8 találat (0,187 másodperc)

Találatok

1. XIII. (144. oldal)
[...] 54 Szecsányi Gyula 51 Gyiirky István 50 Schreiber Aladár 46 Csizmár [...] papjainak megjelenését ragaszkodó szeretetét Két kérése van hozzájuk az alesperesek tartsák [...] k Jegyzőkönyvi hitelesítők dr Csárszlcy István s k Perger Lajos s [...]
2. XIV. (144. oldal)
[...] Elemi és ismétlőisko lai végbizo­nyítványok kérése látogatás befejezte után a tanulók [...] Valamennyi egy­házkerületi ft főhatóságnak Szonomár István róm kath vallású tanulót ki [...] 20 án 5725 sz Szonomár István közép­iskolai tanuló ügyében
3. Index (_6. oldal)
[...] 139 elemi és ismétlőiskolai végbizonyítványok kérése tárgyában 144 Szonomár István középiskolai tanuló ügyében 144 tanítók [...]
4. VI. (33. oldal)
[...] szakembereknek a fényképezést külön engedély kérése nélkül is tegyék lehetővé és [...] város Nagysáp ideiglenes ellátásával Soltész István esperes plébánost bíztam meg 5470 [...]
5. X. (39. oldal)
[...] hogy első apostoli Királyunknak Szent Istvánnak épségben meg­őrzött dicső jobbja legdrágább [...] Innen a Szent Jobb őrének kérése alapján a nemzetgyűlés elnökének és [...] ismeretesek A Szent Jobbot Szent István király kö­vetkezőnapi ünnepén már diadalmas [...]
6. XVII. (200. oldal)
[...] Orbán József Pus­kás Gábor Schönviczky István Takács Gyula Tódor László Lábay [...] hogy az ösztöndíjért folyamo­dók kiknek kérése teljesíthető nem volt a jövőben [...]
7. Tárgymutató (_2. oldal)
[...] rckpárok bejelentése oC ngrüaügvben adatok kérése 37 D Kosztolányi István éra n a Bp Köáp [...]
8. XV. (69. oldal)
[...] amely­nek élső helyi káplánja Horváth István ki­utasított szőgyéni plébános lett I [...] idei Circ 16 1 minden kérése után is még sokan háíráiékban [...]