13 találat (0,357 másodperc)

Találatok

1. TÁJ ÉS TELEPÜLÉS • Bárth János: Irtás és település. Gyimesi erdőirtó egyezségek és a Tatros-völgyi településterület növekedése (157. oldal)
[...] fü helynek kiirtani a kinekis kérése meg adatván oly hozzá tétellel [...] tartózkodó Batzoni János a kinekis kérése lévén Both havasa észokjába bé [...] helytől 3 esztendőre amovealtassék Antal István bíró Marton Mihály eskütt Petres [...] Gergely Mihály Mihály András Deák István Csutak Ferentz káplár Kuna István provintiális polgár Miklós György nótárius [...]
2. BABIK Barna: Egy szegedi hajósgazda-ház története (405. oldal)
[...] 8 a szám alatti Vedres István szülőháza mellett áUó Halácsy Miklós [...] megegyezik a két másik testvér István és Mihály házával A három [...] az 1841 márciusában kelt alázatos kérése Kopasz Ferenc választott polgár­nak mellyben [...] 15 6 kép Fe­renc ezzel István öccse segítségére sietett aki már [...]
3. Újkori történet • Tóth Ferenc: Erdei Ferenc szülőháza (285. oldal)
[...] fenntartassanak és által adattassanak akinek kérése annyival helyesebb és igazságosabb minthogy [...] telkes gazda családból szár­mazott Burunkai István 1 3 fél jobbágytelken gazdálkodott [...] meg a felnőtt kort Mihály István Judit és Zsuzsanna Burunkai István atyafiságos egyezsége fiaival Atyafiságos megegyezés [...] az alább Írottak úgymint Burunkai István özvegye Háló Elona és fiai [...]
4. Czank Gábor: „Jaj, siralmas szomorú szó!" Temetkezési szokások Magyarpécskán és környékén (245. oldal)
[...] simogatják a halottat Irha Nagy István az énekesember Pécskán ha halott [...] Azt a Nagy családot melyből István bácsi is szár­mazott emberemlékezet óta [...] szentember unokája akit szintén Nagy Istvánnak hívtak 1932 2002 Öt nagyapja [...] búcsún Úgy­hogy valóra vált a kérése Irha István festményeiből sok pécskai házban láthatunk [...]
5. Inczefi Géza: Művelődéstörténeti emlékek Szeged múltjából (144. oldal)
[...] adatunk Szeged­ről Ekkor ugyanis Miskoltzi István Csongrád vármegye Irnokja azzal a [...] 1830 február 9 én Pillich István akkori levél­táros az alábbi jelentést [...] levéltár ban ahogyan olvashatjuk Miskolczi István kérése a 144
6. TÖRTÉNETTUDOMÁNY • Mészáros Tamás: Vásárhelyi gazdák szegedi népbíróság előtt (158. oldal)
[...] T A harmadik tanú Török István Csáki gulyása volt aki a [...] elvégzett munkák egy részét többszöri kérése ellenére sem Azt is felrótta [...] Ennek fényében érthetetlen hogy Török István nyomozati tanúvallomási jegyző­könyvében a terhelthez [...]
7. Irodalomtörténet • Kovács-Krassói Anikó - Medgyesi Konstantin - Vészits Andrea: Móra Ferenc titkos szerelmes levelei Kalmár Ilona átírásában (1933. március 1 - 25.) (265. oldal)
[...] maradó A levelet a feladó kérése alapján nem házhoz viszik hanem [...] Ilona nevelt fia ifj Horváth István a fiatal tehetséges színész rendező [...] három évvel később édesapja Horváth István is A megözvegyült Kalmár Ilona [...]
8. FORGÓ Géza: Dr. urai Uray Vilmos, egy tehetséges orvos sorsa (116. oldal)
[...] rendelőhelyiséget kapott és ezzel teljesült kérése amelyet 1920 tól minden évben [...] átalakítási munkák után Csanádvármegye Szent István Közkórháza 250 76 belgyógyászati 78 [...]
9. Lengyel András: Tömörkény István hatvannyolc levele (131. oldal)
[...] született Ezt erősíti hogy Tömörkény kérése Kérlek nehogy a Krúdy írását [...] Tömörkényt köszöntő Krúdy cikkel Tömörkény István Magyarország 1916 márc 25 7 [...]
11. T.KNOTIK Márta: Kiss Pál (Palcsi) kocsmáros (1834-1925) és családja (34. oldal)
[...] át tenni környülményre bizonyítványt kért Kérése és viseletsége ellen észre­vétel nem [...] Strőbl család Strőbl Magdolna Steingassner István édesanyjának Strőbl Máriának nővére aki [...]
12. Történettudomány (249. oldal)
[...] közvetítő útján kapcsolatba lépett Bethlen István volt kormányfővel de a gróf [...] hi­ányokat és lehetőségeket mondta de kérése nem talált meghallgatásra ld Miklós [...]