Antall József szerk.: Orvostörténeti közlemények 89-91. (Budapest, 1980)

KRÓNIKA

Június 6. MOT Általános Tudománytörténeti Szakosztály ülése Vitaülés a tudománytörténetírás fejlődése Magyarországon címmel. Előadó : ifj. Gazda István Szeptember 26. MOT plenáris ülés Hans Schadewaldt (Düsseldorf): Kunst und Medizin Október 1. A Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya, Filo­zófiai és Történettudományok Osztálya, Orvosi Tudományok Osztálya és a MOT tudományos emlékülése Avicenna születésének 1000. évfordulóján Baratov, R. B. : Esztesztvennoe-naucsnüje müszli Ibn Szina Schultheisz Emil: Die Bedeutung Avicennas in der Entwicklung der spätmittelalter­lichen europäischen Msdizin Anawati, G.: Psychologie avicennienne et psychologie thomiste: Étude comparée Strohmaier, G.: Avicennas Hayy ibn Yaqzän —• das Vorbild von Dantes Comedia Borzsák István : Avicennas Qänün im westlichen Ärztekanon Fodor Sándor: Ibn Sïnâ in Popular Arabic Literature Verbeke, G. : Einfluss der Philosophie des ibn Slnä im Westen Girs, G. F.: Osznovnüje rezultatü isszledovanij v Szovetszkom Szojuzé naucsnovo naszledija Avicennü Birtalan Győző: Avicennas Kanon und die europäische medizinische Wissenschaft Maroth Miklós: Die Topik Avicennas und ihre Rolle in den arabischen Wissen­schaften Október 17. A Magyar Gyógyszerészeti Társaság Gyógynövény Szakosztálya és a MOT Népi­orvoslási Szakosztálya valamint a MOT és MGYT közös Gyógyszerésztörténeti Szakosztálya által rendezett „Herbáriumok bemutatása és értékelése" c. ankét Priszter Szaniszló: Szabó T. E. Attila: Melius Juhász Péter herbáriuma c. mű ismer­tetése és értékelése Korreferens : Szlatky Mária Miklóssy V. Vilmos (Mercurea-Ciuc): Bejthe András és Kájoni János herbáriumának összehasonlítása és értékelése Korreferens: Kóczián Géza Aumüller István (NeudÖrfl/Leitha). Clusius Ch. és Bejthe István kapcsolata Korreferens : Szabó László Grabarits István: Herbáriumok gyógyszeranyagának osztályozása Korreferens : Szendrei Kálmán Grynaeus Tamás: Herbáriumokban levő növénymegnevezések kritikai értékelése Korreferens : Sergő Erzsébet Október 25—26. MOT Magyar Orvosírók Köre rendezvénye

Next

/
Oldalképek
Tartalom