Circulares litterae dioecesanae anno 1951.

Tárgymutató

ÍJ. t tudományi Akad érni n ay* : tout táai órndijok 25. [ii t okto t ás i tnnnK■ no t li, 15 • kit oktatásról jot n'V'ó ' 54. Hí 11f nári vizsgak .2. Hi v a t r. 1 os 1 o v c I e k 4t • . rváth Ferenc susp. 12. Horváth Ferenc absolutions :'4. Horváth Richárd Pál S. 0. ü. pret. mesterknnoncki ás I *- Szt -.I mr o7 ár ősi pl ó b áno s i ki ne : <. ­zése 46« Húsvéti áldozás 11­le tékogvenér-ték 12. ■ ilc,tményadó, CTI.-dij 12. ■iáét 1 ovi zsgák 3. „ ,métiövizsgák on ja go ^ 2. J vadalmi földek lelajánlási Tc 11., 36.3,4. iVt-onai igazolványok * 3ö. H pláni szentbeszédek rckpárok bejelentése^ __ oC . ■ ngrüaügvben' adatok kérése 37. D .Kosztolányi István éra. :• n. a Bp.-Köáp.Szeminárium a andnoka 2j . zellátási kijelentő rond­V ■ e, , Z6. ."‘—ér Gábor szobi plébános x ouüzrorrj esperes! kir. a. ■?. Li (' 1 ó i e gyház i okinányc k 1;. szerzése 1 39. Alán 1 6 tőle tr piába., lös á?4. Láng J'ános Bp-várc sírta jómé 'i;t. i ksnönoki kise özét 17» lt1H gyakorlatok a szeminárium a Ov rp ~7 C... i* :igvakorlatok Budapesten__ 2' . V ikigyakorlatot végeztek 43,4ö. ) . lei □ Ld . it I ügy 61. velozr.s ne ; az A.A.r..-r:J cu. vált árak * xi.25. ■ettei litánia 1.2C. Béla Bp-Éro.Helyn.titkár 62. .bátrai Gyula pröt.kano- fc Imént és x. a gondnokság- tel o2. 1 ,Mertán János komáromi fő- u D. felmentése a provicari- i. is tói 62. .Meszlcnyi Antal pápai ka­ri ás, pr o t. me s t o r konc no ki 1 ■ nevezése 17. Iudex prosynodalisi kinov.24. óllpolás évfordulói a __ 42. é g i z o.. -i s ági műnk ók 26, a 3,5 2. liihalovics Zsigmond ügye 61. Mi sebor szállít ás a * 59*. Miseszöveg r. ~.13-ro 17. Missziós gyűjtések bei ize- cse 46. Mu.nkakönyv papoknak 16. vagvbői ti triduumokon a viseld tv. 3 Ív . Dr.Németh József bernccebs- riti adminisztrátor 6y. Nyugdíjas na nők elhelyezése 23. Októberi áj tatosság 50. Officium új szövege aug. 15-re 23. OÍajsa . ítélés 15. . Olgvay Vince suspensio,ja 10. Crszác s Pr'-.orator 4. Q.T.I.--di j. 111 -i: tmenyed ó 12. örökbe ■ . 61 i ©&< z. akad. m ■ véné se 2. Papi konferencia 24. Papi 1 ikigy akorl a te 9: 23,25. Páni 0 Lthen* Búd.apcstan. 61. Papok ék mozgalma 2.J. Papok Lank könyve In. Dr.Paj Antal püsr.tnn. 1,1- •mentéső a Kczp. Papnöv. In- . tózet profiktüss ágától és kinevezése Asz tor gom E'rs. F őcze n •: o z é k i ; i s gyz őv é 62. Papság alkotna.n^os esküje 31. Papság botogéllátás.Q 3^, 70, 71. PapszentelüS . 19. Plübríniák vend égőinek be je­lent és, 45. Pollik Miklós Dorog-bányai lelkész ,63. Pr otest Cm sok áttórési ügy o D 9. Püspöki Kar határozata 26. Dr.Rajkay Sándor Bp-kcbányai plob.,it.kanonoki kinev. 17. Schema -‘izmusi adatok 72i Dr.Sch . 'z-Evgonhofer Artúr 6rseki t :n.,Kozv .Szem.oeco­nomus , prot.mostarkanoncki kinőve: lse 17. Dr.Som tg Iái.aló h.irodaigaz­gató, iá 'Zn.Pnpnov.Int. pre- ¥ oktus ' 62. Simon . ,,.zio óra.tan.. Bp-nrs. Helyt.t .tkdr, pápai kamnrési kinevevése 17. Synodal is dzsgék _ , 2, 56. Dr .Szab' Ii:ro Bp.-ars.hely - nok,o. pát,c p.plel . th; átí­rni c.a ispöki kinevezése 19. 11.

Next

/
Oldalképek
Tartalom