14 találat (0,351 másodperc)

Találatok

1. Dr. HUSZÁR GYÖRGY: Magyar fogászati bibliográfia (Bibliographia Odontologica Hungarica) (144. oldal)
[...] Népszerű felvilágosító fogászati munkák Aczél Sándor Nők és fogak Budapest 1895 [...] képes mese­könyv Budapest 1936 Margittai Szaniszló A fogak fontos jelentősége és [...]
2. KRÓNIKA (339. oldal)
[...] Qänün im westlichen Ärztekanon Fodor Sándor Ibn Sïnâ in Popular Arabic [...] és értékelése c ankét Priszter Szaniszló Szabó T E Attila Melius [...]
3. ADATTÁR • Priszter Szaniszló: Magyar növénynevek Kitaibel Pál útinaplóiban (1796—1817) (161. oldal)
[...] R I S Z TER SZANISZLÓ fíazánk élővilágínak legnagyobb kutatója a [...] Kitaibel kimagasló értékű herbáriumának Jávorka Sándortól elkészült részletes összeállítása 1926 1936 [...]
4. TANULMÁNYOK - ESSAYS • Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis (85. oldal)
[...] 18 Orvosságokat is használtak Károlyi Sándor például a fejedelmet kéri alázatosan [...] közvetlenül érintett az iszonyú járvány Szaniszlónak is meghal a kislánya Anna [...] nevezték fekete halálnak 21 A Szaniszló által leírt esetekből is kitűnik [...]
5. TANULMÁNYOK - ESSAYS • Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis (97. oldal)
[...] pusztítást vitt végbe a pestis Szaniszló Zsigmond naplójából elsősorban csak arra [...] az egyes bujdosó családokat S Szaniszló naplójában a gyakran szereplő vármegye­gyűlésekről [...] június 9 én hiába ment Szaniszló Ocsvára méltóságos generális Karolyi Sándor őnagyságához instanciájukat beadni Nem engedték [...] helyt jár­tunk 171 1 Szegény Szaniszló Zsigmondnak a borzalmas döghalál torkában [...]
6. TANULMÁNYOK - ESSAYS • Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis (103. oldal)
[...] Rákóczi Ferenc kiadatlan levelei Károlyi Sándorhoz 1708 1711 1935 Barkóczy Ferenc levele Károlyi Sándornak 1708 augusztus 4 OL G [...] élete a Rákóczi szabadságharc idején Szaniszló Zsigmond naplója alapján 1707 1711 [...] 374 415 Kovács Ágnes Károlyi Sándor 1988 218 Kovách Imre Kovách [...]
7. TANULMÁNYOK - ESSAYS • Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis (104. oldal)
[...] 1894 1 sz 188 192 Szaniszló Szaniszló Zsigmond naplója Kiad Torma Károly [...] 1715 Kiad Szabó Károly Szilágyi Sándor Pest 1860 pes­tis 113 114 [...]
8. TANULMÁNYOK - ESSAYS • Kis, Domokos: Az erdélyi bujdosók és a pestis (105. oldal)
[...] papers the correspondence of Count Sándor Károlyi with his wife Krisztina [...] main source however is Zsigmond Szaniszló s diary Szaniszló was a former főbíró chief­sheriff [...] plague in this community Although Szaniszló gives detailed descriptions about the [...]
9. Hoppál Mihály—Törő László: Népi gyógyítás Magyarországon (magyar és angol nyelven) (112. oldal)
[...] Pozsony Pest Csapodÿ Vera Priszter Szaniszló 1966 Magyar növénynevek szótára Dictionary [...] Adages and Proverbs Budapest Cseresznyés Sándor 1841 Az ugodi sós vasas [...]
10. TANULMÁNYOK • Grynaeus Tamás—Papp József: Régi magyar (gyógy) növénynevek, 15—17. század (45. oldal)
[...] 1 49 86 1971 Bálint Sándor Szegedi Szótár Budapest 1957 Bálint Sándor Szeged városa Budapest 1959 Bálint Sándor A régi szegedi pákászok és [...] 33 692 3 1901 Bosnyák Sándor Adalékok a moldvai csángók népi [...] 8 1936 Csapodÿ Vera Priszter Szaniszló Magyar növénynevek szótára Budapest 1966 [...]
11. Névmutató (Name Index) (239. oldal)
[...] Aurél György 19 sz 1292 Szaniszló Zsigmond 18 század 141 144 [...] 1959 142 143 p Szarka Sándor 1900 1947 527 Szarvas Gábor [...] 30 1964 lO p Székely Sándor 1913 1990 859 1080 1217 [...] 1296 Szénássy Barna 1196 Szénásÿ Sándor 1850 1920 527 Szende Pál [...]
12. Névmutató (Name Index) (243. oldal)
[...] István 1630 1690 418 Tolnaÿ Sándor 1747 1818 27 22 1961 [...] 1980 114 115 p Tóth Sándor 1828 1862 527 Tóth Sándor 1898 1955 527 Tóth Tibor [...] 31 1964 61 p Töltényi Szaniszló 1795 1852 27 22 1961 [...]
13. 1833. Tizedik és tizenegyedik füzet (122. oldal)
[...] az orosz czár pedig a Szaniszló rend harmadik osztá­lyával tisztelte meg [...] osz­tálya egyebek közt Berzelius Humbold Sándor és Gay Lussac urakat tisztelte [...]
14. 4. szám (63. oldal)
[...] Kopáesy József Magyaror­szág hg prímása Szaniszló Ferencz vál püspök kir helyt [...] kir kamarás és gróf Széchen Sándor Pen des tagokú báró Ocskay [...] eebésamcstcr és állatorvos Pesten Goldbrauner Sándor tanácsnok Sei