Antall József – Buzinkay Géza szerk.: Népi gyógyítás Magyarországon / Orvostörténeti Közlemények – Supplementum 7-8. (Budapest, 1975)

Hoppál Mihály—Törő László: Népi gyógyítás Magyarországon (magyar és angol nyelven)

112 Comm. Hist. Artis Med. Suppl. 7—8. (1975) Csapó József 1771 Kis gyermek isputálja (The Pharmacy of Small Children) Nagykároly Csapó József 1775 Új füves és virágos magyar kert (The Hungarian Garden of Medical Herbs and Flowers) Pozsony Csapó József 1791 Orvosló könyvetske, mellÿ betegeskedő szegénysorsú ember számára és hasznára készült (Medical Book, made for Poor Sickly Men) Pozsony— Pest Csapodÿ Vera —Priszter Szaniszló 1966 Magyar növénynevek szótára (Dictionary of Hungarian Plants' Names) Budapest Csefkó Gyula 1920 Betegségnevek népnyelvi megnevezése (The Folk-names of Diseases) MNy. XLIX: 157—160. Csefkó Gyula 1927 Szemgyógyítás szenteltvízzel és a szentelményekkel kapcso­latos hiedelmek (The Curing of the Eyes with Holy Water and the Superstitions with the Sacraments) Ethn. 38:40—42. Csefkó Gyula 1930 Szállóigék, szólásmondások (Adages and Proverbs) Budapest Cseresznyés Sándor 1841 Az ugodi sós, vasas, gyantáros, ibolyás hideg forrásokról (On the Cold Springs of Ugod, which Contain Salt and Iron) Pápa Csermák Géz¡a 1949 Istensegítsiek állatorvoslása (Veterinary Practices at Istensegíts [Bukovina]) Ethn. 60:36—66. Csipipér János 1900 Adatok a felvidéki „olejkárok" házaló gyógyszerárusok tör­ténetéhez (Contributions to the History of Peddler Pharmacists living in Northern Hun­gary) NÉ. 8:247—268. Csippér János 1910 Sáfrányosok a Felvidéken (Peddlers of Saffron in Northern Hungary) NE. 11:226—242. Csiszár Árpád 1965/A Csikólép és emberkoponya (Curing with Cranium and with "Spleen of Foal") Népr. Közi. 10:1—2:379—385. Csiszár Árpád 1965/B Gyógyítás emberkoponyával a Beregben (Curing with Cranium in the County of Bereg) Ethn. 76:602—603. Csiszár Árpád 1968 Szemmelverés és igézés (The Evil Eye and Charm) A Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve 11:161—179. Csősz Gyula 1937 Állatorvosi műszótár (Veterinary Dictionary) Budapest Cs. Pócs Éva 1964 Zagyvarékas néphite (Folkbeliefs of Zagyvarékas) Népr. Közi. 9. kötet

Next

/
Oldalképek
Tartalom