Circulares litterae dioecesanae anno 1951.

Tárgymutató

.r' ,• -Ü. Y 7,-TT: -nv-y. >v '■ • ; xh \J i - ■. Ü' i. • it . ' : w" r - ­s: 19 )i> 13! Adélén I M fl* Ar C-.ii pi oonr UAs j*d Her;. [ 1. Jaiu . cs all Ar di ‘ §>■* 0- i- Karácsonyi szózat A. ddedosoner- a rerrr Id rrH­'d ‘ r. .sírt. 70» . kl a fél ale .. . . ; A_ ■ 11% 11; rááyi nis IA : Alit iaiird Air* vtOc ill edd.ke . & i, r1 j ei' r'p i á . ■■ ■ ; fjQ • Or„ ©ó . A : , rod Isi.. 0. d; ié-B ' A a -• r d a 3.' Aj perc Hsa . r . : •••-■ ] {■ re] A :: Os'i '' • o r Í ! 7 ' c - A rOAW;Vii' . -.Ü .. kJ . „• J. Ű.L.L L Ad . • 1 » . U ? 3 Ä '.A-d . Arai d:In,'-Te.zd.se " 77,. rí,; ■ d i ­.. n'indd:' éíe zirr r,r: A él edr, r zése 29. dóké:"Ácson 1951--De-h-- . 5C. Cí teles n .! . Adu tfß'gek gyiq tdi.Aac did. Bérc o Ailstf An pp. kaaiarásy tsol. iafí rr "r Aar': / „ 17. ddr .:..Ü í a or i ;. . r 55. Bő 11 tot ecá Ól könyv A el­üsse ázás , 70, Alztocitáűi ..'AryiiAoi/ dr intézc/c yí ÍAA Dr. d.ozc Gyula intézi az 3z. T.Tí. uryéket ■ 47• j 0' . I. ralis ex adc' A-ró uza-dály .71.105,9./ reg­.A. f:- ]: rv'p>. í; . * ' • ' ' . A­dendoursús:- Dnrog: 13. . d tVő . 5 dAe. Höret <d i 24. AAdn—Ajio.A 24. .db»-Hz e ;ik r inr o v r x id 9. A/ :Q lay ho. yy id. : • d'ídagylárkáry . -dAA ddr. Cs.jyrcgi Ignác : gond no­il ti. 62. O&Tánszk 7 lure Ep*.-i:11 aki "diutini azr.,ttrio''d- .?y. iiroctorira .4. ,17.47. Iccio s . Adi- ' ;Í ■’/- t ;r A.dr és Tá;/. roii bősz őrzése "' 61. Ejgykáz d ■ .alkalmazp.ttok; bvtog-d ' ; segi Arztoni'tasa ” .54. Agyliá' j.-' Acialni földadók 561- - rjO.nl' r: ' Odi. ,2 ;, o. , 54> ­dSgyk&r rdlvánzoti ihiratodLA' A3. „ A .. , . dr .to éltéé 47, r:é 70. .. h0....» e ' é ' ' d% 471 ípr. O'ünd. P; oro., 11. rrd irr. Aord ;ry_, u.i.rdorydA 5 d-' . kazrir 1 atya£jt táti plél. do­rogi osperesi kinoTozésij 2k. lAroncz^ Oóza folmo:ntéserd . % .r.o . di.ll r.í rr Hís liort írót. rrir- ■ A. rrrnonod::., AoüárDmi foGopo­-.. dd-f-éé 21. h. ncr > A A ..főesnerdosi EioyM­zása ; J “ 29. Syéiíty ' . 20,50 rli.. Gyúrsz rí László 5ári adrii- nr. sziláiéi 0 650 Gy ité d: 55» 71. .Gynstc:. .. hasznait- párisié- A lycrA 72. rr.Aaj ;; . aAr. isztcí i r „diri -jspereái . ' kinOTf :'i‘ 6-2. lile rósz József 74. . d rosztos János 2 . : . dözídikr ■. Jené 34. 4. udoyári A-ArU: 660■ d A. Kriza .rrp'A 12. 6. dláku ; l-1 os- . 24. 7. Idn'cz.T- József -66. 7. Pál fi InJ<?s 18. ­9» Pintér József ■ 66. dr'A 3zokol -'x „int 1- 18. Idd, lakács Ernő -40. 12. Ti ö f e-nt hal e r Jó­zsef O/d . - 21. AAzaoságl .hirdetósoH olóli f eliaon tes. - 32. Eaz t ár t ás i 1 dr Ima zott ok mun­■V -Pön,,/;,' r - ' , - OQ ' ' J.xl V V A- K_ O • ííegodús Lárslo ailisszcntló- dl.eKi ad'.:.-.: drdroYuzdrvü 6 d. Ar. Hé d'yudl" r.rau‘'rás, Bpé t e r é z t . ,r o si' r 1 é-b 0 k éj adi c-. a p ál H cin d.a.. 21.

Next

/
Oldalképek
Tartalom