9. oldal, 201 találat (0,253 másodperc)

Találatok

161. 1937-05-19 / 40. szám
[...] TESITÖJB május 19 ШшШтШ Präger Sándorné Hattyú drogériájában sor volt a [...] Mária Magdolnának Má­ria nevű leányuk Farkas Illés és Lajkó Teréziának Jenő [...] Pintér Zsuzsánnának Margit nevű leányuk Vitéz Jensi Gergely és Vén Máriának [...] éves Kis Ágoston 51 éves Farkas Gergeiyné Szántó Julianna 67 éves [...]
162. 1937-07-21 / 58. szám
[...] teaesten fieíisaerelve eladó III kér Vitéz u 7 E Hó 11 [...] szappannal csak 1 piengö PRÄ­GER SANDORNÉ HATTYU DROGÉRIA JABAN I FINOM [...] együtt CSAK 10 pengőért PRAGER SANDORNÉ HATTYU DROGÉ RIAJABAN FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...]
163. 1937-09-08 / 72. szám
[...] szeptember 8 érdemelte a győzelmiét Vitéz Fekete Kovács Lehö Kánaán éS [...] Berki Zsuzsámra 98 éves Hegedűs Sándorné Bukmér Mária 24 éves Illés [...] és kert Kasza István nős Farkas Ionával nevén álló családi birtok [...]
164. 1937-12-11 / 99. szám
[...] Kis Ká ro yné Darányi Sándorné Kmeth S uccu Horváth Jánosné [...] Monda Lajosné özv Somogyi Imrémé vitéz dr Kun Bertalanná 2 2 [...] A verSény meglepetése az újonc Farkas Kálmán jó játéka aki az [...] roy Lajos Legényégőiét 5 6 Farkas Ká mán KAC 5 6 [...]
165. 1938-01-26 / 8. szám
[...] és répa eladó özv Darányi Sándorné pirt ói 61 sz tanyáján [...] 14 Vízpar­tom j i i FARKAS KALMAN órás ékszerész és látszerész [...] égy kerékpár eladó III kér Vitéz ucqai 8 sz alatt 1 [...]
166. 1938-02-02 / 10. szám
[...] égy kerékpár eladó III kér Vitéz uccia 8 sz alatt BÚTORT [...] 25 sz alatt ÖZV PÄNDI Sándorné fe sőszál lási 5 hold [...] külső mázsaház mellett Özv ZSENI Sándorné Bercsényi u ucca 4 sz [...] u sarok Értekezhetni Puruczki terménykereskedőnél FARKAS KALMAN órás ékszerész és fátszeré [...]
167. 1938-02-09 / 12. szám
[...] ieritébes bankett közönsége ünnepelte lelkesen vitéz Endre Lászlót az uj alispánt Pest vármegye uj alispánját vitéz Endre László dr t pénteken [...] dr Zeiss Károl y ügyvéd Farkas Elek földibirtokos és dr Kozma [...] neje Budai Má­ria megvették Takács Sándorné fü­zesi 2 hold 460 n [...]
168. 1938-02-26 / 17. szám
[...] ki bálijára felülfizetlek özv Szathmáry Sándorné 20 P Mészöly László 12 [...] Mihály dr Moraszpart László dr vitéz Kúra Bertalan dr Fésűs György [...] Elek Sréter An­dor Bartha Zoltán vitéz Oszlányi Kor raél Jeszenszky Ernő [...] által levágott kaszáló terütet a Farkas Dfezső féle villán felüli 12 [...]
169. 1938-03-23 / 24. szám
[...] Óvoda Ucca 3 sz alatt VITÉZ utca 3 számú uj ház [...] NAGYOBB mennyiségű puha ölfia eladó Farkas Elek alsószál áSi ta­nyáján i [...] 1 sz Takarék épü­let i FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] embert udvarosnak felfogad özv GUSZTOS Sándorné Füzesen 200 kéve kukoricaszárat elad [...]
170. 1938-04-13 / 30. szám
[...] központján Cím a kiadóhivata ban FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] Te­réziának Teréz a nevű leányuk Vi­téz Váradi József és Rákos Teréziá­nak [...] sz Piroskának halva született fiuk Farkas Imre és Harkai Margitnak Katalin [...] Gyenizse Imre 60 éves Kerekes Sándorné Balázs Jolán 34 éves KIHIRDETETT [...]
171. 1938-06-01 / 44. szám
[...] kívül Nagy Sándor dunántúli válogatott vitéz Jó­nás az FTC játékosa Selmeczy [...] 1 i S Szabó Kocsis Sándorné Nagy Löki I Etelka 72 [...] Szabó Rumi Margittal Födi Ferenc Farkas Ágnes­sel i i i A [...]
172. 1938-08-17 / 66. szám
[...] Áron u 26 sz alatt FARKAS Sándor Tó u 19 sz [...] lakás november 1 re kiadó FARKAS KALMAN órás ékszerész és íátszerész [...] HIRDETMÉNY Eiesztő pusztán a Jenovai Sándorné féíe földbirtok a Szegedi köves [...] a birtok tulajdonosa SÁN­DOR BALAZS VITÉZ U 3 sz lakásán hol [...]
173. 1938-10-19 / 84. szám
[...] november 1 re kiadó Érdeklődni Vitéz uoca к sz alatt MIELŐTT [...] újjá alakítja KORÓDY ISTVÁN kalapos vitéz Gömbös Gyula u 13 volt [...] e fél 9 kor Fehértóm Farkas Dezső tanyáján d u 1 [...] órakor Tajón özv 1 Halász Sándorné ta­nyáján Nov 14 én reggel [...]
174. 1938-12-10 / 99. szám
[...] ii mm hírei MOVE díszelőadás Vitéz nagybányai Ho rthy Mik lós [...] K Imrémé Dacai Sándormé dr Farkas Lászlómé Gyánízse Iktvánmlé Pázsith Jó [...] Antalné Bertalan Istvánná Fü te Sándorné Fekete Sándoxné Fröhlich I Lajosné Grósz Erzsi Gulyás Sándorné Kruspier Pálné Keresztúri Lajosné id [...]
175. 1938-12-14 / 100. szám
[...] 5 A Halasi MOVE ünnepnapja Vitéz Endre László látogatása a helybeli [...] a MOVE országos elnöke és vitéz Baló Zoltán ezredes a MOVE [...] Halasi Takarék­pénztár 20 20 pengőt Farkas Etekné N N 4 4 [...] Roheim Andor Gáspár János Präger Sándorné Varga E ékné Schnautigei Lásztoné [...]
176. 1939-02-18 / 14. szám
[...] fél kg cukolr Kiss Károtyné vitéz dr Kun Bertialanné 1 1 [...] Szabó Zsig mondné kekisz Szathmiáry Sándorné 1 tálca sütemény Tóth Miklósné Varga Sándorné 1 1 tálca sütemény hírek [...] án reggel 7 órakor Fehértón Far­kas Dezső tanyáján d ei ю [...]
177. 1939-03-01 / 17. szám
[...] szál ási tanyáján i i Vitéz GÖMBÖS Gyu a u 23 [...] eredeti gyári ár­ban beszerezhető PRAGER SANDORNÉ HATTYÚ DRO GÉRIA JABAN NADTERMÉS [...] Csornák u 1 sz allaitt FARKAS KALMAN őrás ékszerész és látszerész [...] Imrei ügyvéd irodájában Özv NÉMETH Sándorné fésőszáfájsi iskola mellett 10 hold [...]
178. 1939-03-15 / 21. szám
[...] Nagy István 1 50 dr vitéz Kun Bertalan 5 Suba Imrémé [...] Jenőmé 2 Heincz Anitái­mé 1 vitéz Dakos Kálmánná 1 Simon Istvánné 1 dr Halász D Sándorné 1 Bánóczky Elvira 1 Babó [...] Rozáliával Paréj József Gál Juliannával Farkas Orbán Mihály Mig G Zsófiával [...]
179. 1939-03-29 / 25. szám
[...] munka Dri Bácsalmási Anitán és vitéz На I lasi Béla a [...] végeztek Gaál Jenő Körösi József Farkas Kálmán Tat ér László Tömösközy [...] egbángu hosszabb levelet jrt dr vitéz Kun Berta an néhoz a [...] permetezőszer gyári árban kapható PRÄGER SÄNDORNE HATTYÚ drogériájában Mi Illliillii Aifá [...]
180. 1939-06-17 / 48. szám
[...] 11 36 m Gerelydobás II Farkas Kálmán 37 33 m Céllövészet [...] Abony 1265 egys Egyéniversenyben 1 Farkas Kál­mán 279 egys 4 Tallér [...] Sándor Brecska Gá­bor Fridrich Lajos vitéz Bodóky Ge­deon dr Láng Antal [...] özv Fridrich Lajosné özv Szathmáry Sándorné dr Mészöly István Kohn Benő [...]