II Berger Lipót [...]
7. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1876-1877 • Egyetemi hallgatók (2_94. oldal)
[...] Erh Józs orv II Bendik István bölcs I Argauer Károly jog­I [...] I Baráti Mihály bölcs 11 Bozóky Károly jog­I ii Beder Károly [...]
8. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1882-1883 • Egyetemi hallgatók (2_56. oldal)
[...] Andor 82 I II Boleman István o rvosi 80 1 II [...] Béla 78 1 ii Bosnyák István 81 1 II Bosnyák Zoltán [...] Bózic László 79 1 ii Bozóky Endre b ölcsészeti 81 1 [...]
9. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1883-1884 • Egyetemi hallgatók (3_62. oldal)
[...] Boldizsár Endre 82 II Bolemann István orvosi 82 I II Bolza [...] Sándor SÍ I II Bosnyák István Bóta Géza 81 I II [...] Botka Béla jogi 81 I Bozóky Endre bölcsészeti 81 I II [...]
10. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1884-1885 • Egyetemi hallgatók (4_64. oldal)
[...] ogi 84 I II Boronkay István 84 82 I II Borossy [...] Géza 84 I 11 Bosnyák István o rvosi 81 I II [...] Béla jogi 81 I II Bozóky Endre b ölcsészeti 84 84 I II Bozóky Jenő o rvosi I II [...]
11. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi intézetek és gyüjteménytárak (5_40. oldal)
[...] Henrik Demonstrátorok Barakonyi Sándor Derekassy István Kovács Ágost Szinessy József Weiszmann [...] Nándor Gyakornok Wolff Márton Demonstrátorok Bozóky Jenő Farkas Jenő Kovács Aladár [...]
12. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem Almanachja 1885-1886 • Egyetemi hallgatók (5_65. oldal)
[...] o rvosi 86 ii Boronkay István j ogi 84 I ii [...] orvosi 85 I ii Bosnyák István 5 5 81 I it [...] Béla jogi 81 I ii Bozóky Ádám 55 85 I ii Bozóky Ede 55 85 I ii Bozóky Endre bölcsészeti 84 I Bozóky Jenő o rvosi 84 I [...]
13. Egyetemi hallgatók (1_62. oldal)
[...] Boldizsár Endre 82 ii Bolemann István orvosi 82 I ii Bolza [...] Sándor SÍ i ii Bosnyák István Bóta Géza 81 i ii [...] Béla j ogi 81 i Bozóky Endre bölcsészeti 81 i ii [...]
14. Egyetemi hallgatók (1_64. oldal)
[...] ogi 84 I II Boronkay István 84 82 I II Borossy [...] Géza 84 I II Bosnyák István o rvosi 81 I II [...] Béla jogi 81 I II Bozóky Endre b ölcsészeti 84 84 I II Bozóky Jenő o rvosi I II [...]
15. Egyetemi intézetek és gyűjteménytárak (1_40. oldal)
[...] Henrik Demonstrátorok Barakonyi Sándor Derekassy István Kovács Ágost Szinessy József Weiszmann [...] Nándor Gyakornok Wolff Márton Demonstrátorok Bozóky Jenő Farkas Jenő Kovács Aladár [...]
16. Egyetemi hallgatók (1_65. oldal)
[...] rvosi 8 b II Boronkay István j ogi 84 I II [...] rvosi 85 I ii Bosnyák István 81 I ii Bóta Géza [...] jo gi 81 I ii Bozóky Ádám 85 I ii Bozóky Ede 85 I ii Bozóky Endre b ölcsészeti 84 I Bozóky Jenő orvosi 84 I ii [...]
17. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1886-1887 • Egyetemi hallgatók (1_66. oldal)
[...] 1 86 I II Boronkay István n 8 4 I II [...] ogi 84 I H Borsos István b ölcsészeti 86 I II [...] orvo si 86 I ii Bozóky Ádám j ogi 85 I ii Bozóky Ede 1 1 85 I Bozóky Jenő orvo si 84 I [...]
18. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_67. oldal)
[...] j ogi 88 I II Bozóky Ádárn 85 1 II Bozóky Árpád 87 I II Bozóky Jenő orvosi 84 I 11 [...] Bölcsházy Béla 87 I Bölcsházy István b ölcsészeti 87 I II [...] ogi 88 I II Brükler István 88 I II Brüll Lajos [...]
19. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1888-1889 • Egyetemi hallgatók (2_126. oldal)
[...] Gargya Béla II II Adányi István ii I II Gaskó László [...] Zsigmond i I ii Herzog István II I 11 Boronkay Géza [...] I Hobor Kálmán II I Bozóky Béla i I ii Hodássy [...] Burger Frigyes I ii Holczer István II II Chlebovics László I [...]
20. A Budapesti Királyi Magyar Tudomány-Egyetem almanachja 1891-1892 • Egyetemi hallgatók (3_69. oldal)
[...] János Boca Pál szamosu Bocskay István Bodor József Bodor Salamon Bognár [...] Bőin Babtiszt Bojthor Ambrus Bokor István Bolemán Sándor Bolgár Dezső Bonitz [...] János bál Boros Ernő Boros István Boros Iván Boros József Borota [...] József Botzenhardt Ferencz Botzenhardt János Bozóky Dezső Bödy Zoltán Böhm Ödön [...]